Ubibelsk eller usunt?

i fokus

Jeg synes i grunnen det er ganske frekt at en forsøker å rettferdiggjøre sin nye tilhørighet ved å skrive usant om andre.

Kirkesplittende vranglære

kronikk

Å hevde at reformatorene kunne tenke seg at det var mulig å leve i strid med Guds bud og samtidig ha del
 i nåden, faller på sin egen urimelighet.

Døpte syv iranere

blir kristne

Prest Jan Bygstad mener det skjer en vekkelse blant iranere. Søndag ble syv voksne og barn døpt i hans menighet i Bergen.

Vil skille kristne og muslimer på asylmottak

asylmottak

Trusler og vold mot kristne asylsøkere gjør at danske innvandrerprester åpner for å skille dem fra muslimer. Forslaget får blandet mottakelse blant norske kristenledere.

Retorikk og kirkevalg

kronikk

«Gå bort og synd ikke mer!» For talen om omvendelsens nødvendighet har aldri stått i strid med kjærlighetsbudskapet i Kristi munn.

Hva skal vi gjøre?

kommentar

Historien om Den nordisk-katolske kirke er blant annet en fortelling om hvordan fortvilelse kan komme til uttrykk.

Musikalsk mangfold

kronikk

Kulturen som omgir oss er i stadig forandring. Kirken kan velge å distansere seg fra denne forandringen og holde på et uttrykk som av mange oppfattes som gammelt og akterutseilt, og som ikke omfavnes av andre enn av menighetens kjerne. Dette gjør det veldig vanskelig å nå andre enn sine «egne» med budskapet, skriver Odd Torleiv Furnes.

«Konservativ krise»

synspunkt

De første årene i min tid som bibelskolelærer undret jeg meg ofte over den nesten fullstendige mangel på bibelkunnskap hos svært mange unge som begynte på bibelskolen.

Hvorfor luthersk– i dag?

Kronikk

I dagens vestlige kultur kommer dette ikke sjelden til uttrykk på det vis at mennesker sier at «hvis det i det hele tatt finnes en Gud, er det en selvfølge at han skal være nådig og godta meg slik som jeg er».