Herrens velsignelse

andakt

«Det er Herrens velsignelse som gjør rik, eget strev legger ingenting til.» Ordspråkene 10,28.

Jakten på sannheten

LEDERARTIKKEL

Spørsmålet må ikke primært være om vi liker eller ikke liker den som har sagt noe, men som det som blir sagt faktisk er riktig, skriver Dagen på lederplass.

Trosopplæring uten indoktrinering

LEDERARTIKKEL

I en tid med større kulturelt og religiøst mangfold kan vi enda mindre enn før ta for gitt at trosformidlingen går av seg selv, skriver Dagen på lederplass.

Kirkens hovedsak er Jesus Kristus

debatt

Når det gjelder Selbekks manglende forståelse for begrepet «hel-bibelsk» vil jeg håpe at årets reformasjonsmarkeringer vil gi ham mulighet til å sette seg grundigere inn i et luthersk Skriftsyn.

Guds ord og kvinnelige prester og pastorer

debatt

Ordningen med kvinnelige prester og pastorer skaper fremdeles uro og nød hos bibeltro kristne. Det kommer fram i media av og til, men ikke så ofte som tidligere.

Guds virkelighet og menneskets virkelighet

kronikk

Mange ikke-kristne mennesker oppfatter gjerne det arbeidet som skjer blant kristne som en politisk bevegelse som skal tvinge igjennom kristendommen i samfunnet.

Skal staten definere kven som er kyrkje?

debatt

Det er vi som har meldt oss ut or Dnk som no må tenke oss godt om. For må vi ikkje vere med i eit kyrkjesamfunn for å berge trua? For meg er det tre ting som står klart.

Oase og ekstrem karismatikk

synspunkt

Vi trenger forkynnere som er med på å bryte ned disse murene av gudløs virkelighetsforståelse, og som i større grad enn vi er vant til kan vitne om tegn og undre.

Høysesong for Jesus-marsjer

inspirasjon

Våren og 
sommeren er 
sesong for Jesus-marsjer. 
Oppslutningen 
i Sao Paolo er 
suverent størst.

Frelst?

jesus revolution

Helt siden Jesu Kristi oppstandelse fra de døde, har hans etterfølgere tatt sin mesters siste ord om å «gå ut i all verden og forkynne evangeliet for alle skapninger» på stort alvor. Jesus sa at han var «veien, sannheten og livet», og at ingen kom til Gud uten ved ham. Han sa dessuten at «hver den som tror på ham ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.»

Jeg har store ører og ingen pekefinger

jesus revolution

Jeg er klar til å sette meg ned med alle som ønsker å snakke åpent om sine erfaringer i Jesus Revolution, enten gode eller dårlige, jeg kommer ikke til å peke finger, jeg kommer ikke til å forsvare alt som ble gjort, jeg kommer til å sitte og lytte, og jeg kommer til å lære.

To stammer – ett tre

verdier

Liberale medlemmer kjem heller ikkje til å melda seg til friviljug teneste i tilstrekkeleg grad.

Samme ord, men ikke samme språk

kronikk

Man bruker mange av de samme ordene, men legger et fullstendig annet innhold i dem. Ser man bak ordene viser det seg at Jesu Kristi Kirke er ikke en kristen kirke, fordi den har en annen gud og formidler en annen Jesus.

Ingen fred uten rettferdighet

i fokus

«Jeg vil gjøre fred til din øvrighet og rettferdighet til din styrer.» (Jes 60,17)

Dei er menneske

i fokus

Det er ein stygg tendens i samfunnet i dag som går ut på å setja folk i bås og setja merkelappar på dei. Båsane kan vera tronge eller vide, men dei som er plassert der, er innestengd og fanga. Merkelappane kan ha ulike fargar i mange nyansar, men merkar folk for livet.

En hel menighet forsvant sporløst

i fokus

– En dag dukket politiet opp. De arresterte hele menigheten, og siden har ingen hørt mer fra noen av dem.

Flere typer Kristus-vitnesbyrd

prekenhåndboka

«Men jeg har det vitnesbyrdet som er større enn det Johannes ga. For de gjerningene som Faderen ga meg å fullføre – selve gjerningene som jeg gjør – vitner om meg at Faderen har sendt meg.»

