– Begynner ofte med uenighetene

Dåp

Få spørsmål har splittet kristne så sterkt som dåpen. Professor Harald Hegstad prøver å finne ut hva som forener forskjellige kirkesamfunn 
i spørsmålet.

Vender tilbake til truet kirkesamfunn

menighet

Etter at Den nordisk-katolske kirke mistet både prester og medlemmer i 2015, er nå prest Roy-Olav Torvik Øien forsonet med biskopen og tilbake i kirken.

De viktige ordene

Ny bibeloversettelse

Til alle tider har jøder og kristne vernet om Skriften som om sitt eget liv. I dag tar Den katolske kirke i Norge 
i bruk en ny bibeloversettelse.

Multipliserande leiarskap

ImFs leiarkonferanse

Mange leiarar står i ei einsam teneste, og treng hjelp for å halde fram i det Gud kallar oss inn i. Ikkje minst vert dette aktualisert med ein meir tilspissa kyrkjesituasjon der vi opplever at bedehusa må ta eit meir omfattande ansvar enn før.

Kyrkjesyn i lys av reformasjonen

reformasjonen

Den lutherske reformasjonen løfta fram forkynninga av lov og evangelium. Sjølv om eg sit i glashus, vågar eg å nemna at talarstolen må gis til personar med forkynnarnådegåve og åndeleg føresetnad.

Nå går han til Frikirken

Kirke i NLM

Kenneth Fløistad Ellefsen vil ikke vente på Misjonssambandet lenger.

NLM som organisatorisk kirkesamfunn

NLM

NLMs grunntanke i 1891 var å starte opp en misjonsorganisasjon for å nå mennesker på andre siden av jordkloden. Det arbeider vi fortsatt med i NLM og jeg er stolt over at det også er visjonen vår; Verden for Kristus!

– Trenger menighet, ikke et register

MENIGHET ELLER FORENING

Kenneth Ellefsen er aktiv i Norges største misjonsorganisasjon og dypt frustrert over årelang debatt om kirkesyn.

– Frikirkelige miljøer best i kampen mot slaveri

menneskehandel

– Det er så overveldende og brutalt grusomme ting som skjer, sier Elin Finnseth Sæverås i Norges Kristne Råd. Omfanget av moderne slaveri kan få mange til å føle seg maktesløse, tror hun.

Kirkene som kan miste støtte

troslov

Ingen av de 65 menighetene i De frie evangeliske forsamlinger har over 500 medlemmer. De kan miste statsstøtten om ny minstegrense innføres.

Faren for relativisert teologi

lederartikkel

Det er ikke uten videre slik at nedtoningen av konfesjonell tilhørighet er av det gode.

Kirkemedlemskap ikke avgjørende

SYNSPUNKT

Normisjon er en misjonsorganisasjon. Vi ønsker ikke fra sentralt hold å opprette et eget trossamfunn. Mennesker tilknyttet oss som melder seg ut av Den norske kirke, har en rekke andre lutherske alternativer å melde seg inn i.

Starter nytt kirkesamfunn i sør

ETTER KIRKEMØTET

Dialog med biskopen hjalp ikke. Nå starter Normisjon nytt trossamfunn i Agder. Det kan svekke konservative som velger å bli i kirken.

Smerten i kristen enhet

SYNSPUNKT

I dag vil jeg si til mine meningsfeller i vår kirke: Det er og skal fortsatt være rom for vår forståelse av ekteskapet, men da må vi også bli i kirken og bære den smerte som kristen enhet innebærer, og som vi derfor heller ikke er alene om å bære.

Skal staten definere kven som er kyrkje?

debatt

Det er vi som har meldt oss ut or Dnk som no må tenke oss godt om. For må vi ikkje vere med i eit kyrkjesamfunn for å berge trua? For meg er det tre ting som står klart.

Reddes av innvandrere

kirkevekst

De siste åtte årene har Baptistsamfunnet i Norge hatt en kirkevekst 
på 17 prosent. Det skyldes innvandring 
og migrasjon, ene og alene.

Kan vi protestanter ta feil?

Kristenliv

Det at mennesker forlater de protestantiske kirkesamfunn til fordel for Den katolske kirke er ikke nødvendigvis et tegn på at noe er galt hos individet. Det kan like godt hende at det er noe galt med det de forlater.

Når media kritiserer kristelig arbeid

synspunkt

Kirker må også regne med et kritisk søkelys. Det kan bidra til at overgrep avdekkes, til at feil rettes opp, og ikke minst kan det virke preventivt slik at man tenker seg nøyere om før man gjør noe dumt.

Jeg elsket Den norske kirke

debatt

En folkekirke er en kirke av og for alle døpte. Alle døpte som ikke melder seg ut, er medlemmer. Vi vet hvem de er. En folkekirke er derfor ikke det samme som Guds menighet. For Guds menighet har sitt manntall i himmelen. Ikke noe kirkesamfunn kan garantere at alle medlemmer står i det manntallet. Slik må det være.

Lite optimisme i kirkene

cuba

Cubanske pastorer er ikke optimistiske rundt mer samarbeid med amerikanske kirker, ifølge amerikansk misjonær.

