Støtte til modige prester

lederartikkel

Fortjener omtanke og forbønn for å forsvare ekteskapet, mener Dagen.

Et ja til festen og gleden

snart søndag

Tre dager før Kirkemøtet handler prekenteksten om Jesus som gjør sitt første under i et bryllup.

Et nådens år

i fokus

Det er noe forutsigbart og fint med et årsskifte. I noen timer deler vi erfaringer og refleksjoner rundt året som går over i historien. Vi setter ord på tanker og ønsker i møte med dager som kommer.

Få velger nye trossamfunn

kirkemedlemskap

Det var rekord i utmeldelser av Den norske kirke i fjor, men liten respons til NLMs og ImFs trossamfunn.

Punktum for konservativt fellesskap

kristenliv

Det høykirkelige fellesskapet Kirkelig Fornyelse (KF) arrangerte i helgen sitt siste tradisjonsrike stevne etter 50 års virksomhet.

Her signeres en historisk avtale

kirke

– Det har vært hardhauser på begge sider av bordet, sier direktør i arbeidsgiveravdelingen i KA, Marit Halvorsen Hougsnæs.

Rettferdighet for konvertitter

synspunkt

Vi vet at i ytterste konsekvens kan vurderinger på dette området bety liv eller død for enkeltmennesker.

Åpen folkekirke har tiden på sin side

KOMMENTAR

Mens den konservative siden nøler og fremstår fragmentert, fremstår den liberale siden både samlet og målrettet, skriver Tarjei Gilje.

Den norske kyrkja og endringane

SYNSPUNKT

Årsskiftet 2017 er meir ei vidareføring enn ei markering av eit grunnleggjande skilje. Det kan vere grunnlag for å hevde at Noreg også etter nyttårsaftan 2017 vil ha ei slags statskyrkjeordning.

Markedet er her

KRONIKK

Nå må kirken kjenne sin besøkelsestid.

Vi skal være utålmodige

MENIGHETSDOKTOREN

«Jeg synes alt går så sent i arbeidet vi gjør i kirken min. Ingenting haster, og det tar så lang tid før en får gjort noe. Jeg tenker at vi ikke har tid til å somle. Vårt oppdrag er jo så viktig.»

Sekulariseringa av kyrkja

VRANGLÆRE

Ekstrem teologisk liberalisme og heilt tydeleg vranglære har etablert seg i sentrum av Dnk sin maktstruktur og har nå styringspotensiale over heile kyrkja.

Den viktigste rettigheten

KOMMENTAR

Jeg klarer ikke å se annet enn at kirken i Norge har mistet mye av den frimodigheten som skulle kjennetegne en kristen kirke.

Den gang da, men ikke her og nå?

debatt

Slik teksten i 1 Tim 2,12 er formulert, finnes det ingen grunn til å datostemple den. Men den er ikke et absolutt forbud mot enhver form for kvinners undervisning i menigheten, slik Østerud Bjerke synes å mene.

Kirke og stat klar for tvetydig skilsmisse

den norske kirke

1. januar skiller Den norske kirke og den norske stat lag etter nesten 500 års samliv. Men de to skal fremdeles pleie nær omgang. Altfor nær, mener noen.

Guds ord og kvinnelige prester og pastorer

debatt

Ordningen med kvinnelige prester og pastorer skaper fremdeles uro og nød hos bibeltro kristne. Det kommer fram i media av og til, men ikke så ofte som tidligere.

–Gud er nærast i stilla

i opphavet var ordet

For Jon Fosse er Johannesprologen ein av dei beste, vakraste og sannaste tekstane i Bibelen.

Digitale gravlys er ny juletrend

minnesider

Besøk på digitale minnesider vil passere to millioner i år. I julen er det ventet rekordbesøk.

Hyrde eller leder

menighetsdoktoren

Spørsmål: «Det snakkes mye om at pastorer må være gode ledere, men lite om 
at de skal være hyrder. Hva tenker dere om dette?»

