Pave Frans holdt messe for en million i Milano

italia

Over en million troende møtte opp da pave Frans holdt messe i en park nord for Milano lørdag. Paven fylte også byens fotballstadion på dagsturen til storbyen.

Spielberg-film om tvangskonvertering

FILM

Steven Spielberg har lett verden over etter den rette barneskuespilleren, og filmen kommer garantert til å kaste nytt lys over dette kontroversielle dramaet fra virkeligheten.

De er «nonner» uten kloster

«gift» med gud

De kunne ikke tenke seg et liv bak klostermurer, men trives i sølibat og bønnefellesskap. Møt søstrene i Levanger.

Det er 245 munker og nonner i Norge

evige løfter

Det er ikke mange unge kristne som velger å leve i sølibat i Norge i dag. Å avlegge livslange løfter er en større tradisjon mellom katolikker og ortodokse. Her til lands er det for tiden 24 katolske ordenssamfunn med rundt 230 personer som har gitt løfte om sølibat og lydighet på livstid. 40 av dem er etniske nordmenn.

De reddet jøder fra Holocaust

jerusalem

Seks Holocaust-overlevende fikk møte etterkommerne av deres belgiske redningsmenn. Gleden var stor på begge sider.

Stoppet dødshjelp-lege i døra

eutanasi

Et katolsk pleiehjem i Belgia må ut med 6000 Euro for å ha nektet en kvinne aktiv dødshjelp. Boten, som etter norsk kurs utgjør rundt 56 tusen kroner, skal betales i erstatning til 74-åringens familie.

Den katolske kirke ferdig etterforsket

medlemsjuks

Politiet er ferdig med å etterforske saken der biskopen og en økonomisjef i Oslo katolske bispedømme er siktet for grovt bedrageri av 50 millioner kroner. Nå skal statsadvokaten avgjøre om de blir tiltalt.

Reformasjonens frukter

synspunkt

Luthers reformasjon – saman med andre impulsar – førte til endringar også i den katolske kyrkja. Og desse endringane har halde fram.

Kan vi protestanter ta feil?

Kristenliv

Det at mennesker forlater de protestantiske kirkesamfunn til fordel for Den katolske kirke er ikke nødvendigvis et tegn på at noe er galt hos individet. Det kan like godt hende at det er noe galt med det de forlater.

Plan og spontanitet hos pinsens to bestevenner

pinseilden

Det er en stund siden pinsevenners trosutøvelse ble beskrevet som «orgier i religiøs ekstase». Men pinseilden brenner fortsatt. Den er bare blitt mer frisert.

– Innvandrere er produktive

misoppfatninger

Innvandrere er stort sett muslimer og få av dem jobber, tror mange. Men stemmer det?

– Bør si fra seg vigselsretten

den katolske kirke

Biskop Bernt Eidsvig mener at katolske prester i Norge ikke bør opptre som sivile tjenestemenn.

Nå skal Jesu grav restaureres

JESU GRAV

Konflikter mellom kirkesamfunn har gjort det nesten umulig å utføre reparasjoner – uansett hvor små disse måtte være.

Palmesøndag feiret av tusener i Jerusalem

palmesøndag

SE VIDEO: Tradisjonen tro gikk katolikker og protestanter fra hele verden ruten som Jesus tok fra Oljeberget til Jerusalem palmesøndag.

Skam, tabu og skjult synd

overgrepsskandaler

Denne uken har enda en overgrepsskandale blitt rullet opp i Den katolske kirke. For første gang står en av pavens nærmeste rådgivere frem som vitne. Den Oscarvinnende filmen «Spotlight» tvinger katolikkene til nok en gang å snakke om sine mørke sider.

Paven møter et kontrastfylt Mexico

kronikk

Når «Shepherd One» landet på flyplassen i Mexico City fredag kveld lokal tid, runget jubelropet fra hundretusener av katolikker over hele byen. Forventningene er kolossale og de fleste meksikanere er utrolig stolte over at pave Frans kommer til landet.