Lekfolket og kyrkja

SYNSPUNKT

No kappast organisasjonane om å vere «best i klassen» om å «tappe» kyrkja for misjonsfolk ved oppretting av eige kyrkjesamfunn.

Skam, tabu og skjult synd

overgrepsskandaler

Denne uken har enda en overgrepsskandale blitt rullet opp i Den katolske kirke. For første gang står en av pavens nærmeste rådgivere frem som vitne. Den Oscarvinnende filmen «Spotlight» tvinger katolikkene til nok en gang å snakke om sine mørke sider.

Nytt navn på gammelt nettverk

menighetsplanting

Øystein Gjerme blir ny leder i Dawn. Samtidig skifter bevegelsen navn til Sendt Norge.

Inn på nettet – ut av kirken

den norske kirke

Innen året vil du kunne melde deg 
ut av Den norske kirke på nett. Og inn. 
– På tide, sier kirkevergen i Kristiansand.

Kvar er prestar og frikyrkjefolk i ekteskapskampen?

ekteskap

Spørsmålet om «vigsel» av likekjønna par i Den norske kyrkja (Dnk) er ei sak som gjeld langt utover Dnk. Det som no skjer her, vil difor ha smitteeffekt og ideologisk sprengkraft av svære dimensjonar.

Hvor går Normisjon?

Synspunkt

Det vil være saklig grunn til å klassifisere Normisjon som et uregistrert trossamfunn i det nye landskapet som snart dukker opp når den offentlige kirkelovgivningen blir historie.

Situasjonen er ytterst krevende

kommentar

Etter høstens kirkevalg og Bispemøtets enstemmige råd til det kommende Kirkemøtet, må vi erkjenne at en allerede alvorlig situasjon er blitt ytterligere forverret. Samtlige biskoper har valgt å realitetsorientere seg ut fra det kommende Kirkemøtets sammensetning, og foreslått en løsning som skal samle flest mulig.

Hallaråker gleder biskopens hjerte

den norske kirke

Biskop Halvor Nordhaug gleder seg over Karl Johan Hallaråkers støtte til Bispemøte-vedtaket om å lage en liturgi for kirkelig vigsel av homofile par.

Hvorfor er Israel-forkynnelsen fraværende?

menighetsdoktoren

«Jeg hører nesten aldri forkynnelse om Israel og profetordet i menigheten. Jeg holder meg oppdatert på temaet gjennom blader og Israelstevner, men savner det i menigheten. Må det være slik?»

Språkbruk i Visjon Norge

debatt

– Synes det var skuffende at Hanvold i en TV-sending omtalte paven og Den katolske kirke som Antikrist, og som han sa at det å studere teologi var idiotisk og at de som studerte det ble idioter, skriver Jan Paus.

– Skolekutt rammer Israels kristne befolkning

israel

En uvanlig protest fant sted utenfor 
utdanningsdepartement sist uke. Nonner 
i hvite drakter, en sortkledd prest og arabiske 
skolebarn samlet seg under bannere der det stod: «Ta hendene vekk fra skolene våre».

Trossamfunn og misjon i NLM

lederartikkel

Bak formalitetene er det viktigste spørsmålet hvilke strukturer som legger best til rette for åndelig liv og vekst. Det gjelder både hjemmearbeidet og rekrutteringsarbeidet i forhold til ytremisjonen. Opprettelsen av et trossamfunn kan tolkes som et tegn på hvilken vei utviklingen går i.

Drømmen om å stå samlet

Meninger

Split­tel­se av krist­ne me­nig­he­ter og kirke­sam­funn er det siste vi øns­ker. Men det er ingen far­bar vei å til­dek­ke hva uenig­he­ten fak­tisk bun­ner i, skriver DAGEN på lederplass.

Når veien går til Rom

Meninger

Opp­gjør med tid­li­ge­re ti­ders uny­an­ser­te og til dels urett­fer­di­ge kri­tikk av ro­mersk-ka­tolsk kris­ten­dom er be­ti­me­lig. Faren er at man kas­ter re­for­ma­sjo­nens barn med bade­van­net. Re­for­ma­sjo­nen drei­de seg ikke om å finne på noe nytt

Jesusscenarier 2040

Kristenliv

Hvor synlig er Jesus gjennom oss som tror i Norge i 2040? Viktigere enn å få til et regjeringsskifte, er det at vi som kristenfolk arbeider etter en felles strategi for å gjøre ham synlig.

Lid tar over ledelsen av Wycliffe

Kristenliv

Wycliffe ber resten av kirke-Norge om penger og folk så Guds Ord kan nå bokstavelig talt ut til alle verdens folkeslag. - Stå sammen med oss, oppfordrer påtroppende leder Agnes Lid.

Advarer mot Gideon og pinsevenner

Kristenliv

Den ortodokse kirke i Hellas mener pinsevenner forfekter demonisk lære og at Gideon fremmer protestantismen. Slikt bør «gode kristne» holde seg unna.

I tide til tidebønn

Kristenliv

Dominikanerbror Haavar Simon Nilsen rakk akkurat i tide til kveldsbønnen i pinsemenigheten Filadelfia tirsdag kveld.