Hjelp når livet visner

Bokanmeldelse

Hans Eskil Vigdel fortjener takk for sin åpenhet om smertefulle opplevelser, og for konstruktive bidrag til den viktige debatten om hva sunt kristent lederskap er.

Tar oppgjør med karismatikken

pinsebevegelsen

– Vi elsker ilden. 
Den er symbolet på vår bevegelse. Men 
den har brent for mange, sier Egil Svartdahl.

Sveriges best bevarte hemmelighet

utvanning

Høsten 2008 kom Persson og andre i menigheten inn i en bibel- og bønnevekkelse. De så at det var skapt en menighetskultur som de opplevde som individualistisk, egosentrisk og ikke disippelgjørende. I trang etter å gjøre gudstjenestene relevante, var de markedstilpasset og kommersialisert og evangeliet var nærmest fraværende.

Hjertesukk

sannhetens ord

Vårt største ønske er gjenforening med tre barn,svigerbarn og 7 barnebarn. Barnebarn vi enda ikke har hilst på. Nitten år med ingen kontakt er nok.

Kan jeg få være den jeg er?

meninger

Det kan lett bli slik i disse miljøene at den ene vil overgå den andre i antall helbredelser og mirakler.

Svar til Krista Svensrud

sannhetens ord

Du påstår at vi er enere til å vrenge på ting. Ingen av disse påstandene er jo sanne.

Freder konservative kristne

religion

SV-lederen tror trusler 
om å inndra statstøtte kan få usunne 
religiøse aktører på bedre tanker.

Hvorfor stiller vi ikke opp i Dagen?

sannhetens ord

Etter noen dager med artikler om Sannhetens Ord Bibelsenter, ønsker vi å gi en liten kommentar til at vi denne gang har valgt å ikke stille til intervju.

Feie under teppet?

sannhetens ord

Det som ikke sies kan noen ganger representere en mye større løgn enn det som faktisk blir fortalt.

Einskap på apostolisk grunn

kronikk

Vi må opne dette rommet for å tenke lange og viktige tankar saman for den lutherske kyrkja i Norge.

Luthersk og karismatisk debattkultur

Meninger

- Mo­der­ne ka­ris­ma­tikk er i all ho­ved­sak også pre­get av at bi­bel­tro­ska­pen hol­des høyt i hevd. Da skul­le det ikke være sær­lig om­stridt at også hel­bre­del­ses­pre­di­kan­ter må tåle at for­kyn­nel­sens lære­mes­si­ge inn­hold blir prøvd på Guds ord.