Himmellengsel

andakt

«Vi har ikke det synlige for øye, men det usynlige. For det synlige tar slutt, det usynlige er evig» (2Kor 4:18).

Bare i Skriften

andakt

Men bare i Bibelen leste han at Ordet hadde blitt kjød! Gud var blitt menneske! Det fantes ikke noe annet sted. 

Tårer

andakt

Guds plan og vei

andakt

Det som en dag skjedde ved Cæsarea Filippi ble et vendepunkt i Jesu samtale med disiplene.

Når fornuften stadfester troen

andakt

«De som Guds ord kom til, blir altså i loven kalt guder, og Skriften kan ikke settes ut av kraft» (Joh 10,35).

Fakta bekrefter, men troen avgjør

andakt

«Hadde dere trodd Moses, hadde dere også trodd meg. For det er meg han har skrevet om. Hvis dere ikke tror hans skrifter, hvordan kan dere da tro mine ord?» (Joh 5,46–47).

Når Gud er nær

andakt

«Hold dere nær til Gud, så skal han holde seg nær til dere» (Jak 4,7).

Endring er menneskets lodd

andakt

«All god gave og all fullkommen gave kommer ovenfra, fra ham som er himmellysenes Far. Hos ham er det ingen forandring eller skiftende skygger» (Jak 1,17).

De rene av hjertet

andakt

«Sett meg så jeg ser deg, Jesus, i ditt guddomsord. Tal til meg og la meg høre du i Ordet bor!»

Siste ord

andakt

Da Jesus ropte fra korset: «Det er fullbragt!», var det for sent å stoppe det. På den tredje dagen stod han opp, det var allerede klart.

Samtalen

andakt

Når vi snakker personlig sammen om Jesus og det han gjorde på korset, så forkynner vi til hverandre. Og denne forkynnelsen kan være avgjørende.

Hver dråpe teller

andakt

«Jeg ba om en dråpe, og ikke en sjø; jeg ba om en smule, og ikke et brød» heter det i en av Øystein Sundes viser.

Far

andakt

Følge ham

andakt

Selv om disiplene fulgte Jesus med en gang, brukte de tid på å forstå hva det innebar.

Dypere

andakt

Det sies at vi lever i et samfunn friere enn noen gang. Og at problemet heller er for mange valgmuligheter enn for få. Men det er kanskje ikke hele bildet.

Radikal

andakt

«Radikal» er et ord som klinger dårlig i disse terrortider. Men uttrykket har blitt brukt lenge før, om kristenliv som søker å ta på stort alvor det Jesus kaller til.

Jesusfans eller etterfølgere?

andakt

Vår kjærlighet til Jesus skal vise seg i at vi er villige til å følge Ham. Derfor kan vi ikke stille oss likegyldige til Bibelens Ord.

Se på Jesus

andakt

Han advarer oss når vi er på vei ut av veien, reiser oss opp når vi faller og styrker oss med sin kraft og oppmuntrende ord gjennom Bibelens rike løfter.

Verdens lys

andakt

«Ta dere i vare for de falske profetene! De kommer til dere i saueham, men innvendig er de glupske ulver», sier Matteus 7,15.

Syk – men velsignet

andakt

Hvorfor ikke alle blir helbredet ved bønn, vet jeg ikke. Men jeg er trygg på at Gud kan bruke både deg og meg, uansett hvilken situasjon vi står i.

Forankring

andakt

Hvordan er det med deg? Har du forankret ditt liv i Jesu løfter?

Påskedagstrøsten

andakt

Påskedagssalmene er gladsalmer. Men hva består gleden i? Er den bare en begeistring over den flotte fortellingen?

Påskedagens ettervirkning

andakt

Jesus var død, men han lever. Han er den eneste som har kommet ut av graven for siden aldri mer å dø! Gud selv reiste ham opp.

Nytt håp

andakt

«Og Jesaja sier: Isais rotskudd skal komme, han som reiser seg for å herske over folkene, til ham skal folkeslagene sette sitt håp.» Rom. 15,12.

Leve nær Gud

andakt

«Tro på Herren Jesus Kristus, så skal du og dine bli frelst». Ap. gj. 16,31.

Den stille uke

andakt

Den kristne kirke følger i stillhet og bønn Jesus Kristus på hans lidelsesvei mot langfredag, Golgata kors og seieren påskemorgen.