Kirken, reformasjonen og jødene

israelkommentar

Bibelen og historien viser oss at hatet og krigenmotjødene er 
irrasjonell og at drivkraften er åndelig.

Den kristne korrektheten

kronikk

Å utfordre rådende teologiske oppfatninger og komme med spørsmål og innvendinger, kan i noen sammenhenger bokstavelig talt være som å banne i kirka. (...) Du synes du ser en rød varsellampe som blinker «ikke gå dit!», og advarer vedkommende med et av følgende skremselsord: «ubibelsk», «liberal», «svermerisk».

Åpen konflikt i Åpen folkekirke

jobber for én sak

Professor mener Åpen folkekirke spriker i alle retninger. – Det går ikke an å lage en organisasjon som kun jobber for én sak, sier Øyvind Norderval på TF.

Bibelens absolutter

LEDERARTIKKEL

Bjørn Eidsvåg er mer absolutt enn han ser ut til å tenke over, skriver Dagen på lederplass.

– Juleevangeliet er ufarlig

juleevangeliet

Da Den norske kirke inviterte 24 kjente forfattere til å lage en antalogi rundt 
juleevangeliet, fikk de overraskende mange «ja».

Utreder preses på åremål

høring

Metodistkirken har med hell hatt biskoper på åremål i mange år. Nå vil Den norske kirke utrede om de skal gå samme vei.

– Så galt som det kan få blitt

kristiansand

Frikirken og Den norske kirke samarbeider om å møte unge mennesker i sjokk og dyp sorg i Vågsbygd.

Utviklingen i Den norske kirke

synspunkt

Det einaste som kan berge situasjonen er vi får oppleve ein gjennomgripande landsvekking der folket vårt får møte ein heilag Gud. Og der synd blir synd, og nåde blir nåde.

En kirke på tilbudssiden

synspunkt

Mykje talar faktisk for at kyrkja bør samarbeide tettare med skulane i tida som kjem, ikkje mindre. Kyrkja bør strekke seg langt for å legge til rette for god læring for alle elevar, uansett religiøs tilhøyrsel eller ståstad.

Folket til kamp mot nye kirker

kirkebygg

To nye kirkebygg møter massiv motstand hos lokalbefolkningen i Rogaland. Hva skjer egentlig i bibelbeltet?

Kristnes mediemuligheter

synspunkt

Hvorfor er det slik at frelste rusfrie mennesker sjeldent slipper til med sin historie i norske medier, mens alternative og nyåndelige behandlingsmetoder vies spalteplass?

– Penger har gjort oss selvgode

snart pensjonist

Avtroppende Stavanger-biskop Erling J. Pettersen refser både regjering og oljeindustri i ny bok.

Noen ganger må vi si nei

synspunkt

Halldorf mener med andre ord at ingen etiske eller moralske spørsmål kan skille kristne. En kan undres over om det er mulig å forfekte dette standpunktet uten å måtte gå på kompromiss med Bibelens autoritet.

Snart i mål

bispeutnevnelse

Fotballederen Helge S. Gaard heies fram som ny biskop i Stavanger. Fredag 9. desember faller avgjørelsen.

Guds virkelighet og menneskets virkelighet

kronikk

Mange ikke-kristne mennesker oppfatter gjerne det arbeidet som skjer blant kristne som en politisk bevegelse som skal tvinge igjennom kristendommen i samfunnet.

Har ventet på kirke i 50 år

vigsling

For første gang siden 1989 blir en ny kirke reist på Romerike. Søndag vigsles Rotnes Kirke.

Bibelutdeling får bispe-nei

aksjon

– Vi vil heller bruke ressurser på å få folk til å bruke den, sier Borg-biskopen.

Samles til refleksjon og Fadervår

skolegudstjenester

På Voss vert julegudsteneste til julesamling, etter inspirasjon frå Sverige. 
– Dette er ikkje ei ordning som kan erstatte skulegudstenesta, seier biskop Halvor Nordhaug.

