Svenskene likestiller egg og sæd

bioetikk

For å kunne tillate eggdonasjon kom svenskene fram til at sosiale relasjoner er viktigere enn genetiske.