Salighetens grunn

ANDAKT

Gud er en forsonet Gud. Jesus gir evig liv til den som tror. Det er Bibelens hovedbudskap.

Liv

ANDAKT

Franklin Graham er velkommen

SYNSPUNKT

Etter å ha lest om den opprivende og alvorlige 
debatten som endte med en ny ekteskapsliturgi i Den norske kirke, hvor det med rette kan skrives at kristenfolket er splittet, blir det underlig at Dagen bruker en slik sterk overskrift om Franklin Graham.

Skuffelse og begeistring

ANDAKT

Begeistring og skuffelse er farlige drivkrefter. Men Guds rike har et helt annet sentrum, nemlig glede, rettferdighet og fred i Den hellige ånd.

De brennende hjerters sak

LEDERARTIKKEL

Det handler ikke først og fremst om kroner og øre, men om å ville dele med andre den gleden man selv har fått del i.

Den indre lampen

ANDAKT

«Øyet er kroppens lampe. Om øyet ditt er klart, er det fordi kroppen er fylt av lys» (Mat 6,22).

Jesus reddet Joachim

vitnesbyrd

Han hadde bestemt seg for å ta sitt eget liv. Målbevisst tråkket han gasspedalen i bunn og siktet mot et stort tre.

Ordet om Jesu guddomsherlighet

prekenhåndboka

På Kristi Forklarelsesdag får vi et glimt av Jesus slik han er i himmelsk herlighetslys.

En vandring opp Forklarelsens berg

snart søndag

Fra Taborfjellet er det en fantastisk utsikt i alle himmelretninger. En føler at en er på toppen av verden.

Et annet evangelium?

synspunkt

Mens mennesker fra andre deler av verden betaler en høy pris 
for å tilhøre Jesus, har vi i Vesten laget oss en «feel good»-versjon­ av det samme evangeliet. Vi snakker helst ikke om synd og omvendelse, eller om et liv i lydighet til Guds ord for de troende.

Ateistens kamp mot tro blir film

FILM

Da kona ble en kristen, ville ateisten 
Lee Strobel dokumentere at hun tok feil. 
Dokumentasjonen ble til en bok som nå er blitt film.

Folkekirkens læreoppløsning

den norske kirke

Lærekaoset i Den norske kirke er stort og økende. Kan kirkens ledende organer klare å rydde opp? En realistisk vurdering gir liten grunn til optimisme.

Rom for Jesus

lederartikkel

Motløshet er ikke noe sunnhetstegn. Tvert imot vitner det om at vi har mistet fokus.

Men noe falt i god jord

prekenhåndboka

Med den store såmannslignelsen ber Jesus oss lytte nøye til Guds ord, så det kan slå rot i oss til frelse, salighet og god fruktbæring.

Å gjøre Jesus synlig

mediekommentar

Jeg leder en organisasjon som ønsker å gjøre Jesus synlig i mediene. Det er ikke et ufarlig oppdrag. Synligheten kan fort vise seg å være en destruktiv venn.

Kirkens hovedsak er Jesus Kristus

debatt

Når det gjelder Selbekks manglende forståelse for begrepet «hel-bibelsk» vil jeg håpe at årets reformasjonsmarkeringer vil gi ham mulighet til å sette seg grundigere inn i et luthersk Skriftsyn.

– Ubetinget positivt

født på ny

Pappa Tommy Steine (47) er glad for at datteren Hedda har funnet seg til rette i bedehusmiljøet i Emmaus.

Hva ville Jesus sagt om Donald Trump?

frispark

Da trenger jeg å minne meg selv, og kanskje deg, om at vår verden dypest sett ikke er 
i hendene på verken Trump, Norges 
regjering eller IS.

Om å bære noen til Jesus i tro

prekenhåndboka

Alle helbredelsesberetningene viser at vi også i vår tid har lov til å be om helbredelser.

En tro som bærer

snart søndag

Fire venner bestemte seg 
for å gjøre noe svært uortodokst for sin 
lamme venn. Resten er historie.

Jesus, synderens venn

KRONIKK

Selv om Norge har blitt mer og mer sekularisert og undersøkelser viser at færre tror på Gud, så er jeg optimist og tror på framtiden. Evangeliet er fortsatt like aktuelt og attraktivt for dagens mennesker.

Kven kjenner sine eigne feilsteg?

SYNSPUNKT

Eg kan ikkje svara for eller peika på andre, men eg kjenner at eg treng å audmjuka meg og be om nåde.

Korset på Finnøy

ANDAKT

Det kristne livssyn har satt sine spor i Norge, spor som fortsatt er dype.

