Prideparader, barn og vår nye skeive virkelighet

debatt

Det er liten grunn til å bli overrasket over at barnehager har denne typen arrangementer, det hele er nemlig et naturlig resultat av en revolusjon stadig færre våger å omtale, selv innenfor kristenheten.

Tilbake til katakombene

synspunkt

Kristendommen er et tilbakelagt stadium. Vi er på vei inn i en ny hedensk tid. Samfunnet er i ferd med å organisere en ny virkelighetsforståelse, og kirken har ingenting å sette opp imot dette.

Ottosens tvilsomme allierte

debatt

Espen Ottosen finner sine allierte blant verdenshistoriens største overgripere når han skal forsvare sin egen ytringsfrihet.

Fortsatt skummelt fra Skartveit

ISLAM

Så enten taler Skartveit usant, eller så må han mene at millioner av muslimer – kanskje flertallet – ikke tilhører religionen islam.

Ukristelig islam-motstand?

RELIGIONSFRIHET

Fortsetter vi den veien vi har begynt på nå, vil det være for sent å si at Kristus er en annen enn Muhammed, vår egen løgn vil ha ødelagt alle muligheter til å formidle sannheten, og demokratiet vil gå under.

Allmektig vilje, terrorens utgangspunkt

synspunkt

Sekulære politikeres avmakt i møte med muslimsk terror, viser at de ikke forstår at mennesker lever av mer enn brød alene. Deres tro på det gode i mennesket blir meningsløs overfor en tro som krever alt av oss, og som plasserer 
mennesket i en rolle uten ansvar for egne handlinger.

Vår nye religion

kronikk

Du må gjerne være kristen, så lenge du ikke kritiserer staten og dens nye tro, skriver Kjell Skartveit.

Mobilisering – også når det koster

samfunnsretning

Kampen mot søndagsåpne butikker har mobilisert store deler av kristen-Norge. Alt fra biskoper til lokallag i KrF har markert sin motstand.

Kvinnelige prester og homofile ekteskap

kronikk

Når man innser at det å gi rom for en skapertanke ville underminert ekteskapslovens rasjonalitet og troverdighet, må all religiøst begrunnet argumentasjon avvises, den kan kun tolereres som refleksjoner i det private rom.

Kristendom og slaveriet

kronikk

Per Sandbergs uttalelser er ikke overraskende, de er en del av et større bilde: kampen for å redusere kristendommens betydning for Vesten hva angår velferd og menneskeverdets posisjon, skriver Kjell Skartveit.

Hvor er løgnen, Shoaib Sultan?

terror

Aksepterer vi Shoaib Sultans argumentasjon, blir oppmerksomheten rettet mot de som kritiserer islam, og da blir det umulig å bekjempe terroren. For øvrig er det tillatt for muslimer å lyve overfor ikke-muslimer, profeten selv tillot dem å gjøre det, skriver Kjell Skartveit.

Du skal ikke lyve

synspunkt

Jeg finner meg ikke i å bli anklaget for å applaudere eller unnskylde drapet på jøder i Paris og København, skriver Shoaib Sultan.

Julens budskap, vår 
sivilisasjons fødselsdag

synspunkt

Vår forståelse av moral, årsakssammenhenger og menneskeverd er en direkte konsekvens av et kristent verdensbilde. Demokratiet og forståelsen av rettsstaten bygger på kristen tro.

Har Hareide abdisert?

krf

KrF har i høstens budsjettforhandlinger vist at partiet har en rolle å spille i norsk politikk. Med klare krav og et tydelig forsvar for de svakeste i samfunnet har de gjort sitt til at statsbudsjettet har fått en klarere sosial profil.

Et sekulært mareritt

kronikk

Uten at Guds bud blir samfunnets bud, vil de svakeste av oss være fritt vilt, skriver Kjell Skartveit.

Eksisterer moderat islam?

kronikk

Sammenligningen mellom kristne og muslimer er ikke ny, men hvorfor er det ingen som spør hva 
kristne og muslimer tror på, spør Kjell Skartveit.

Trenger samfunnet julens budskap i 2013?

Samfunn

Kristendommens budskap handler ikke om likegyldighet, det handler om Gud selv som ble menneske. Og det for å kunne invitere oss til en evig kjærlighetsrelasjon til seg selv.