Kristen tro eller kristen kultur?

Lederartikkel

Kirken er i høy grad en kulturbærer. Men den kulturen kirken aller mest bæres av vokser frem gjennom forkynnelsen.

Anklages for å håne Bibelen

generalsynode

Vedtak i Church of England møter kraftig motbør fra teologisk konservativt hold.

Hun fikk flest Nidaros-stemmer

bispevalg

Herborg Oline Finnset har størst oppslutning etter at avstemningsrunden er avsluttet foran tilsetting av ny biskop i Nidaros bispedømme.

Uenighet om samarbeid 
med liberale prester

likekjønnet vigsel

ImF fraråder «sterkt» å gå til gudstjeneste hvor det forkynnes liberal teologi. Misjonskirken lar menighetene selv bestemme om de vil samarbeide med såkalt homoliberale prester.

Stemte mot, men blir i kirken

NY VIGSELSLITURGI

– Det blir rart å ha to lærer. Det blir ikke enkelt for en kateket i kirken, sier kateketstudent Anette Fredly.

Står klar med kake på gangen

KIRKEMØTET

Mens debatten ennå pågår inne i salen, står Åpen kirkegruppe klar med kake for å feire at likekjønnede par skal kunne gifte seg i kirken.

Sjelden tema i Norge

abortloven

– Den norske kirke har ikke behandlet spørsmålet i nyere tid, sier avdelingsdirektør Paul Erik Wirgenes i Kirkerådet.


Møtte biskop 
– tviler 
fortsatt

bergen

Sokneprest Peter Rikard Johansen er framleis usikker på om han har ei framtid i Den norske kyrkja. Men han er nysgjerrig på om valkyrkjelydar kan vere ei løysing.

En skisse til ny vigselsliturgi ligger klar

VIGSELSLITURGI

En skisse til vielsesliturgi for likekjønnede par ligger på Nemnd for gudstjenestelivs bord. Etter planen blir den ferdig allerede på neste møte 13. mai og skal da sendes ut på høring.

Når tyngdepunktet har flyttet seg

LEDERARTIKKEL

Onsdag starter årets Kirkemøte i Trondheim. Bibelen inneholder som kjent flere tekster om ekteskapet. Men disse vil være ubrukelige i kjønnsnøytrale vigsler, skriver Dagen på lederplass.

Åpner for «proffe» dirigenter

kirkemøtet

Dirigentskapet på Kirkemøtet har alltid blitt valgt blant delegatene. Det kan føre til at de som tar oppgaven ikke alltid våger å ta ordet fra talerstolen.

1.300 nye hver dag

kirkevekst

Mekane Yesus kirken i Etiopia fikk i fjor 1.300 nye medlemmer i snitt hver dag.

Kirkerådets neste leder

LEDERARTIKKEL

Standpunktet Lindø forsvarte var uten betydelig press også før høstens kirkevalg.

Nå begynner lederkampen

den norske kirke

Tre kandidater peker seg ut til å overta som leder i Kirkerådet. En har takket nei fordi Kirkemøtet vil vedta liturgi for likekjønnede.

Ønsker mer makt til biskopene

KIRKEVALG

Teolog og redaktør frykter opprivende og skitten valgkamp på siden av bibel 
og bekjennelse når nytt kirkemøte skal velges. Tidligere kirkerådsledere forstår bekymringen, men forsvarer demokratiet.

Folkekirken med lav dør og smal port

homofili

«Kjerringer som ikke har mannfolk skal jo ikke drive politikk!» «Dere homofile kan jo ikke engang vigsles i kirken, skjønner du ikke at det betyr at det du gjør er feil?»

Krevende kirkelig kamp

lederartikkel

Det er grunn til å tenke over hvorvidt kirkens lære bør avgjøres ved alminnelige flertallsvedtak på et kirkemøte. Det er ikke uten videre slik at det til enhver tid rådende flertallet har rett i slike saker.

Her er Høyres nye kirketopp

politikk

Norunn Tveiten Benestad blir Høyres fremste kirkepolitiker på Stortinget. Første stopp er Sjømannskirkens generalforsamling.

- Kirken forutsetter et eksklusivt samliv

Kristenliv

En amerikansk undersøkelse blant 500 homofile par viser at halvparten levde i «åpne seksuelle forhold». - Også i heterofile miljøer er det ulike syn på troskap i forholdet, påpeker biskop Atle Sommerfeldt.

En plaget prest

Meninger

Hvem er det som har end­ret seg mest i de over tre ti­åre­ne vi har hatt selv­be­stemt abort? Knud­sen har ikke gjort det. Men i kir­ken har for­and­rin­ge­ne vært svært store, skriver DAGEN på lederplass.

Usant positivt om protestantismen

Meninger

Oppstår det konflikt med tidsånden, da må Bibelen vike. Læregrunnlaget blir Skriften og det politisk korrekte. Jeg synes det er en grovere og simplere form for læreavvik enn katolikkenes.