Prest ser ingen fremtid

går av

Etter 24 år som sokneprest i Midsund i Romsdal tar Stein Barlaup (51) farvel med menigheten.

Ekteparet sitter på gjerdet

medlemskap

Ekteparet Gjedrem meldte seg ut av 
Den norske kirke etter homoliturgi-vedtaket i vår. De lurer fremdeles på hvor de skal melde seg inn.

Savner søken etter sannhet

kirken

Gregers Lundh synes det er ensomt å være mot vigsel av samkjønnede par i Hamar bispedømme.

KrFs ekteskapsbrudd

debatt

Hvorfor vil KrF gi opp den ekteskapsforståelsen som er forankret i Bibelen, i den kristne kulturarven og i menneskerettighetene?

Likekjønnet kirkelig vigsel i Bibelens lys

synspunkt

Som kristne er vi kalt til å møte alle medmennesker med vennlighet og respekt, uansett hvilken samlivsform man velger. Personer som kjemper 
med seksuelle følelser rettet mot samme kjønn, 
har krav på å bli møtt med forståelse.

Kirketopp deltar for første gang

oslo pride

– Det er en moralsk forpliktelse for meg, sier Kristin Gunleiksrud Raaum. Biskop reagerer på argumentasjonen.

Biskop Pettersen – domsforkynning og Guds kjærleik

innspill

Biskop Erling J. Pettersen har gitt beskjed om at han går av med pensjon om ikkje så lenge, og han er intervjua i Stavanger Aftenblad (11/6). Ein del av synspunkta hans i intervjuet er rimeleg dramatiske og teologisk radikale.

Kirken har konfirmert vranglære

kirkemøtet

Mandag 11. april 2016 vedtok kirkesamfunnet med det prangende navnet Den norske kirke vigsel av likekjønnede. Gjennom dette vedtaket har de omdefinert ekteskapet fra å være en institusjon mellom en mann og en kvinne til også å gjelde for enkjønnede par.

Det uhellige ekteskapet

frispark

I fremtiden tror jeg at staten vil trekke den verdslige vigselsretten tilbake fra trossamfunnene.

Når biskoper bortforklarer

lederartikkel

Har de ikke forstått alvoret i det de gjorde da de løftet stemmesedlene sine i kirkemøtet sammen med forkjemperne for homofile ekteskap?

Når setter man strek?

utmelding

Hvorfor skal man fortsatt «tviholde» på Dnk? Er ikke Gud større enn som så?

Kirkevalget hardner til

kirkemøtet

Dagen før valg på kirkemøtet, er det kommet tre nye kandidater til Kirkeråd. En av dem er Steinar Aanstad fra Hvittingfoss.

Sofie (39) regner med at slaget er tapt

kirkemøtet

Sofie Braut talte mot homovielser i kirkemøtet lørdag. Men mandag blir det trolig vedtatt at homofile og lesbiske kan gifte seg i Den norske kirke.

Skal du ikke si noe?

kirkemøtet

Det finnes bare en vei tilbake: Den klassiske omvendelsens vei.

Bønn for Den norske kirke

LEDERARTIKKEL

Vi kan både håpe på, arbeide for og be om fornyet tillit til Bibelen som kilden til både sannhet og frihet.

Guds skaperordninger står fast

kirkevalg

Valget av representanter til Kirkemøtet i 2016 ser ut til å gå i favør av Åpen folkekirke. Over halvparten av delegatene ønsker at enkjønnede par skal få gifte seg i Den norske kirke (Dnk). Vi beklager oppriktig at liberal og bibelkritisk teologi nå er har fått flertall i Dnk.