Gode Krüger og Dagsland

kirken

Først takk for fin sang. Det er vakkert å høre dere synge. Det er trist å se i avisa Dagen den 12. september at dere blander kortene og sporer av saken om menneskenes likeverd.

Gud er ikke blodtørstig og hevngjerrig

22. juli-profetien

Noen få kan ødelegge for mye og mange med uviselig og sensasjonspreget tankespinn som ytres i media. Da må andre heve røsten for å skaffe klarhet. Stor takk til blant andre Vebjørn Selbekk, Rune Edvardsen og Sten Sørensen som har gjort det denne uken.

Språkbruk i Visjon Norge

debatt

– Synes det var skuffende at Hanvold i en TV-sending omtalte paven og Den katolske kirke som Antikrist, og som han sa at det å studere teologi var idiotisk og at de som studerte det ble idioter, skriver Jan Paus.

Lengselen etter gjennombrudd

kommentar

Lovsangen, bønnene, fellesskapet, forventningen. Det sterke felles ønsket om et nær forestående åndelig gjennombrudd, skriver Tarjei Gilje

Like fin fest uten bursdagsbarnet?

lederartikkel

For en kristen er det umulig å være likegyldig til om Jesus er guds sønn eller ikke. Det er det mest avgjørende spørsmål i verden.

Hovedårsakene til at kristenlivet i Norge går tilbake

synspunkt

Kristenlivet i Norge er gått tilbake de siste 30 årene. Jeg er overbevist om at to av hovedårsakene til dette er forsømmelsen av Ordet, samtidig som «tornene» fikk overtaket, skriver Hans Bergane.

MF og bekjennelsen til Jesus Kristus

Kommentar

Fra MFs side bør man forstå og akseptere at den situasjonen som har oppstått, handler om mye mer enn forholdet til fagteologi, skriver Arne Helge Teigen.

Jesus trenger vitner

andakt

Den Hellige Ånd vitner alltid om Jesus. Der han er og virker, blir bildet av Jesus, og Ordet som forkynnes, levende og nært.

La oss få jobben gjort!

andakt

Menneskeheten er invitert inn i den samme herlighet som Faderen og Sønnen hadde før verden ble til.

Lidelsens gevinst

Andakt

Viser ikke kirkehistorien at det var når troen møtte motstand at Guds rike gikk fram og menigheten ble fylt med sanne troende?

Vil ha sunt fokus på Israel

PINSEBEVEGELSEN

– Man skal velsigne Israel, men det betyr ikke at man trenger å være enig i all politikk, sier leder av Pinsevennenes lederråd, Sigmund Kristoffersen.

Strømmer av 
kjærlighet

andakt

Selve hjertet i kristen tro og menighetsliv må være at guddommelig kjærlighet er rikt utøst.

Sovepute-profeter

andakt

«De forkynner ikke kors, hellighet eller adskillelse. De snakker sjelden om synd og dom.»

Ett år med pave Frans

Meninger

Når su­per­mann-fore­stil­lin­ge­ne an­ta­ke­lig blir noe dem­pet etter hvert, vil det bli ty­de­li­ge­re at pave Frans re­pre­sen­te­rer Den ka­tols­ke kirke slik vi kjen­ner den, skriver Dagen på lederplass.

Nåde - ingen syndstillatelse

Samfunn

- Det er ingen men­neske­rett å være gift. Livet er ikke en Hol­ly­wood-film som må ende lyk­ke­lig, skriver Øyvind Kleiveland.

Har vi mistet varmen?

Meninger

En hjemvendt misjonær stilte overstående spørsmål da han med sorg så den åndelige utviklingeni landet han i sin tid var sendt ut fra.

En bjørnetjeneste

Kristenliv

«Vær for­sik­tig! Du burde ikke ytre deg slik på Face­bo­ok, men­nes­ker har opp­levd over­grep fra kir­ken tid­li­ge­re!»

Når er det ikke lenger noen bønn?

Meninger

Hvis det er slik at sje­lens evige pine i hel­ve­te, eller i beste fall evige søvn, kon­tra him­mel­fest skal av­gjø­res ba­sert på et ja eller nei til Jesus; når er det man ikke len­ger kan skju­le seg bak det å være et inn­sikts­løst barn?