– Poesien er min måte å gråte på

rus

Kristian Steen-Hansen var en godtroende rusmisbruker, som ikke forstod hva han hadde begitt seg ut på. - Alt i rusmiljøet fortoner seg fint i begynnelsen, sier han.

– Vi når ikke de unge

radiomisjon

Radiomisjonær Jonny er 
på internett, men publikum blir aldri det samme. En hel generasjon har slått av radioen for godt.

Hvorfor kom dere ikke før?

misjon

Dette er svært radikalt – men hvis Jesu verdensvide menighet skal ha håp om å kunne fullføre misjonsoppdraget, er enkelte kristne misjonsorganisasjoner nødt til å gjøre noen harde prioriteringer.

Enke, men ikke alene

Omsorg

Bøller du med 
enker og farløse, så bøller 
du med deres Skaper.

Det som synes

andakt

Det fantes ikke sosiale media eller internett på Jesu tid, men det å vise seg fram for andre var ikke et ukjent fenomen.

Mer verd enn hele verden

Kristenliv

For litt siden gikk jeg nedover avgangshallen på Oslo Lufthavn. Jeg skulle rekke et fly, og gikk målrettet mot gaten min.

Ha målet i sikte!

ANDAKT

«Jeg løper derfor ikke uten å ha et mål» (1Kor 9,26)

Rammer som gir vekst

ANDAKT

«Men for oss er det én Gud, vår Far. Alt er fra ham, og til ham er vi skapt. Og det er én Herre, Jesus Kristus. Alt er til ved ham, og ved ham lever vi» (1Kor 8,6).

Tjener eller Herre?

ANDAKT

«Dere har tatt imot Kristus Jesus som Herre. Lev da i ham, vær rotfestet i ham og bygd på ham!» (Kol 2,6).

Da Jesus helbredet en svigermor

prekenhåndboka

Både Jesu helbredelser og Jesu demon-utdrivelser er oppfyllelser av denne (så å si «medisinske») Messias-profetien.

Kjenner seg igjen i deler av kritikken

kristent fellesskap

Forkynner Erling Thu forstår langt på vei at tidligere medlemmer av Kristent Fellesskap kan ha opplevd lederskapet i menigheten som autoritært.

«Kjærlighetens gjenskapermakt»

andakt

Han ser noe unikt i hver enkelt. Han bryr seg. Ikke engang vår synd – som «kolliderer» med hans hellige vesen – forandrer noe på dette.

Igjen

andakt

Da skal ikke du gi opp, bli motløs, eller tenke at det er feil, om du om og om igjen føler at du må lære det samme.

Misjon i reformasjonens vugge?

misjon

De gråt ikke av glede. Gråten var uttrykk for fortvilelse og sinne. Hvordan kunne sønnen bli så hjernevasket? Hvordan kunne han ødelegge livet på en slik måte?

Ættetavlenes budskap

Kristenliv

Jeg ser ikke på skapelsesberetningen, og langt mindre ættetavlene, som poesi. Men jeg tror vi står i fare for å presse tekstene hvis de leses som en slags journalistisk fortelling om nøyaktig når og hvordan Gud skapte verden.

Leder i Laget talte i FN

tale

Hentet inspirasjon fra asylmottak på Sørlandet til tale om inkludering av minoriteter. – Nervene forsvant etter hvert, sier Daniel Overskott (27).

Frifunnet

andakt

For mange er livet ingen frihet. Men det livet Jesus gir handler ikke om bare å overleve.

– La oss ha både jøder og palestinere i våre bønner

Midtøsten-konflikten

Ofte sitter jeg igjen med et inntrykk av at folk ser litt for mye sort-hvitt på konflikten. Enten er du for palestinerne og mot jødene, eller så er du for jødene og mot palestinerne.

Rett dør

andakt

Det er så viktig at vi ikke forsøker den veien Gud stengte, men den Han betalte dyrt for å åpne for oss.

