Barnets teologi

andakt

«Den som gjør seg selv liten som dette barnet, han er den største i himmelriket.»

Følelser er ok

ANDAKT

Den gamle inndelingen av psyken vår var ikke så dum: Fornuften, følelsene og viljen. I dag skal vi se hvordan følelsene kan komme til overflaten blant kristne.

Anstøt eller tillit

ANDAKT

«Vi gir ikke mennesker noen grunn til å bli støtt bort, så tjenesten ikke skal bli spottet» (2Kor 6,3).

Håpet som lever

ANDAKT

«Siden vi har et slikt håp, går vi fram med stor frimodighet» (2Kor 3,12).

Varig forandring kommer innenfra

videoandakt

Daglig leder i Tro & Medier, Jarle Haugland, deler noen tanker om hvordan du kan møte mennesker på en god måte.

Rammer som gir vekst

ANDAKT

«Men for oss er det én Gud, vår Far. Alt er fra ham, og til ham er vi skapt. Og det er én Herre, Jesus Kristus. Alt er til ved ham, og ved ham lever vi» (1Kor 8,6).

Velprøvd hjertemedisin

andakt

«Hjertet er mer svikefullt noe annet», sier profeten Jeremia (Jer 17,9).

Reformasjonen i perspektiv

bokanmeldelse

Det er kva reformasjonen førte med seg for kyrkjeordninga og for Noreg som nasjon som står i sentrum.

Fullfør din tjeneste!

ANDAKT

«Se til at du fullfører den tjenesten du har fått for Herren» (Kol 4,17).

Tjener eller Herre?

ANDAKT

«Dere har tatt imot Kristus Jesus som Herre. Lev da i ham, vær rotfestet i ham og bygd på ham!» (Kol 2,6).

Slik kan du få slettet alle feiltrinn

videoandakt

I denne andakten deler David Haddeland, daglig leder i Ny Generasjon, en enkel illustrasjon på hva som skjer når vi ber Gud om tilgivelse.

Bør

andakt

Det Jesus bar en gang for alle på Golgata, kan du ikke bære.

Slipp taket

andakt

Da er det så mye som faller på plass.

Du er skapt for å vandre i lyset

videoandakt

Alexis Lundh, Leder for HeltFri og Ungdom & Medier i Tro & Medier, har noe viktig å dele med deg.

Kunne Jesus redde Peter?

andakt

Sett med det blotte øye, var det kanskje ikke mye til redning Peter ble tilbudt. Slik han selv stod i fare for å drukne i kampen mot bølgene, stod Jesus selv i den samme faren.

Oppstandelsen og livet

prekenhåndboka

Denne søndagen kalles ofte «høstsemesterets påskedag» fordi tekstene vitner så sterkt om oppstandelsesbudskapet.

Gjem i hjertet

andakt

«Men Maria tok vare på alle disse ordene og grunnet på dem i sitt hjerte.» Lukas 2:19

Lam

andakt

Så stor er kraften av det Jesus gjorde på korset, at Han helbreder også i dag.

Hør evangeliet

andakt

Da holder troen seg frisk, da lever vi ikke av oss selv, eller under fordømmelse, eller bundet til synd vi ikke vil se.

Våre evner er av Gud

andakt

Alle evnene til dem som har gjort og gjør fantastiske ting er gitt dem av Gud. Og Gud alene kan skape av intet, bare ved å si et ord.

I Guds hånd

andakt

«Takk alltid vår Gud og Far for alt i vår Herre Jesu Kristi navn», leser vi i Efeserne 5, 20.

Bare uvitenhet?

andakt

Jesus sier: «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Far uten ved meg.» (Johannes 14,6)

Nytt håp og nytt liv

andakt

«…alle som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn.», står det i Johannes 1,12.

Forandring

andakt

Mange har fått sine liv totalt forandret ved å ta imot Ham som døde for å gi oss dette håpet tilbake.

Gi ikke opp

andakt

Om du synes det er liten frukt av din tjeneste, så ikke gi opp.

«Han slumrer ikke»

andakt

«Se, han slumrer ikke og sover ikke, Israels vokter» (Salme 121:4).

Gud er ingen brusautomat

andakt

Gud er ingen brusautomat. Han er Gud. Derfor er det med ærefrykt og forventning jeg legger mine bønneemner fram for ham.

Jobs voksne barn

andakt

«Kanskje mine sønner har syndet og sagt Gud farvel i sitt hjerte» (Job 1:5). 