Levende vann

ANDAKT

«Herre, gi meg dette vannet, så jeg ikke blir tørst igjen og slipper å gå hit og dra opp vann.» Joh. 4,14–15.

Marias lovsang

andakt

«Min sjel opphøyer Herren og min ånd fryder seg i Gud, min Frelser.» Luk. 1,46.

Finne hvile

andakt

«Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Ta mitt åk på dere og lær av meg, for jeg er mild og ydmyk av hjertet, så skal dere finne hvile for deres sjel.» Matt. 11,28–29

Forholdet til Jesus?

andakt

«Jesus meg selv jeg deg bringer, legger meg ned for din fot. At du meg evig skal eie, jeg er jo kjøpt med ditt blod.»

«Du eier oss, Gud»

ANDAKT

«Vi er ditt verk! Du eier oss, Gud, med alle de goder vi har. Du byr oss forvalte dem etter de bud du ga oss, vår Skaper og Far.»

Nikodemus

ANDAKT

«Ingen kan se Guds rike hvis han ikke blir født på ny.»

Hos hver enkelt

andakt

Hvis du tar imot Jesus er ikke det bare en liten forandring i livet, det er det største og viktigste valget du tar, som har evige konsekvenser.

Hvem er dine nærmeste?

ANDAKT

«Da hans nærmeste hørte det, gikk de av sted for å ta hånd om ham, for de sa: «Han er gått fra forstanden» (Mark 3,21).

Arven som lever videre

andakt

«Dette er min pakt med dem, sier Herren: Min Ånd som er over deg, og mine ord som jeg har lagt i din munn, skal ikke vike fra din munn og ikke fra dine barns eller barnebarns munn, sier Herren, fra nå og til evig tid» (Jes 59,21).

Menneskelig dårskap

andakt

«For mine tanker er ikke deres tanker, og deres veier er ikke mine veier, sier Herren» (Jes 55,8).

Avguderiets meningsløshet

ANDAKT

«Se, dere er mindre enn intet, og det dere gjør, er mindre enn ingenting» (Jes 41,24).

Målet

ANDAKT

Selvsagt skal du få følge med på veien, og være våken, det sier også Bibelen. Men skal du nå fram til målet, må du aller mest se forbi målet, og inn i Hans ansikt.

Fadervår

ANDAKT

Har det noen gang slått deg at Fadervår er en bønn i tillit? Det var Jesus selv som lærte disiplene å be den, da de spurte ham.

Skuldrene dine

ANDAKT

«Takk at du tok mine byrder, eit høgfjell av skuld og av skam. Du bar det på skuldrene dine, du skuldlause sonofferlam.»

Søke

ANDAKT

«Ingen kan komme til meg uten at Far som har sendt meg, drar ham», sier Jesus.

Menneskelig

ANDAKT

I Bibelens korteste vers, står det: «Jesus gråt.» Han var sann Gud og sant menneske, og gråt skikkelig. På gresk står det at han gråt høyt.

God morsdag!

andakt

Feiringen av en årlig morsdag begynte for over 100 år siden. Men «fenomenet» mor er mye eldre!

I mitt sted

ANDAKT

«… den som kommer til meg, vil jeg så visst ikke støte bort», sier Johannes 6,37.

Bare to klasser

ANDAKT

Den gode nyheten er at verken du eller jeg trenger å havne i fortapelsen om vi tar imot Jesus. Måtte du søke Ham i dag og bli berget for tid og evighet.

En fiendtlig trio

ANDAKT

«Djevelen, verden og vårt eget kjød» betegner fra gammelt av en grufull trio. Den utgjør en samordnet fiendtlig motstand mot vårt åndelige liv.

Full beskyttelse

ANDAKT

I Johannes 10,29 står det om den som følger Jesus: «Min Far, som har gitt meg dem, er større enn alle, og ingen kan rive dem ut av min hånd.»

Befridd av Jesus

ANDAKT

«For det er ingen forskjell, alle har syndet og står uten ære for Gud. Og de blir rettferdiggjort uforskyldt av hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus.» (Rom 3,22–24)

Senk ned pøsen!

ANDAKT

Kjære medreisende. Guds kjærlighets hav er rundt omkring deg. Senk ned pøsen!

Narren og lorden

ANDAKT

En dag gav lorden narren en kjepp og sa at han skulle beholde den til han traff på en større dåre enn ham selv.

