En seier for det livssynsåpne samfunn

OL-PRESTER

OL-prestene er tilbake etter 18 års fravær. Deres tilstedeværelse har viktig symbolbetydning, uavhengig av hvor mye tilbudet blir brukt.

Oppfordrer kirken til lovbrudd

papirløse flyktninger

Biskop emeritus Tor Berger Jørgensen vil ha ansettelser av såkalt ureturnerbare asylsøkere. «Direkte uansvarlig», mener Sylvi Listhaug.

Her signeres en historisk avtale

kirke

– Det har vært hardhauser på begge sider av bordet, sier direktør i arbeidsgiveravdelingen i KA, Marit Halvorsen Hougsnæs.

Første kirke med solenergi

FORNYBAR ENERGI

Strand kirke i Rogaland er den første i landet som skal bli selvforsynt med strøm.

Mister kirkejobben ved utmelding

bispevedtak

– For strengt, mener fagforeningsleder etter at Bispemøtet skjerper kravet til medlemskap for ansatte i Den norske kirke.

Nå skal staten sikre kirkebygg

vedlikehold

vedlikehold: Staten må gripe inn før forfallet blir for stort, mener Anders Tyvand (KrF) og resten av Stortinget.

Katolikkene kan få tilbake orgelavgiften

kirkemoms

Avgiften på katolikkenes nye kirkeorgel skaper sterke reaksjoner. Nå kan det virke som saken får en løsning. – Jeg er lettet, sier organisten.

- Skal være lett å oppdage misligheter

Kristenliv

Kirkerådsdirektøren mener det ikke er vanskelig å avdekke kollekttyveri - hvis gode rutiner følges. Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon tar til orde for kontrollkultur i menighetene.