«Å velte veier»

andakt

«Velt alle dine veie og all din hjertesorg på ham som evig eier den hele himlens borg.»

Gjennom ild og vann

andakt

Når du går gjennom elver, skal de ikke overskylle deg. Når du går gjennom ild, skal du ikke svies» (Jes 43:1–2).

Bekymret?

andakt

«Vær ikke bekymret! … Hver dag har nok med sin plage» (Matt 6:34).

Nestekjærlighetens ansikt

andakt

«Hva kjærlighet er, har vi lært av at Jesus gav sitt liv for oss. Så skylder også vi å gi vårt liv for våre søsken.» 1.Joh. 3,16.

Halleluja!

andakt

Hallelujastemningen i himmelen virker spontan, og den griper oss.

Nesten en kristen?

andakt

«Tror du på profetene, kong Agrippa? Jeg vet at du tror. Agrippa sa til Paulus: Det er like før du får overtalt meg til å bli en kristen.» Ap.gj. 26,28.

Mer stillhet

andakt

«Ett minutts ettertanke er verd mer enn en times prat.»

Bønn gir styrke

andakt

«Dere har ikke fordi dere ikke ber», er en alvorlig påminnelse i Jakobs brev 4,2.

Bygger hjertebro i eplehagen

telemark

Om sommeren plukker Gheorge Manole epler i Sauherad for å brødfø familien og kunne være pastor hjemme i Romania.

Har du hørt den ultimate peptalken?

videoandakt

I denne andakten deler Karl-Johan Kjøde, generalsekretær i Laget (NKSS), noen tanker om misjonsbefalingen og hvordan den kanskje er det ”hellige sparket i ræva” vi i Norge trenger.

Velkommen hjem

andakt

Jesus er stadig på utkikk etter de bortkomne.

Skjul ikke noe

andakt

«Gjør dette i bønn, og legg alt fram for Gud!» Ef. 6,18.

Fred på jorden?

andakt

«Fred etterlater jeg dere, min fred gir jeg dere, ikke den fred som verden gir. La ikke hjertet bli grepet av angst og motløshet.» Joh. 14,27.

Følg meg!

andakt

Jesus sa til ham: ‹Følg meg!› Og han reiste seg, forlot alt og fulgte ham.» Luk. 5.

Gud er grensesprengende

andakt

Lever du et grensesprengende liv? I denne andakten tester David Haddeland, Daglig leder i Ny Generasjon, sine grenser med å spise en habanero-chili.

Vinduer i våre liv

andakt

«Slik ville han la deg forstå at mennesket ikke lever bare av brød; mennesket lever av hvert ord som kommer fra Herrens munn» (5.Mos 8,3).

Du blir ikke lurt!

andakt

Den som leser evangeliene kan være trygg på ikke å bli lurt. Fakta bekrefter troen.

Lederskap i særklasse

andakt

«For Herren var med Josef. For Herren lot alt han gjorde, lykkes for ham» (1Mos 39,23).

De som ble stående

andakt

«Ingen kan komme til meg uten at det blir gitt ham av min Far» (Joh 6,65).

Troverdige vitneutsagn

andakt

«Sannelig, sannelig, jeg sier deg: Vi taler om det vi vet og vitner om det vi har sett, men dere tar ikke imot vårt vitneutsagn » (Joh 3,11).

Apostelen Johannes

andakt

«Jeg, Johannes, er den som hørte og så alt dette » (Åp 22,8)

Følelsene er sjelens speil

andakt

«Jeg er trett av å klage. Jeg dynker mitt leie med tårer hver natt, sengen drypper av gråt» (Sal 6,7).

Hvordan være kristne kjærester?

videoandakt

Sier Bibelen noe om å være kristne kjærester? I denne andakten deler Maria Celine Lundeby noen tanker om nettopp det.

Ved døren

andakt

«Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, vil jeg gå inn til ham og holde måltid, jeg med ham og han med meg.» Åp 3:20.

Vi er kalt til å tjene, ikke kreve

videoandakt

Daglig leder i Tro & Medier (tidligere Familie & Medier), Jarle Haugland, deler noen tanker om hvordan vi kan møte mennesker på en god måte. Tips nr 4 er: Vi er kalt til å tjene, ikke kreve.

En mann etter Guds hjerte

videoandakt

I denne andakten deler Christian Lilleheim noen tanker om hva det vil si å være en mann etter Guds hjerte.

Spør Ham

ANDAkt

Spørsmålet er viktig. For Jesus trenger seg ikke på. Men Han kommer gjerne om vi spør.

