Olje på tørre hjul

andakt

Alt oppleves så mye bedre og lettere i samvær og samarbeid der denne holdningen er framtredende.

Kjærlighetsbudet

andakt

«Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din kraft og av all din forstand, og din neste som deg selv.» (Lukas 10:27)