Regjeringen vil utrede ny stasjon på Jan Mayen

Statsbudsjettet

Bygningene for folk og utstyr på Jan Mayen ble satt opp i 1960. I statsbudsjettet for neste år foreslås det å sette av midler til prosjektering av et nybygg.

Ingen blokk fikk klart flertall på Island

valg

Piratpartiet gjorde det ikke så bra som ventet på Island, mens det borgerlige Selvstendighetspartiet kunne juble over framgang. Nå venter vanskelige regjeringsforhandlinger.

Søsterfellesskap

kvinnekonferansen

Tusener strømmer til kvinnekonferanser. Hva er grunnen?

Bytter markedsadgang mot utvikling

leder

Det skulle ikke være noen grunn for å tåkelegge realitetene om at Norge må yte noe tilbake for for å få lukrativ markedsadgang i EU.

Særordning for nordiske folkekirker faller bort

kristenliv

Den norske kirkes søsterorganisasjoner i Sverige, Finland og Island har lenge ført opp folk som flytter til Norge som medlemmer i sine norske avdelinger uten å spørre. Det blir det nå slutt på.

EU vil skjerpe grensekontrollene rundt Schengen

nyheter

EU vil trolig stramme inn grensekontrollene for alle reisende til Schengen-området under et ekstraordinært møte i Brussel fredag. Møtet holdes på bakgrunn av angrepene i Paris.

Takknemlig Fosse: – Prisen kom til rett tid

nyheter

Jon Fosse får Nordisk råds litteraturpris for 2015 for trilogien «Andvake», «Olavs draumar» og «Kveldsvævd». Framover vil Fosse satse for fullt på prosa.

Folkekirken er positiv

åsatru på island

– Det er et hyggelig samfunn og ingen ekstremister, sier sogneprest Sigurdur Árni Thórdarson om åsatru-tilhengerne.

Eksplosiv vekst for åsatru

island

Åsatruforeningen på Island har gått fra 500 til 3000 medlemmer på 15 år. Nå er tempelbyggingen i gang.

Ekteskapsforståelse i et splittet Europa

kronikk

Dersom mange velger lett oppløselige samlivsordninger, vil ekteskapet undergraves som sosial, økonomisk og oppdragende institusjon. Den tapende part blir i første rekke barna, skriver Jon Kvalbein.

Tor og Odin får nytt tempel på Island

åsatro

Det er noen år siden sist, men nå bygges et nytt tempel til ære for de norrøne gudene. Åsatroen er på fremmarsj på Sagaøya.

Nytt vulkanutbrudd på Island

island

Islandske myndigheter har hevet risikonivået for flytrafikken til høyeste nivå etter at det er registrert vulkanutbrudd ved isbreen Dynjujökull.

Norges største menighet er islandsk

Kristenliv

Ateister såvel som pinsevenner strømmer til hos lutherske Arna Gretarsdottir. Det viktigste er ikke hva de tror på, men å få lette sitt hjerte, på morsmålet. Hennes arbeidsområde: Hele Norge.

Island dropper EU-søknaden

Samfunn

Regjeringen på Island vil trekke tilbake søknaden om islandsk EU-medlemskap uten å holde noen ny folkeavstemning om saken.

Anundsen vil utvise asylsøkere som lyver

Samfunn

Jus­tis­mi­nis­ter An­ders Anund­sen (Frp) lovet i jula stren­ge­re prak­sis og re­so­lutt inn­vand­rings­po­li­tikk. Ett av gre­pe­ne er å ut­vi­se asyl­sø­ke­re som lyver om at de har søkt asyl i andre land.

Da verdens økonomiske motor stanset

Samfunn

De fær­res­te vil nok synes søn­da­gens ju­bi­le­um er noe å feire. Da er det fem år siden stor­ban­ken Leh­man Brot­hers gikk kon­kurs og ver­dens­øko­no­mi­en ble tvun­get i kne.

Chartret fly skal frakte Snowden til Island

Samfunn

Et part­ner­sel­skap til WikiLe­aks har sam­let inn nes­ten 1,5 mil­lio­ner kro­ner for å leie flyet fra et ki­ne­sisk firma for å få den amerikanske varsleren ut fra Hongkong.

Varmen truer Norges U21-landslag

Israel

Med 30-35 grader i skyggen og høy luftfuktighet kan åpningskampen onsdag mot Israel bli en stor påkjenning for de norske guttene.