Forkynnelse og kirkerett

Kristenliv

Jeg er glad for generalsekretær Øyvind Åslands tilsvar, fordi det gir meg anledning til å utdype noen momenter.

Fri fra loven

ANDAKT

Det finnes et fristed der Guds lov ikke kan fordømme deg: I Kristus.

Andaktsbøker selger godt

salgssuksess

Kristne forlag satser på andaktsbøker, for dette er god butikk.

Amen for barna

frispark

Vi har alle blitt fortvilet over det gapet det kan være mellom det vi vet er rett og det vi i praksis gjør.

Vegskille

Kristenliv

Jeg hadde spørsmål i dag tidlig, spørsmål til Gud, om hvordan jeg skal forholde meg til mennesker rundt meg som ikke lenger bekjenner Jesus Kristus som Herre, til mennesker som med viten og vilje legger opp til et nytt budskap for kirken.

– Utvid diakonibildet

KIRKEMØTET

– Er det noen som har lært meg sannheten om livet så er det slitne narkomane, sa Odd Einar Dørum, delegat fra Oslo til årets Kirkemøte.

Smerten i kristen enhet

SYNSPUNKT

I dag vil jeg si til mine meningsfeller i vår kirke: Det er og skal fortsatt være rom for vår forståelse av ekteskapet, men da må vi også bli i kirken og bære den smerte som kristen enhet innebærer, og som vi derfor heller ikke er alene om å bære.

Jesus renser

ANDAKT

Guds vilje er at alle mennesker skal erkjenne sannheten og bli frelst.

Kristi storhet

ANDAKT

«I Kristus har han utvalgt oss før verden ble skapt, så vi skulle stå hellige og feilfrie for hans ansikt.» Ef. 1,4.

Et vitnesbyrd i dagens situasjon

SYNSPUNKT

Den norske kirke står ved et historisk veiskille. Onsdag starter årets Kirkemøte i Trondheim. Der vil trolig en helt ny lære om ekteskap, familie og barn bli innført.

Du blir glad når du bruker dine nådegaver

menighetsdoktoren

Spørsmål: Jeg ønsker å bruke de nådegaver Gud har gitt meg. 
Hvordan kan jeg vite at jeg har fått én eller flere nådegaver?

Misjonsblader med nye navn

synspunkt

Omtrent samtidig med at det er gått 190 år siden den første utgaven kom, meldes det at Norges eldste misjonsblad skifter navn.

Nyttårsforsett i et globalt perspektiv

globalt perspektiv

Januar er tiden for de store nyttårsforsettene, for slankekurene og for de hårete målene. Vi skal spise sunnere, trene mer, bruke mer tid på de viktige tingene og se mindre på tv.... i alle fall noen av oss.

Jesu korsdød som sentralpunkt

teologi

Krisen i teologien i dag er mangfoldig. Debatten om fortapelsen og om forsoningen har vist dette. Men gjennomgående aner vi en grunnleggende svikt i forståelsen av synden, dens dybde og alvor.

Kvinner skal tie

TEOLOGI

Kvinnelige prester burde tie i menighetssammenheng mener noen, men er Bibelen så tydelig som enkelte vil ha det til?

Jesu død som straff?

SYNSPUNKT

For å komme videre i en slik samtale bør man imidlertid ikke være for rask med å karakterisere andres standpunkt som vranglære og læreavvik – i alle fall før man er sikker på at man har forstått hva det er de vil si.

India det nye Kina?

KRISTENLIV

Vi har i mange år fått rapporter fra Kina om fulle kirker, undergrunnsmenigheter som vokser i rekordfart og store vekkelser i enkelte regioner. I de senere år har det sivet ut rapporter om lignende tilstander i India. Er vi i ferd med å se en lignende vekst i India?

Løfter

andakt

Nyttårsløfter står ustøtt og motløst på gamle nederlag. Gjenopprettelse står stødig på Guds ubeskrivelige nåde.

Noen religion blir Islam aldri

islam-kritikk

Islam er ingen religion, men påberoper seg religiøs autoritet. Konfusianisme er heller ingen religion, men den påberoper seg da heller ikke noen hellig bekjennelse. Deri ligger en vesentlig og åpenbar forskjell.

– Norge gjorde oss til brødre

brødre

Reza fra Iran og Gilles fra Rwanda ble bestevenner etter at de møttes i Norge. Nå starter de flerkulturelle menigheter i Oslo.

Enige og uenige

herrens måltid

Opplevelsen av å være uverdig til å motta nattverd, er – bokstavelig talt – i ferd med å dø ut, mener tre kristenledere.

