En kirke i krise

lederartikkel

Den norske kirke virker nærmest paralysert i møte med det endrede troslandskapet i landet vårt.

Full støtte til journalist-andakt i NRK

MORGENANDAKTEN

Det er ingen problem at NRKs erfarne journalist Tomm Kristiansen har morgenandakter, mener Kringkastingsrådet. – Veldig skuffende, sier Human-Etisk Forbund.

Vil ha mer religion i skolen

undervisning

– Den eneste muligheten til å drive dannelse ligger i RLE-faget, mener førsteamanuensis Thorgeir Kolshus. Bente Sandvig tror ikke KRL-faget ville blitt innført i dag på den måten det ble gjort i 1995.

Fjerner korset med fjernkontroll

livssynsnøytralt

Med et tastetrykk kan gravplassjef Inghild Hareide Hansen gjøre kapellet klart til livssynsnøytrale begravelser.

Må fjerne kors i vigslet kapell

seremonirom

Korset skal bort i Arendal kapell. Mobile symboler i livssynsnøytrale lokaler er fremtidens løsning, erkjenner Den norske kirke.

En andakt som ikke er en andakt

leder

Denne ukens andaktsholder på NRK P1, Petter Myhr, deler mange varme og fine tanker med oss som medmennesker. Men det blir magert som trøst og livshjelp sammenliknet med løftene vi finner i det kristne evangeliet, skriver Dagen på lederplass.

Flere lytter på morgenandakten

forkynnelse


Morgenandakten på NRK P1 hadde i fjor i gjennomsnitt 364.000 lyttere, som er 
30.000 flere enn året før. «I et sekulært samfunn er det mange som bærer på et ønske om å få litt himmel over jord.»

Våre nye 
mørkemenn

kommentar

Den som sier at humanetikerne har en lei tendens til å stjele kristenfolkets ideer, har fått enda et punkt på en liste som er ganske lang fra før, skriver Jarle Kallestad.

– Noen rektorer er ondskapsfulle

skolegudstjenester

HEF-pressesjef Jens-Brun Pedersen mener at det er media som skaper hysteriet rundt organisasjonen som opponent til kirken.

Kaller humanetikerne for «vestlig Taliban»

human-etisk forbund

Omdømmeekspert Trond Blindheim går kraftig ut mot Human-Etisk Forbunds rolle i den norske livssynsdebatten. «De er som en tenketank med ferdigtenkte tanker.»

Brun-
Pedersens 
sjokktilstand

mediehets

– Han er godt forberedt på kloakklukten – og kan umulig ha latt seg sjokkere denne gang. Men PR-messig passer det godt å få «sjokk» iblant.

En høyere vei

nettdebatt - og hets

I Dagen-artikkelen etterlyses kristen folkeskikk. Det er et betimelig ønske. Men jeg mener vi som kristne er kalt til noe større enn å oppføre oss som folk.

Nett-trollet som 
ikke sprakk

kommentar

Så steg han fram, nett-trollet i egen person. Gårsdagens intervju med Håkon Barth fra Arendal er kanskje noe av det mest interessante som er skrevet i norsk presse på lang tid.

«Hetset av kristne på nett»

nettdebatt

Jens Brun-Pedersen i Human-Etisk Forbund ble skremt over hatet han ble møtt med etter et innlegg om NRK-andakt.

Ubesvarte spørsmål om NRK-andakter

synspunkt

– Trolig oppmuntret av all kritikken Human-Etisk Forbund (HEF) får fra det kristne folkedypet, klarer ikke Vebjørn Selbekk å dy seg. Fra sandkassen kommer argumentet om at HEF bare hermer etter de kristnes seremonier, skriver Jens Brun-Pedersen.

Betonggrå humanetikk

lederartikkel

Humanetikerne er uten tvil norgesmestere i livssynsplagiering. Det er tydeligvis enklere for dem å naske fra den kristne kulturarven enn å finne på noe kreativt selv, skriver Dagen på lederplass.

Ateistisk 
misjon i NRK

andakter

Jens Brun-Pedersen glemmer at Norge er et kristent og humanistisk land hvor toleranse for annerledestroende er naturlig.

Andakter i NRK

synspunkt

Jeg vil anta at mange av Dagens lesere – når de har fått kjølt seg ned litt, vil mene at det neppe er å utvise respekt for det valget andre har gjort ved å slutte seg til helt andre livssyn enn det kristne – når NRK tar et standpunkt for, gi særrettigheter til – og eksklusivt markedsfører det kristne livssynet, skriver Jens Brun-Pedersen.

Vil ha flere seremonirom

Samfunn

Bevilgningen til livssynsnøytrale seremonirom øker til 10 millioner kroner neste år, foreslår den avtroppende regjeringen. - Vi håper ikke den nye regjeringen kutter her, sier Human-Etisk Forbund.

Kristendom tilbake i skolen

Meninger

Hvil­ken re­li­gion skul­le hatt en sær­stil­ling i re­li­gions­fa­get i norsk skole om ikke kris­ten­dom­men?