– Det normale er blitt noe truende

identitet

Forfatter mener flertallet av unge tvinges inn i en usikkerhet om eget kjønn. – Dette er alvorlig når vi vet hvor usikker ungdomstiden kan være, sier han.

Stat og kyrkje

debatt

Kyrkja har ei pedagogisk oppgåve ovafor folket; ho skal undervise om kva som er rett og galt. Dessutan har ho eit profetisk kall. Det betyr at ho skal refse staten når denne krenkjer menneske, og vera statens vakne samvit.

Korttenkt

debatt

Vil en ikke innse den realitet at kirken med sin påviselige vranglærehandling har brutt det åndelige fellesskap med mange kristne?

En historie om ung arroganse

kristenliv

Om kirken, om dets ledere ikke søker å sette folket fri gjennom å rope ut nåden fra talerstolen og gjennom det den er og gjør, da gjør den heller ikke det den var kalt til.

Derfor blir det neppe mange valgmenigheter

kommentar

Veien fra Den norske kirke til bedehusforsamlinger eller frikirkelige menigheter – eller til valgmenigheter – kan bli litt lengre enn man kanskje skulle tro.

Overvåkning av konvertitter i Norge

lederartikkel

Midt iblant oss, i vårt trygge land, finnes kristne som frykter for egen sikkerhet. Dette er dypt urovekkende.

Skuffende om NLMs selvforståelse og identitet

synspunkt

NLM fremstår i dag både som en organisasjon og et kirkesamfunn, men hvor behovet for gjennomtenkte kirkestrukturer og ordninger har vært underutviklet til fordel for organisasjonsstrukturen.

Rommet blir mindre og mindre

synspunkt

Er det slik å forstå at Åpen Folkekirke krever å være representert med såkalt «rosa kompetanse» på enhver arena der den nye ekteskapsteologien er tema, ellers kan det forventes en mediestorm?

Inge vil tale for døve ører

døveprester

Døvekirken 
i Norge sliter med å rekruttere døveprester som kan ’tegnspråk. Inge Sørheim har valgt å ta utfordringen, men først må han på skolebenken for å lære seg språket.

Bedehus med svakere bånd til folkekirken

lederartikkel

For bedehusets egen del tror vi det er klokt å gå bredere og grundigere inn i hvordan den rikholdige bedehusarven best kan ivaretas i en ny tid.

Frimodig kirke?

kirke

Vi registrerer at det store flertall av dem som står for det klassiske og bibelske ekteskapssyn, ikke følger parolene om å forlate kirken.

UNE vil se på konvertittrapport

oslo

Utlendingsnemnda skal se nærmere på rapport om iranske konvertitter, men lover ingen endring. Stig Magne Heitmann i Åpne Dører er skuffet.

«Hvorfor har du vendt ryggen til islam?»

KONVERTITTER

Han er sendt ut av Norge med tvang. Etter landing i Iran blir han presset inn i en bil og spurt ut om hvorfor han har vent ryggen til islam og blitt en kristen.

Israels syn er uønsket

lederartikkel

Israels syn er ikke velkommen når Kirkeuka for fred i Israel og Palestina arrangeres til uken.

Mister vi de unge?

menighetsdoktoren

«Jeg har merket meg med fortvilelse at det er vanskelig å ta vare på ungdommer i 14-25 års alderen i våre kirker. Hvorfor må det være slik?»

– Tiden snart ute for bedehusene

KRISTENLIV

Tidligere Kirkerådsleder og misjonsveteran Nils Tore Andersen mener bedehuset er i ferd med å forsvinne.

Trosser uenighet i samlivsetikken

HOMOFILI

Kirkemøtets vedtak om likekjønnet ekteskap og ny, liberal biskop får ingen konsekvenser for felleskirkelig bønneaksjon i Oslo.

Skal det være en presteskole?

utdanning

Den norske kirke tilbyr høyskoler og universiteter penger for å utdanne prester i nord.

Muslimsk trossamfunn vil kjøpe TV-reklame

tv-reklame

Ahmadiyya muslimsk trossamfunn øyner muligheter i en eventuell lovendring. PR-ekspert mener også Den norske kirke har mye å hente ved å reklamere på TV.

Nå eier de huset hvor de har bodd i 27 år

presteboliger

Over 400 
prester har flyttet fra boligen etter at boplikten ble opphevet for to år siden. Ruth og Jan Ove Thaule har valgt å bli.

«Ingen ville kunne bade i Mjøsa»

israelkommentar

Hvorfor deltar da en biskop i Den norske kirke, Fagforbundet og Fellesorganisasjonen i en politisk kamp for å gi dem fri tilgang til våpen?

Han ser nye muligheter for folkekirkene

ny bok

Pilene har lenge pekt nedover, men dansk teolog tror folkekirkene kan vinne ny betydning etter å ha tapt det religiøse monopolet.

Nest siste runde i valg av ny Oslo-biskop

den norske kirke

Før fredag må stemmeberettigede ha valgt sine favoritter til å bli ny biskop i Oslo, der Kirkerådet til slutt avgjør. Det kan bli siste gang det gjøres slik.

Avviser å gi bort kirkebygg

kirkebygg

Svensk kirkepolitiker vil gi bort kirkebygg til en voksende katolsk kirke. – Ikke aktuelt hos oss, sier kirkevergen i Oslo.