Døden kom ved et menneske

syndefallet

Når ledende kristenledere hevder at døden naturlig hører med til Guds skaperverk, og var der lenge før menneskets fall i synd, så er det å tale i strid med Guds åpenbarte ord.

Kunne Jesus redde Peter?

andakt

Sett med det blotte øye, var det kanskje ikke mye til redning Peter ble tilbudt. Slik han selv stod i fare for å drukne i kampen mot bølgene, stod Jesus selv i den samme faren.

Oppstandelsen og livet

prekenhåndboka

Denne søndagen kalles ofte «høstsemesterets påskedag» fordi tekstene vitner så sterkt om oppstandelsesbudskapet.

Se Ham

andakt

Vi trenger stadig at Jesus ryster oss på nytt.

Jesus-forbud hos Human-Etisk Forbund

LEDERARTIKKEL

Human-Etisk Forbund har så stor aversjon mot alt som smaker av kristen innflytelse at det trumfer alle andre hensyn.

Bedehus-Norge på vei ut av kirken

Bedehus

130 tidligere bedehus­fellesskap er de siste årene blitt menighetslignende forsamlinger med tilbud fra vugge til grav.

Hele veien

andakt

Vi trenger at Jesus ser oss i øynene, og sier «jeg har vært der».

En tro som bærer

lederartikkel

Når Jesus ikke blir nevnt i en gudstjeneste, mangler det viktigste.

Lam

andakt

Så stor er kraften av det Jesus gjorde på korset, at Han helbreder også i dag.

Hør evangeliet

andakt

Da holder troen seg frisk, da lever vi ikke av oss selv, eller under fordømmelse, eller bundet til synd vi ikke vil se.

Jesus i Bibelens lys

debatt

Det er mange kloke hoder, det er mange lærde teologer, men det er ikke dermed sagt at alle har den rette respekt for Guds ord.

I Guds hånd

andakt

«Takk alltid vår Gud og Far for alt i vår Herre Jesu Kristi navn», leser vi i Efeserne 5, 20.

Kvaliteter og muligheter

andakt

Så er det altså det som betyr noe – også for deg og meg – at vårt hjerte er helt med Herren.

Aliens i lys av Bibelen

debatt

Er det liv på andre planter? Finnes romvesener? Hva sier Bibelen – er det rom for slik tro i et kristent verdensbilde?

Utrolig – men sant

andakt

«Våg store ting for Gud – forvent store ting av Gud.»

Både sann og god

Lederartikkel

Den kristne tro kommer ikke bare under angrep fordi noen anklager den for ikke å være sann. En annen, og minst like aktuell anklage, er at den ikke er god. Begge deler fortjener bibelsk fundert ettertanke, samtale og motmæle.

– Dylan har aldri fraskrevet seg den kristne perioden

Bob Dylan

Bob Dylan: – Jesus la hånden på meg. Det var en fysisk ting. Jeg følte det. Jeg følte det i hele meg. Jeg følte kroppen skjelve. Guds herlighet slo meg til bakken og løftet meg opp, fortalte Bob Dylan om omvendelsen til kristendommen i 1978.

Ny status: Rettferdiggjort

andakt

Går det an å være litt kristen? Eller litt frelst? Det er det samme som å spørre: Går det an å være litt gravid?

Hvorfor jeg tror på bibelsk skapelse

Kristenliv

Det har store implikasjoner for unge mennesker i dag at Bibelens eget vitnesbyrd om skapelsen blir avvist og skjøvet til side av en evolusjonslære, som er en myte.

Den eneste sanne Gud

andakt

Den kristne tro er helt og fullt basert på sannhet. Det både inspirerer og forplikter

Kreftfri etter reise til Jerusalem

LØFTE

Da Victor Skimmeland fikk beskjed fra legene om at det ikke var mer de kunne gjøre for han, grep han tak i et løfte fra kong Salomo.