Historisk kirkemøte

cuba

Pave Frans og patriark Kirill i Den russisk-ortodokse kirke omfavnet og kysset hverandre og tok til orde for økt kristent fellesskap da de to kirkelederne møttes på Cuba.

Kritisk til pavens nådeforkynnelse

Protestant

Den italienske teologen Leonardo De Chirico forlot Den romersk-katolske kirke som ung. Pave Frans har ikke gjort det mer aktuelt å vende tilbake.

Roper ut et nådens år

bok

Med boken «Guds navn er barmhjertighet» vil pave Frans gi innhold til det ekstraordinære hellige året som han har erklært i Den romersk-katolske kirke.

Hundrevis av korgutter utsatt for overgrep

tyskland

Minst 231 gutter i et av Tysklands eldste og best kjente guttekor skal ha blitt utsatt for overgrep opp gjennom årene. De fleste overgrepene fant sted mens den forrige pavens bror ledet koret.

Stabile turisttall i Israel

TURISME

3,1 millioner turister besøkte Israel i 2015, en nedgang på tre prosent i forhold til året før.

Religion og klimamobilisering

kronikk

1, 2 milliarder katolikker lar seg nok ikke overbevise i en håndvending. Ei heller 1,6 milliarder muslimer. Men jeg tror det er viktige budskap som i disse dager kommer fra ulike religiøse ledere, at kun felles – og forsterket - innsats for kloden kan bevege verden i grønn og rettferdig retning.

Avlyser misjon blant jøder

misjon

Et banebrytende dokument slår fast at Den romersk-katolske kirke på prinsipielt grunnlag avviser å ha institusjoner som driver misjon blant jøder. Norsk misjonsleder er ikke begeistret.

Oslo-menighet er gresk krisehavn

jubilerer

Den gresk-ortodokse kirken i Oslo er blitt et europeisk krisebarometer på norsk jord. I høst fyller menigheten 50 år, og den vokser stadig.

Vatikanet kjent med medlemsrot i Norge

medlemsrot

Men Oslo katolske bispedømme må ordne opp selv. De kan komme til å gå rettens vei for å slippe å betale nesten 40,6 millioner kroner etter medlemsrot-saken.

Enda en prest forlater de nordisk-katolske

kirkeflukt

– Den Gud som kan tale gjennom et esel, kan også snakke gjennom avisa Dagen, sier sogneprest i Sta. Sunniva menighet i Bergen, Roy-Olav Øien. Nå forlater han Den nordisk-katolske kirke.

Etterlyser innvandrere

misjon

– Mange av de samme gruppene som vi jobber med ute, finnes også i Norge. De er midt i blant oss her.

Pavens predikant pirrer pinsevenner

hedmarktoppen

Det blir tett med pinsevenner på Hedmarktoppen også i sommer, selv med «Pavens predikant» blant talerne, eller kanskje fordi han kommer?

Avviser medlemsjuks

Nyheter

Den katolske kirke mener at de ikke har mottatt for mye i statsstøtte. Og heller ikke har brutt noen regler. Mandag ettermiddag la de fram sin forklarende rapport.

Etterlyser klar tale fra biskop Eidsvig

kritikk

Pater Haavar Simon Nilsen 
savner biskopens pastorale stemme i stedet for kommunikasjonsbyrået som Oslo katolske bispedøme har hyret inn i medlemsrotsaken.

Katolsk 
offisiell lære

Meninger

Det er mange karismatiske vekkelser i katolske kirker i dag. Noen av dem blir ikke anerkjent av Moderkirken. Andre bøyer seg for Romerkirkens offisielle lære og organisasjon, skriver Norvald Yri.

Pinseskepsis til «pavens 
predikant»

hedmarktoppen

Pastor Gunnar Østby vil aldri dra på sommerstevner på Hedmarktoppen mer hvis katolske Raniero Cantalamessa kommer dit i år. Pinsenestor Oddvar Tegnander synes tidspunktet for invitasjonen av «pavens predikant» er upassende.

