Hvorfor blir det ikke vekkelse?

lederartikkel

Dagens artikkelserie om vekkelse engasjerer. Og godt er det. For ingen ting bør oppta oss kristne mer enn ønsket om å gi det evige livets ord videre til vår neste.

Markerer dag for unådde folkeslag

MISJON

Norea Mediemisjon arrangerer markering for unådde folkeslag i samband med pinsehelga den 19-20. mai. Markeringa vil føregå i Q42-huset i Kristiansand.

Mannen med sigden

I fokus

Jeg har nylig kommet hjem fra nok en misjonsreise i Øst-Europa, der jeg fikk ta pulsen på den pågående vekkelsen blant Romfolket i Ungarn.

Løgnens far

andakt

«Djevelen hadde alt gitt Judas, sønn av Simon Iskariot, den tanken i hjertet at han skulle forråde ham» (Joh 13,2).

Kristus er menighetens eneste leder

vekkelse

Det Gud søker etter i disse dager er ydmyke tjenere. For å bli en ydmyd Herrens tjener må en først og fremst ha bønn som kraftkilder i tjeneste.

Han leter etter bibel-brillene dine

BIBELTOLKING

Når teologiprofessor Knut Holter forsker på hvordan vi leser og tolker Bibelen er et av målene at folk skal møte seg selv i døren.

Fortapelsen holder stand

Søndag

Det har alltid vært stemmer som har tatt til orde for fortapelsens avskaffelse. Men kirken har aldri gitt etter. Hvorfor ikke?

Nei til bønnerop fra moskeene

Bønnerop

Spørsmålet om bønnerop er et spørsmål om hvilken tro og hvilke verdier som skal få makt i vårt land.

Sa opp trygg jobb for å gi omsorg til de svakeste

VITNESBYRD

– Det var dristig av Ludvig Karlsen å spørre, smiler Ole Holmen (63). Han var fylkesagronom da han ble utfordret til å bli bestyrer på evangeliesenteret på Østerbo.

Når Gud er nær

andakt

«Hold dere nær til Gud, så skal han holde seg nær til dere» (Jak 4,7).

Respekt for ulike syn?

ekteskap

Å bifalle enkjønnede «ekteskap» er brudd med Bibelen og bekjennelse, men det er i samsvar med en sekulær virkelighetsoppfatning som ikke lar seg forene med bibelsk teologi og skriftsyn.

De rene av hjertet

andakt

«Sett meg så jeg ser deg, Jesus, i ditt guddomsord. Tal til meg og la meg høre du i Ordet bor!»

Veit ikkje

I fokus

Mange klypte tre, som ikkje ser så flotte ut, ber rikeleg med frukt. Dei blir klypte og stelte, og ber frukt.

– Tall er ikke suksesskriteriet

vekst

Å snakke om Guds rike i Vesten er litt som å heve surdeig i kalde omgivelser, mener Steinar Opheim. – Det tar mye lenger tid før noe skjer.

Me kan aldri vita!

I fokus

Me kan aldri vita korleis Gud kan bruka eit varmt smil eller ei hjelpande hand til å gje folk håp og tru.

Virkelig en grunn til å feire

Synspunkt

På tross av et antall fredsforhandlinger med palestinerne, som inkluderer en som fant sted i denne byen, vet ennå ikke vårt folk hvordan det er å nyte gleden av å leve i fred med sine naboer.

At dei må bli frelst!

frispark

Misjonen kunne ha spart millionar av kroner berre i Norge på PR-kampanjar og brukt dei i misjon dersom forkynninga av evangeliet fekk gjere si gjerning i liva våre - til tru, kall og etterfølging.

«Helvete og Guds godhet»

Helvete

Kor vil du lokalisera alt det vonde og ugudelege som ikkje er ikledd udøyelegdom etter denne døden?

