Kristne som kjenner fortiden

lederartikkel

Kristendommens krise i Vesten bunner blant annet i at kristne skammer seg over sin historie uten å kjenne den, hevder den tyske forfatteren Manfred Lütz.

Brøt med norsk religiøst monopol

jubileum

Kvekerne var pionerer både for norsk religionsfrihet og utvandring til Amerika. Etter 200 år er de fortsatt et av Norges minste trossamfunn.

Historisk blikk på vår tids drama

bokanmeldelse

Det er ikke nytt at kristne i Midtøsten trues av utryddelse. Olav Tveitos bok setter dagens dramatiske hendelser i historisk sammenheng.

Fint om emissæren, bedehuset og vekkinga

BOKANMELDELSE

Sjølv om dette heftet ikkje er på nivå med Edvard Hoems bok «Fars og mors historie», er det ikkje mindre viktig av den grunn.

Bibelens absolutter

LEDERARTIKKEL

Bjørn Eidsvåg er mer absolutt enn han ser ut til å tenke over, skriver Dagen på lederplass.

Som ild og vann - eller som saft og vann?

KOMMENTAR

De skillelinjene som ble dratt opp midt på 1900-tallet må nyanseres for å kunne beskrive virkeligheten i dag. Blant annet viser det seg at vi som gjerne kaller oss både evangeliske og evangelikale har hatt en del å lære fra andre leire.

Israel-reformasjon

israel-kommentar

Vi står midt i 
en reformasjon.

Kirken som bygger mur

israelkommentar

Reelt sett mener faktisk Den norske kirke at dette sikkerhetsgjerdet må fjernes.

Ikke ørkenfedrene, men tilbake til røttene

Evangeliet

Å lese om «ørkenfedrene» og vår kirkehistorie kan gi inspirasjon, men jeg velger meg evangeliet slik det er praktisert i Det nye testamentet som min hovedkilde til lærdom og inspirasjon!

Hauge over alle hauger

LEDERARTIKKEL

Vi kan risikere å bruke Hans Nielsen Hauge som symbolfigur for våre egne formål.

Bryter taushet om å glemme Gud

ny bok

NY BOK: Forfatter Magnus Malm mener både liberale og konservative kristne bidrar til at livet sekulariseres.

Kirkefedrene og skriftsynet

Kristenliv

- Dy­pest sett er det ikke slik at vi leser Skrif­ten, men Skrif­ten leser oss. Den Hel­li­ge Skrift er det hand­len­de sub­jekt, ikke le­se­ren, skriver Alf Danbolt.

Gjelder Bibelens ord i dag slik det ble skrevet?

Kristenliv

I dag opp­le­ver vi at Bi­be­lens ord blir til­side­satt av de som skal være hyr­der for Guds me­nig­het. Dette er et opp­rør mot Gud og de hel­li­ge Guds menn som har skre­vet Ordet, skriver Arve Moi.