– Ikke redd for 
konverteringer

pinsebevegelsen

En av katolikkenes 
fremste predikanter skal tale på pinsevennenes sommerstevne på Hedmarktoppen. «Det vil ikke overraske meg om noen pinsevenner er skeptiske.»

Avhengig av tips for å avdekke medlemsrot

medlemmer

I mangel av ressurser tok Oslo katolske bispedømme snarveier i medlemsregistreringen. At Fylkesmannen som tilsynsorgan ikke oppdaget dette, skyldes også ressursmangel.

«Ikke her for å få det lett»

livets ord

Ulf Ekmans konversjon, styrets pensjonsavtale og Robert Ekhs samlivsbrudd har gjort starten på pastortjenesten i Livets Ord vanskeligere enn ventet for Joakim Lundqvist. Men han trives, og menigheten vokser.

– Gode alternativer til fysisk tukt av barn

ris

Etter å ha blitt anmeldt av barneombudet, sletter menighet punkt om fysisk barnetukt fra trosgrunnlaget. Ungdom i Oppdrag fokuserer 
på gode alternativer til rising.

Norges forhold til EU

kronikk

Forestill deg overraskelsen vår da vi ble mottatt av en embetsmann i EU-kommisjonen med et varmt håndtrykk og den vennlige hilsenen: «Vel, brødre, skal vi begynne med en bønn?»

Hvem er en kristen?

i fokus

– I et klasserom full av bibelskoleelever fra mange menighetssammenhenger i Norge spør jeg spørsmålet: Hvor mange av dere tror at paven er frelst? Under halvparten rekker opp hånda. Interessant.

Katolikkene investerer millioner i ny skole

SKOLESATSING

St. Paul Gymnas tar denne uken i bruk det gamle ærverdige Florida sykehus i Bergen til skolebygg. Katolikkene i Norge ønsker å etablere flere videregående skoler i årene som kommer.

Ulf Ekman blir katolikk

Kristenliv

Ulf Ekman og kona Birgitta forlater Livets Ord og blir katolikker. Kristus selv ledet dem til valget, sa paret under søndagens gudstjeneste i Upsala.

På tide at FN lærer mer om religion

Kristenliv

FNs komité for barns ret­tig­he­ter har satt seg svært dår­lig inn i hvor­dan ka­to­lik­ke­ne har or­ga­ni­sert sin kirke. Gjen­nom rap­por­ten blir Va­ti­ka­net om­talt som om de var et mi­li­tært kom­mando­sen­ter, mens i vir­ke­lig­he­ten er hvert bispe­døm­me en selv­sten­dig ju­ri­disk enhet, skriver Dagens lederplass.

Blodig pave-relikvie funnet i garasje

Samfunn

Italiensk politi har funnet igjen det som antas å være en bit av kappen tidligere pave Johannes Paul II hadde på seg da han ble skutt av en attentatmann i 1981.

Her er Norges abortprotest

Kristenliv

Mens titusenvis marsjerer til støtte for ufødt liv i USA og flere europeiske land, samler tilsvarende markeringer i Norge bare et lite knippe trofaste. Hvor er folk blitt av?

- Guds kraft synlig gjennom filmen

Kristenliv

- Guds kraft er syn­lig gjen­nom fil­men i det ek­te­pa­ret War­ren bru­ker bi­bels­ke me­to­der til å kaste ut de­mo­ne­ne fra hjem­met til fa­mi­li­en Per­ron, skri­ver The Chris­ti­an Post.

Paven forstår unge som forlater kirken

Kristenliv

Pave Frans sier han for­står ung­dom som mis­ter troen som følge av den ka­tols­ke kir­kens feil­steg, og ung­dom som mis­ter in­ter­es­sen for po­li­tikk på grunn av kor­rup­sjon.

Får ikke snakke med Thorkildsen

Samfunn

Inkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen angriper gjerne Den katolske kirkes syn på kvinnerettigheter, men tar seg ikke tid til å møte biskopen deres.