Evangeliet har hast, men ikkje hastverk

Kristenliv

Fleire gonger har eg registrert at dette utfordrar dei kristne som er i desse områda. Dei opplever seg både oversett, overkøyrd og ekskludert når dei ser at vestleg misjon går inn med stor tyngde.

70 år og profetienes oppfyllelse

jubileum

Israelere og jøder over hele jorden feirer disse ukene staten Israels 70-årsjubileum. Men også vi kristne har grunn til å feire dette.

Far

andakt

Inspirert av at staten Israel ble dannet

meninger

I mange år har den vært mest kjent som «signaturmelodien» til de to sangevangelistene Egil Solheim og Arne Gundersen. Det er neppe tall på hvor mange ganger den er blitt framført i møtelokaler, bedehus, teltmøter og friluftsmøter.

Følge ham

andakt

Selv om disiplene fulgte Jesus med en gang, brukte de tid på å forstå hva det innebar.

Skal vi være uenige for alltid?

Kirkesplittelse

Siden Kirkemøtets vedtak om å innføre en liturgi for likekjønnede, har Den norske kirke vært i åpen konflikt. – Ikke et nytt fenomen, sier kirkehistoriker.

Dypere

andakt

Det sies at vi lever i et samfunn friere enn noen gang. Og at problemet heller er for mange valgmuligheter enn for få. Men det er kanskje ikke hele bildet.

«Sannheten tro i kjærlighet»

den norske kirke

Vi er kalt til å være «Sannheten tro i kjærlighet». Spørsmålet om vigsel av to personer av samme kjønn synes i dag å splitte Den norske kirke faretruende.

Helvete og Guds godhet

teologi

Det finnes ingen bok i verden som de siste 1000 år har blitt kritisert og «evaluert» så mye som Bibelen. Men den er troverdig.

Radikal

andakt

«Radikal» er et ord som klinger dårlig i disse terrortider. Men uttrykket har blitt brukt lenge før, om kristenliv som søker å ta på stort alvor det Jesus kaller til.

Forfatter med gråten i halsen

trosopplæring

Foreldrene er trosopplæringens missing link, mener Linda Andernach Johannesen. Nå har hun skrevet bok for å hjelpe både fortvilte menigheter og famlende foresatte.

Kristen tro eller kristen kultur?

Lederartikkel

Kirken er i høy grad en kulturbærer. Men den kulturen kirken aller mest bæres av vokser frem gjennom forkynnelsen.

Misjonens spesielle oppdrag

Misjon

Misjonen bør fortsatt konsentrere seg om formidling av evangeliets budskap, som alltid følges av diakonal omsorg.

Jesusfans eller etterfølgere?

andakt

Vår kjærlighet til Jesus skal vise seg i at vi er villige til å følge Ham. Derfor kan vi ikke stille oss likegyldige til Bibelens Ord.

Flodbølgen kommer

noahs ark

Ved en av bryggene i Rotterdam, Nederland, er det ankret en ganske spesiell båt. Båten er 119 meter lang, 30 meter bred og 23 meter høy. Båten er bygget i tre og er et mirakel i seg selv. Dette er Johan Huibers kopi av Noahs Ark!

NMS går misjonens ærend

NMS

Vi kan skjønne at Kvalbein etterlyser en mer aktiv profilering av samlivsspørsmålet i media. Men vi forstår ikke at han hevder at NMS ikke følger misjonsbefalingen når vi ønsker å utrydde fattigdom og bekjempe urettferdighet.

Har nesten monopol på gateevangelisering

gateevangelisering

Går du langs Karl Johan en vårdag, har du selgere etter deg hele tiden, mens du knapt blir stoppet av en gatepredikant. Open Air Campaigners snur gjerne på det.

Verdens lys

andakt

«Ta dere i vare for de falske profetene! De kommer til dere i saueham, men innvendig er de glupske ulver», sier Matteus 7,15.