En brølende løve

ANDAKT

Djevelen omtales i Bibelen som en brølende løve. Poenget er den evnen han har til å skape frykt.

«Stå ham imot, faste i troen»

ANDAKT

Løsningen ligger i å leve i lyset fra Guds ord, glede seg over Jesu frelsesbudskap og daglig be om å bli bevart i troen, håpet og kjærligheten.

For å tjene og gi

andakt

I en tid da det ropes etter dugnadsvilje og ulønnet innsats i menigheter og foreninger, gjelder det å søke inspirasjon og motivasjon på riktig sted.

Jeg forsaker djevelen

andakt

«Er verdens fyrste vred og vil oss støte ned, han ingenting formår fordi alt dømt han går. Et gudsord kan ham binde».

Luther og djevelen

andakt

Djevelen ble nok nedkjempet av Jesus på korset, men helt til den siste dag gjør han sitt «beste» for å myrde og ødelegge.

«Styggmannen»

ANDAKT

Vi må ikke la oss smitte av tidens vantro så vi bare smiler av mørkemaktene eller skammer oss ved Bibelens verdensoppfatning.

Grunnvollen

ANDAKT

«Ingen kan legge en annen grunnvoll enn den som alt er lagt, Jesus Kristus.» 1.Kor. 3,11.

«Ingen bryr seg om meg»

ANDAKT


Vi er verdifulle for Gud. Dyrebare i Guds øyne. Han ser oss og kjenner oss. Han tenker annerledes enn vi gjør og har en annen verdimålestokk.

Skatter skjult i mørket

andakt

Men Gud viser oss hvordan hans plan sprengte alles forventninger: Jesus kom ikke for å frelse Israelsfolket fra okkupasjonsmakten, men for å frelse alle mennesker fra fortapelse.

Står evig fast

ANDAKT

«Gresset blir tørt, blomsten visner. Men vår Guds ord står fast til evig tid». Jesaja 40,8

Lite åndskraft?

andakt

«Det er Herrens velsignelse som gir rikdom, eget strev legger ingenting til.» Ordspråkene 10,22.

«At de må bli frelst...»

andakt

«I Ham har det fått sitt ja, derfor får de også ved Ham sitt amen, Gud til ære ved oss» (2Kor 1:20).

Gi Gud ære

andakt

Først og fremst skal vi takke Gud. Vi har ingenting som vi ikke har fått. Alt vi har fått, har vi fått av Ham.

Frihet krever absolutter

ANDAKT

«Ve dem som kaller det onde godt og det gode ondt, de som gjør mørke til lys og lys til mørke, bittert til søtt og søtt til bittert!» (Jes 5,20).

Skryt og sammenligning

andakt

«Vi vil ikke skryte uten mål og grenser, men bruker som målestokk det målet Gud har satt for oss» (2Kor 10,13).

Hva mennesker sier

ANDAKT

«For vi vil gjerne gjøre det som er rett, ikke bare for Herren, men også for mennesker» (2. Kor 8,21).

Gjennom Jesus

andakt

Disippelen Filip sier til Jesus: «Herre, vis oss Far, det er nok for oss.» Jesus svarer: «Kjenner du meg ikke, Filip, enda jeg har vært hos dere så lenge?»

Overveldende nåde

ANDAKT

Den overveldende nåden er egentlig ikke en ødelagt kjøkkenkran. Men Guds eget hjerte som er helt i orden.

Streng far?

ANDAKT

Brutte bilder av far kan byttes ut, i Hans gode nærvær, i den gode samtalen, og ved Jesu kors.

Ingen fordømmelse

ANDAKT

«Gå bort og synd ikke mer fra nå av», sa Jesus. Han mente alvor. Men «ingen fordømmelse» var favnen kvinnen trengte for å endre livet sitt.

Grepet av Jesus

andakt

Vi må la Herren overta grepet. Det holder ikke med egen styrke.

Brønnmøte

andakt

Når Jesus møter oss, kan det motsatte skje av det vi skulle tro.

Ord med spirekraft

andakt

«… slik skal mitt ord være, det som går ut fra Min munn»

Ledet ut av tåken

ANDAKT

«For han skal gi sine engler befaling om å bevare deg på alle dine veier.»

Evangeliet

ANDAKT

Hvis vi forkaster Ham, så finnes det ikke noe håp.

Fullt fokus

ANDAKT

«Jeg har stridd den gode strid, fullført løpet og bevart troen.»