Paven besøkte Auschwitz

polen

Pave Frans besøkte fredag Auschwitz og møtte overlevende fra de tyske nazistenes jødeutryddelse.

Demokratene ber Kerry granske israelske overgrep

ISRAEL

Ledende demokrater i den amerikanske Kongressen ber utenriksminister John Kerry granske anklager om grove brudd på menneskerettighetene begått av Israel og Egypt, blant annet utenomrettslige henrettelser.

Abbas krever fortgang i ICC-etterforskning

nyheter

President Mahmoud Abbas overleverte fredag det palestinerne hevder er nye beviser for israelske krigsforbrytelser til Den internasjonale straffedomstolen (ICC).

Politiet skal ha hemmelig bevis mot Krekar

pst

Kongen i statsråd vil fredag oppnevne en særskilt advokat for at politiet skal kunne fremlegge et hemmelig bevis mot mulla Krekar i Borgarting lagmannsrett.

Europeisk kommisjon bekymret for rasisme i Norge

rasisme

I Norge er det fortsatt ikke straffbart å benekte folkemord eller å delta i grupper som oppfordrer til rasisme. Det gir grunn til bekymring, mener Den europeiske kommisjonen mot rasisme og intoleranse (ECRI).

Landssvikarkivet er åpnet for innsyn

krigshistorie

Landssvikarkivet, som inneholder over 90.000 landssviksaker og 350 krigsforbrytersaker, er fra 1. januar åpent for innsyn.

Nazijegerens siste sjanse

ringes inn

Tips om mulige norske krigsforbrytere under 2. verdenskrig har begynt å komme, bare én uke etter at Operation Last Chance startet i Norge.

Israel etterforsker hendelser under Gaza-krigen

israel

Det israelske forsvaret har satt i gang åtte nye etterforskninger av hendelser under Gaza-krigen. Etterforskningene omfatter angrep som kostet 30 palestinere livet.

Tiltak mot fremmedkrigere skaper debatt

ekstremisme

FNs vedtak om å straffeforfølge fremmedkrigere har problematiske sider, mener en dansk forsker. Et norsk lovforslag støter på de samme dilemmaene.

Folkemordsiktet rwander kan utleveres

utlevering

Gulating lagmannsrett slår enstemmig fast at vilkårene er oppfylt for at en folkemordsiktet mann (41) bosatt i Sandnes kan utleveres til Rwanda.