Å salige stund uten like

kommentar

I helgen var rundt 1.000 mennesker samlet til konferansen Lovsang 18 i OKS Romerikskirkens lokaler. Det er i seg selv nærmest fenomenalt.

Tryggheten på innsiden av porten

stadsporten

Sikkerhetsgjerder er ingen ny oppfinnelse. 1600-tallets Bergen måtte det en kraftig port til for å sikre byen mot inntrengere.

Kirken vil ikke la seg feie av banen

debatt

Kirken vil ikke la seg feie av banen av påstander om at den er politisk, er irrelevant eller har manglende rasjonell tilnærming til tilværelsen.

Alvoret synker inn

kommentar

Kirkens største utfordring er, nå som alltid, å vise samtidens mennesker at evangeliet er eksistensielt. At kirken ikke bare er en ullen størrelse på siden av det virkelige livet, og at den ikke er et elitefellesskap for de særlig prektige.

Frykt for brann

andakt

For Jesus ønsker at vi skal bli tent i brann for ham.

Profeter fra den andre himmel?

debatt

Det er antagelig bare bibeltroende kristne som går i bresjen for å kreve denne loven forandret, slik at foreldrerett til barneoppdragelse og kristnes rett til forkynnelse og undervisning av bibelske sannheter blir beskyttet mot urettferdige lover.

Vi må skjelne for å kunne be for vårt land

frispark

Hvordan skal vi som kristne forholde oss til det gapet som råder mellom Bibelens verdier og verdensbilde og det samfunnet som omgir oss? Dette er et spørsmål som sysselsetter store deler av Nordens kristenhet.

– Han er daglig i mine bønner

Fengselsfuglen

Rolf Georg Pedersen (75) ber daglig for Niels Christian Jørgensen og snakker med han ukentlig i telefon.

Fengselsfuglen

FRIHET

Duen fløy inn i fengselet 
den dagen Niels skulle dø.

Korsfest, korsfest!

Sylvi Listhaug

For to tusen år siden lød dette ropet i Jerusalem. Noen uker før påske lød det samme ropet i Norges Storting. Norge hadde en justisminister som ikke ble tålt lenger. Jødefolket hadde en profet som heller ikke ble tålt.

Når kristne vanærer Kristus på sosiale medier

debatt

Det mangler mye på samklang mellom liv og lære for mange kristne på Facebook for tiden. Det hjelper lite å ha riktig syn på de teologiske spørsmålene som er til debatt, hvis du samtidig omtaler andre som en judas eller en kjeltring.

Jesus hadde rett!

andakt

Stadfestet. Bekreftet. Bevist. Dette er ord som Bibelen bruker om Jesu oppstandelse.

Uklar tale

debatt

Bibelen sier «om en basun gir utydelig lyd, hvem vil da gjøre seg rede til strid?». Dette bibelord hadde jeg i tankene da jeg leste Dagen 26. mars.

Vær årvåkne!

debatt

Guds ord oppfordrer oss flere steder til å våke. I Luk 21,36 sier Jesus: «Men våk hver tid og stund, og be at dere må bli aktet verdige til å unnfly alt dette som skal komme, og til å bli stående for Menneskesønnen.»

Konvertittenes sterke historie

BOKANMELDELSE

Boken gir oss spennende møter med folk fra Afghanistan, Iran, Somalia og Turkmenistan. Disse menneskene har møtt Jesus og lagt sin muslimske fortid bak seg.

Frelsen kommer fra jødene

Kristenliv

Jeg står i takknemlighetsgjeld til jødene, for Guds Ord som er gitt oss i de hellige skrifter, både i Det gamle og Det nye testamente.

Mennesket i møte med døden

Bokanmeldelse

Hva skjer med oss når vi dør? Spørsmålet følger mennekset i til alle tider.

Vi må ikke bli korsblinde!

SYNSPUNKT

Jeg må ikke legge bort dømmekraften fordi om jeg ser et kors. Jeg må prøve det som sies opp mot Jesu ord og lære.