Uglesett som kristne

Lederartikkel

I en gammel vits spørres det hva som er definisjonen på en paranoid danske. Jo, det er en som sitter i en kirke, og så føler han at det sitter noen bak ham.

Hvilke nyheter er riktige?

i fokus

Det er et spørsmål som har blitt debattert i ulike sammenhenger det siste året. Noen ganger er flere tilnærminger riktige selv om de gir et høyst ulikt bilde.

Advarer mot politikere i kirken

SVERIGE

– Kirken blir ødelagt av politikk, sier den svenske Oase-presten Hans Weichbrodt. I september stiller tusenvis av svenske politikere som kandidater i kirkevalget.

KrFs kristelighet

Synspunkt

Kirkens agenda er evangelisk. KrFs agenda er politisk. Begge deler kan selvsagt være motivert og inspirert av Jesus, men oppgavene er likevel forskjellige.

Leter etter kristen Jerusalem-kode

forskning

For norske kristne har byen Jerusalem alltid hatt stor, men likevel svært skiftende betydning. Et forskerteam undersøker hvordan oppfatningene har endret seg.

Den troen vi har fått

lederartikkel

Både kirken og troen blir uthulet og formløs hvis den skal romme alle menneskelige gudsforestillinger.

Anklages for å håne Bibelen

generalsynode

Vedtak i Church of England møter kraftig motbør fra teologisk konservativt hold.

Leser de overhodet læreplanen til KRLE?

synspunkt

Min mistanke er at Ove Trellevik ikke har tittet på læreplanen til KRLE-faget eller bladd nevneverdig i fagbøkene. Det er i hvert fall lite som tyder på dette i hans innlegg i Dagen.

Litt mer om dørvokting, misjon og folkekirke

debatt

Kan en teologi som er inkluderende i ytterste konsekvens hva frelsen angår, i lengden tåle en klassisk kristendomsforståelse som fastholder læren om de to utganger?

– Vi har ikke nådd kirken

sommerstevne

Oase-topper erkjenner at fornyelsesbevegelsen etter 40 år har påvirket frikirkene langt mer enn folkekirken.

Nye allianser

synspunkt

Jeg vil slå et slag for større samarbeid mellom disse delene av det norske kirkelandskapet.

Finnes det en fremtid for KrF?

lederartikkel

Faren for å falle under sperregrensen er økende. For KrFs del vil et slikt nederlag fort kunne bli skjebnesvangert.

Lei av politisk kirke

DEN NORSKE KIRKE

Den høyreorienterte filosofen 
Lars Kolbeinstveit orker ikke overpolitiserte prekener. I stedet søker han stillhet 
og bønn i Domkirken.

En kurs å følge

debatt

Hvem skal styre kirken – og efter hvilket kart? Det er de avgjørende spørsmål i vår kaotiske kirkesituasjon. La oss i det følgende anvende et maritimt billedsprog for å illustrere saken. De fleste av oss befinner seg i folkeskipet (folkekirken) og vil helst ikke forlate det før i ytterste nødsfall.

Intet alternativ til Den norske kirke

kommentar

Det har ligget i NMS' identitet å være Den norske kirkes misjonsorganisasjon. Å forandre på dette, ville satt NMS i en ganske uoversiktlig situasjon.

Kirken i England skjulte overgrep mot gutter

OVERGREP

Den anglikanske kirkens overhode innrømmer at kirken har hjulpet til med å skjule at en biskop i årevis utførte seksuelle overgrep mot gutter og unge menn.

Biskopene slipper vielsene fri

kirken

Stadig flere ønsker å gifte seg utenfor kirkerommet. Kirken velger å etterkomme manges ønsker.

Tømmer kristensamfunnet sitt innhold?

KIRKENS BASI

Gudstjenestesamlingene skal ikke være scene for kulturens mangfold eller kjendisers meninger og tro. Da er det Jesus som skal ha ordet.

Partiet De Kristne – et viktig politisk alternativ

debatt

Framfor å lytta til sekulærhumanistisk ideologi, burde vi ha lytta til Bibelens tale om skaparordningar og menneskeverd. Då ville vi ha stengt for fri abort og satsa på ekteskap mellom ein mann og ei kvinne i livsvarig ekteskap under Guds velsigning.

Kirke til krig mot snøkanoner

konflikt

Oppdal Skisenter har søkt kommunen om lov til å anlegge 14 snøkanoner langs skibakken Håkerekspressen. Dette melder opp.no.

Ny biskop i Oslo

lederartikkel

En kristen kirke må også legge evighetsperspektivet til grunn for både lære og praksis.

Ny biskop ønsker samlet kirke

BISKOP

– Som kvinnelig prest i min alder har jeg hatt kolleger som ikke vil ha meg der, sier Nidaros` nye biskop, Herborg Oline Finnset.

Hegertun bidrar ikke positivt

LEDERARTIKKEL

Neste slag om samlivsteologien kan godt komme til å stå blant pinsevennene. Uttalelsene fra bevegelsens mest prominente teolog lover ikke godt, skriver Dagen på lederplass.

Glemt av Holocaust-forskere

FORSKNING

Masseutryddelsen av jøder, romfolk og homofile under krigen er grundig forsket på og dokumentert. Forfølgelsen av Jehovas vitner har havnet 
i bakgrunnen.