Milepæl for Jesus-filmen

milepæl

Jesusfilmen skal oversettes til språk nummer 1500. Turen er kommet til dassanechfolket i Kenya, Etiopia og Sør-Sudan.

Romjulsfred?

andakt

Julefreden senker seg ikke alltid etter at pakkene er delt ut.

Trøst først, dernest helbredelse

synspunkt

Han ville tvangshelbrede meg. Jeg skulle ønske han ville lære noe av hvordan Jesus møtte blinde mennesker. Helbredelse er bra, men omsorg og trøst er viktigere.

Guds evige ord blir menneske

prekenhåndboka

Johannesevangeliet begynner med en særpreget prolog. Den er kunstferdig utformet, har høystemt stil og bruker ord og begrepet som måtte vekke oppmerksomhet hos «moderne» grekere i første århundre. Men prologens formål er å vitne om hvem Jesus i sannhet er.

Kraften i Jesu føderom

lederartikkel

Evangeliet er ikke bare pynt. Det er både tradisjon og kultur, men det er samtidig mer enn det.

Forsoningen i Bibelen og i kirken

debatt

Det som også teologihistorisk må kunna seiast å vera eit «velkjent faktum», er at ein avstandtaken frå og eit oppgjer med Jesu død som «stedfortredende staffelidelse» ikkje pregar kyrkjehistoria.

Fra Ringsaker til Betlehem

julekveldsvisa 65 år

Den bygger ei bro, ikke bare mellom himmel og jord, men også fra Betlehemsmarkene og til den norske landsbygda.

Fra krybben til korset

LEDERARTIKKEL

LEDER: Vi forstår ikke julens budskap uten å se det i lys av korset, skriver Dagen på lederplass.

Uforsonlig feil

KORS OG OPPSTANDELSE

Læren om stedfortredende soning har vært kontinuerlig til stede i kristendommens historie siden oldkirken.

Småbarns munn

ANDAKT

Jesus svarte: «Ja, men har dere aldri lest: Du har latt småbarn og spedbarn synge din pris!» Matt 21,15-16

Møtte Jesus, mistet lysten på alkohol

ALKOHOL

Artisten Morten Gjerløw Larsen er alkoholiker, men det er tre år siden han tok det siste glasset. Forskning viser at halvparten av alle nordmenn synes at de har familie eller venner som drikker for mye.

Forsoning i kristen tro

SYNSPUNKT

I motsetning til det Kleppa hevder, er det i teologien et velkjent faktum at en tolkning av korset som stedfortredende strafflidelse ikke ble formulert før reformasjonen. Det gikk altså 1500 år av kirkens historie før denne tolkningen av korset ble lansert.

Når du er nedfor

ANDAKT

«La meg se at din nåde er meg nok. 
Og la meg få synge 
en lovsang til deg.»

«Jeg er Guds favoritt»?

kristenliv

Påstanden har vokst fram fra en økende erkjennelse av at mange mennesker – selv kristne – sliter med å oppleve seg selv som elsket av Gud.

Måneden for både jul og Hanukka

Israelkommentar

Dette året 2016/5777 faller Hanukka og jul på samme dag. Den 25. desember er både juledag og første dagen av Hanukka. Men har disse høytidene noe som helst til felles? De er begge «lysfester» selv om de har helt ulikt opphav. Begge feirer at lyset vant over mørket, det gode over det onde.

I siste liten?

ANDAKT

Nei, utsett det ikke. Ta imot Jesus som din Herre og Frelser i dag.

Bibelens absolutter

LEDERARTIKKEL

Bjørn Eidsvåg er mer absolutt enn han ser ut til å tenke over, skriver Dagen på lederplass.

Jo, Luther var antisemitt

lederartikkel

En person som oppfordrer til vold mot jøder, er en antisemitt. Uansett om han samtidig er en reformator og en viktig person i protestantisk kristenhet.

Sensasjoner selger

kulturnotat

Det kan tenkes en mer sensasjonell overskrift enn at sensasjoner selger, men kan vanskelig tenkes en bedre en oppskrift på løssalg, klikk og likes. Ikke minst når det handler om ting som man vet engasjerer, fra avsløringer av kjendiser til kirkeskandaler.

– Bibelen er ikke urokkelig

panelsamtale

Bjørn Eidsvåg mener kirken i alt for stor grad signaliserer kristen fundamentalisme. – Bibelen inneholder ingen absolutter, mener artisten.

Å være ventet

inspirasjon

Før de ankommer Sandom Retreatsenter, har gjestene fått tildelt både rom, plass ved spisebord og fast sete i kapellet.