Bare uvitenhet?

andakt

Jesus sier: «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Far uten ved meg.» (Johannes 14,6)

Gud har tre favoritter

synspunkt

Frykt er aldri en kristen respons. En kristen respons er å vise godhet mot fremmede og vår tids «enker» og «foreldreløse».

Livet og forbannelsen

bibelen

I Bibelens siste kapittel (Åb 22) leser vi om livets tre som gir sin frukt 12 ganger om året, og om at det ikke lenger skal være noen forbannelse. Vi blir deretter trøstet med at disse ordene er sanne og troverdige.

Luther ville misjon

misjon

Martin Luther hadde store tankar om at «muhammedanarane», som på den tida hadde inntatt Balkan, skulle opna seg for evangeliet.

Forandring

andakt

Mange har fått sine liv totalt forandret ved å ta imot Ham som døde for å gi oss dette håpet tilbake.

Hvilken venn!

andakt

Gode venner er knyttet sammen med sterke bånd. Venners gjensidige åpenhet, ærlighet og støtte er en Guds gave.

Der språket er i slekt med Jesu morsmål

arameisk

Som ung student dro Werner Arnold til Syria for å studere språk og kunst. Dette ble starten på en livslang kjærlighet til den gamle, kristne landsbyen Maaloula og det arameiske språket.

Han kan ha funnet Peters hjemby

betsaida

Arkeologen Mordechai 
Aviam har avdekket ruiner av det 
som kan være Betsaida, den «forsvunne» hjembyen til tre av Jesu disipler.

Muslimer er ikke fienden

EVANGELIET

Som kristen er aldri mennesker, andre kulturer eller religioner vår fiende.

Det haster!

GLOBALT PERSPEKTIV

Dette er ingen nyhet. Men det er viktig. Det haster! Hvert sekund dør mennesker uten å kjenne Jesus. Mange av dem har valgt ham vekk. Mange av dem fikk aldri valget.

Hijab-reaksjonene kan skade evangeliet

DEBATT

Når korset trekkes inn i en debatt preget av fremmedfrykt og muslimhat, har man beveget seg bort fra ham som gav sitt liv på korset.

For sannheten

andakt

Et liv og en tjeneste som er i strid med Guds vilje og sannhet er uten verdi og til ingen nytte.

Julie (20) 
fikk oppfylt 
forfatter
drømmen

debutant

I Norge finnes det lite kristenlitteratur rettet mot ungdom. For Julie Sivertsen (20) var det en viktig motivasjon da hun bestemte seg for å gi ut sin aller første bok.

Luther-ord til trette kristne

i fokus

Et av de viktigste temaene i Luthers forfatterskap var forholdet mellom tro og gjerninger. Det han skrev er fortsatt til hjelp. Ikke minst for dem som strever med å få de åndelige prestasjoner og opplevelser på plass i sine liv.

Bli i det Jesus lærte

andakt

«Den som ikke blir i Kristi lære, men går ut over den, er uten Gud» (2 Joh v.9).

De vil fortelle om Jesus i hverdagen

ul

Nokon drar utanlands, mens andre blir heime. NLM Ung oppmodar unge til å studere på stader med få kristne, og slik bli misjonær i eige land.

For deg

andakt

Hva om grunnen til at Jesus har en skål å samle alt opp i, er at Han tok døden på korset for oss?

Visdom

andakt

Det er ikke galt å tenke systematisk. Men Bibelen taler om en visdom vi får når vi erkjenner at Gud er Herre.

Uglesett som kristne

Lederartikkel

I en gammel vits spørres det hva som er definisjonen på en paranoid danske. Jo, det er en som sitter i en kirke, og så føler han at det sitter noen bak ham.

Kryss av for «Deprimert»

sommerstevne

Blogger Gunhild-Malena Oma foreslår å gi deprimerte festivaldeltagere mulighet til å varsle om sine problemer før sommerstevnet.