Søsken i troen, uansett kultur

lederartikkel

Kristne menigheter og organisasjoner diskuterer stadig hvordan vi skal få bedre kontakt med innvandrerbefolkningen. Få har så bred erfaring med slik kontakt som KIA (Kristent Interkulturelt Arbeid). Disse erfaringene kan vi andre lære og inspireres av.

Til kamp for papirløses rettigheter

takker kristne

Den tidligere papirløse flyktningen Arya Kalhor (35) fra Iran takker det frivillige arbeidet i kristne organisasjoner for at han holdt ut. Nå vil han også hjelpe andre papirløse.

– Lever i sin egen boble

fremmedfrykt

Kristne innvandrere har lite kontakt med norske kristne. Laget skal få migrantmenighetene med seg.

Norskopplæring og frivillige organisasjoner

synspunkt

Derfor foreslår vi at det må bli mer fleksibilitet i hvordan introprogrammet gjennomføres i kommunen der selvstendige initiativ fra ideelle aktører ønskes velkommen.

Vil rasere kristent tilbud

full stopp

Hvis byrådet i Oslo ikke snur, mister 85 innvandrerkvinner tilbudet om norskundervisning og barnehage. Da havner de i isolasjon. Flere vil også miste jobben.

Tro som bro til det norske samfunnet

leder

Flyktningkrisen tvinger sekulariserte Norge til å ta hensyn til tro på en måte vi ikke er vant til. Dét kan bli interessant på flere måter.

Får arbeidskurs i kristen regi

integrering

Regjeringen bør anerkjenne at tro og håp er viktig for flyktninger, mener Maria Greenberg Bergheim, som leder arbeidstrening i kristen regi.

Vår troverdighet som kristen nasjon

SYNSPUNKT

Et første steg på veien kan være å utvise noe mer av den raushet og gjestfrihet vi selv ble møtt med av våre naboer under siste krig.

Den gode hyrde 
skal fø sin flokk

livsfortellingen


De siste seks årene 
har prest Gunnar Thelin bakt 240 eplepaier 
til menigheten sin. – Biskopene svikter når de ikke 
utfordrer alle kirkens medlemmer til å forsake noe av sin velferd i møte med flyktningestrømmen, sier han.

Gode gjerningar reddar verda

synspunkt

Bjørnsons program om dei gode gjerningane som reddar verda, eller Strand Harboes ord om å bruka hjartet, står i skarp kontrast til dei kyniske orda om «godhetstyranni» som «rir Norge som en mare».

– Stort behov for slike grupper

utfordring

Kristen Idrettskontakt (KRIK) har i dag lite tilbud til asylanter som kommer til Norge, men ser det som en utfordring de vil satse på.

Glad for åpne hjem

privat bosetting

Jorunn-Marie Haugstad har hatt flyktninger boende i sitt eget hjem. Hun anbefaler gjestfrie nordmenn å være forberedt på utfordringer knyttet til språk, mat og religion.

Stor tverrkulturell pinsefest i Oslo

pinse

Til vanlig samles nordmenn og innvandrere i hver sine kirker og lokaler i helgene. I pinsen samles de til storstilt pinsefest i Østre Aker kirke i Oslo.

Pusterom for 
flyktningekvinner

innvandrerarbeid

Sammen med sine to døtre, er Zoleikha Ahmady fast gjest på torsdagstreffet som KIA arrangerer i Porsgrunn.