Luther – på godt og vondt

lederartikkel

Er det mulig å se på Martin Luther både som antisemitt og som Guds redskap? På en og samme gang?

Berikende for alle parter

synspunkt

Flere skoler enn før sier nå nei til julegudstjenester. Dette er noe som gleder Human-Etisk Forbund, hvis hovedmål synes å være å benekte at Den norske kirke står i en kulturell og historisk særstilling i Norge.

Nærhet, spontanitet og humor

undersøkelse

Hva ønsker 
konfirmanter av en gudstjeneste? Fem teologer har funnet svar.

Ber om 
biskop som samler

stavanger

Homofilispørsmålet bør ikke spille inn når Stavangers nye biskop skal velges, mener Stavanger Aftenblads sjefredaktør.

Gir ros for åpenhet om maktmisbruk

kristent lederskap

Hans Eskil Vigdel etterlyser samme åpenhet om maktbruk fra sine tidligere ledere i Jesus Revolution.

Kjemper for skolegudstjenester

facebook

Bjørn S. Olsen ønsket å bli hørt i debatten om skolegudstjenester. Nå får han støtte fra nærmere 12.000 på Facebook.

Hvorfor vigsling er viktig

lederartikkel

I Den norske kirke, der vigsling av personer i visse tjenester er vel innarbeidet, sender det uheldige signaler hvis det ikke lenger skal være en hovedregel at den musikalsk ansvarlige skal vigsles.

Foreslår bispedømmer som regionmodell

norgeskartet

Uenighetene om hvordan Norges nye regionkart skal se ut kan løses ved å legge bispedømmene til grunn for fylkessammenslåinger, foreslår pater Kjell Arild Pollestad.

Advarer mot homosplittelse

kirkeliv

Han har aldri vært mer populær. Men både pinsevenner og katolikker kan sette kaffen i vrangstrupen når de hører Peter Halldorf snakke.

Frykter tomme orgelkrakker

vigsel

Nestlederen for Kirkemusikernes fellesorganisasjon ønsker at vigsling skal være frivillig. 
– Det er jeg ikke enig i, sier biskop Nordhaug.

Biskopen kalte presten Helene illojal

samboerskap

Da presten Helene Langeland fikk ny kjæreste vekket det reaksjoner fra biskopen at hun valgte å ikke gifte seg. Hun mener kirken bør akseptere at prester lever i samboerskap.

Voss-rektorer opprører KrF

SKOLEGUDSTJENESTER

Det vekker oppsikt at alle skolene på Voss har bestemt å kutte ut julegudstjenester.

Fortsatt under det gamle misjonsmotto: «Verden for Kristus!»

kronikk

Gled deg enda mer enn tidligere over alt åndelig som du har felles med ikke-katolikker, det være seg familie, lutherske kirkefolk, frikirkelige eller bedehusfolket. Tilhørigheten til Den katolske kirke gir deg trygt fotfeste for slik frimodig glede

Konservatisme i sin beste og verste form

LEDERARTIKKEL

I denne saken er det påfallende hvor fraværende den velfunderte konservatismen er. I stedet har en radikal reformagenda vunnet frem.

Blir første nye kirke på 30 år i København

vekker oppsikt

Forslaget til ny kirke i Sydhavnen 
i København vekker oppsikt og kan innevarsle en 
ny vår for folkekirken i den danske hovedstaden. 
Det tror lederen i det lokale menighetsrådet.

Frykter det vil utmagre kirken

gravferd

Regjeringnen signaliserer at ansvaret for gravferder kan flyttes fra Den norske kirke.

Bedehusets situasjon og fusjon av organisasjonar

innspel

Det har vore ei dramatisk utvikling for Bedehus-Noreg sidan eg byrja i misjonssamanheng tidleg på 1970-talet og fram til no. ­Arbeidet er radikalt redusert både når det gjeld substans, aktivitet og frammøte. Parallelt har det skjedd ei læremessig oppløysing i Den norske kyrkja og ved Menighetsfakultetet.