Mange bruker sosiale medier i arbeidstiden

SoMe

Seks av ti bruker sosiale medier i arbeidstiden, viser en ny undersøkelse. Over 40 prosent av dem er på sosiale medier privat over en halv time hver dag.

NRK endrer vennesang

NRK

Lærere truet med å droppe årets Blime-sang fordi den promoterer å være på sosiale medier.

Smil etter smil

smil!

Visste du at et eneste smil kan gjøre deg lykkeligere enn smaken av sjokolade og en overraskende sum penger? Les hva forskning har kommet fram til. Og bli med i Dagens sommerkampanje. Del ditt sommersmil-bilde med oss!

Uenige og respektfulle

Meninger

Det fin­nes ting som er let­te­re sagt enn gjort. En av dem er å vise re­spekt for men­nes­ker vi er ueni­ge med, skriver Stephan Christiansen.

«Selfie» og sjølvbilde

Samfunn

-  Der­som ver­di­en ikkje er gitt og iden­ti­te­ten er noko vi sjølv må skape, er det nær­lig­gan­de å tenke at ein «er» det andre ser.

Sosiale medier danker ut mobilhilsener

Samfunn

Selv om Te­le­nors kun­der send­te drøyt 15 mil­lio­ner SMS-er på jul­af­ten, er tal­let flere mil­lio­ner la­ve­re enn for fem år siden. So­sia­le medi­er har i ste­det tatt over.

Viser leirledere deres makt

Kristenliv

En leirleder har stor makt til å påvirke leirdeltakerne. Det har NLM tatt konsekvensene av, og har nå lagd en håndbok for å hindre dårlig lederskap og utruste lederne.