Hvordan flørte seriøst?

videoandakt

Er det egentlig mulig å unngå såra følelser når jenter og gutter skal kommunisere? I denne andakten deler Maria Celine Lundeby noen tanker om seriøs flørting. Hvordan flørte seriøst?

Korreksjon

andakt

I Matteus 5,37 står det: 
La et ja være ja og et nei være nei! Alt som er mer enn det, er av det onde.

Filen

andakt

Gjør det lille du kan, der hvor Gud har deg satt, 
stå ei ledig, mens dagene flyr! 
Mens det ennå er tid, så Guds ord på ditt sted, 
og din gjerning skal modnes i fred. (Lina Sandell)

Tannlegebrøl

andakt

Tenk hvor fint det hadde vært om alle levde etter denne bibelske ordlyden.

Å bry seg

andakt

I Jakob 2,14–17 står det: Mine brødre! Hva hjelper det om noen sier at han har tro, når han ikke har gjerninger? Kan vel troen frelse ham?

Som det står

ANDAKT

«Sannelig, jeg sier dere: Før himmel og jord forgår, skal ikke den minste bokstav eller en eneste prikk i loven forgå – før alt er skjedd.»

Viktig valg

ANDAKT

Kommer du til Jesus mens det ennå er nådetid, blir du frelst. 
Kommer du ikke, går du fortapt.

Guds rike hører de hjelpeløse til

andakt

«La de små barn komme til meg, hindre dem ikke! For Guds rike hører slike til. Sannelig sier jeg dere: Den som ikke tar imot Guds rike som et lite barn, skal slett ikke komme inn i det!» Mark. 10,12–15

Jesus banket på

andakt

«Her er jeg. Jeg står utenfor døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, vil jeg gå inn til ham og holde måltid med ham og han med meg.» (Jf. Åp 3:20.)

Ararat preker

andakt

Synet av det imponerende Ararat frelser ingen, det er sant nok. Det gjør heller ikke synet av norske høyfjell. Men Gud kan la fjellene «preke»!

Skryte av Nansen?

andakt

Jeg leste nettopp på nettet noen utdrag fra en bok av Fridtjof Nansen. Det var drøy kost. Her tok han meget bestemt avstand fra kristendommen.

Åpen for alle

andakt

«Se, jeg har satt foran deg en åpnet dør, som ingen kan stenge.» Åpenbaringsboken 3,8

Noe nytt skjer

andakt

«Se, jeg gjør noe nytt. Nå spirer det fram. Merker dere det ikke?» Jesaja 43,19.

Ikke bare festdager

ANDAKT

«Dette er dagen som Herren har gjort, la oss juble og glede oss på den!» Salme 118,24

Treenighetstiden

ANDAKT

«Kvardagskristen vil eg vera, 
syn for segn det krev Guds ord. 
Samklang mellom liv og læra, 
det er himmelsong på jord.»

Bryr Gud seg om at jeg er singel?

videoandakt

Kjære Jesus, jeg tror du er alt jeg trenger. Hjelp meg til å tro det og gi meg hvile i det. Hjelp meg til ikke å stresse med å finne en å dele livet mitt med.

Når tvilen melder seg

inspirasjon

Mirakler og synlige bevis 
skaper ikke nødvendigvis bedre 
kristne, mener kristen skeptiker.

«Bestemor lyg ikkje»

andakt

«Det er et troverdig ord og vel verdt å ta imot, at Kristus Jesus kom til verden for å frelse syndere, og blant dem er jeg den største» (1Tim 1:15).

Et trosvitne

andakt

«For så høyt har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.» Joh. 3,16.

En hyllest til treenigheten

ukens salme

Mennene bak salmen «Hellig, hellig, hellig» skal ha arbeidet seg ihjel i tjenesten for Guds rike.

Jesus lever!

andakt

Det evige håpet har som forutsetning at kristendommen baserer seg på virkelige hendelser.

Den andre pinsedagen

vekkelse

På pinsedag ble 3.000 lagt til menigheten. I dag sprer pinsevinden seg med mye større fart, hver dag.

Åndens komme og disiplenes utsendelse

prekenhåndboka

I det norske folkedypet er det forholdsvis mange som ikke vet hva de skal svare hvis de får spørsmål om hvorfor kristne kirker feirer pinse. Svaret er at de kristne kirkene feirer pinse fordi Guds Hellige Ånd kom til disiplene og satte dem i stand til dem til å begynne å kalle hedninger og jøder til saliggjørende tro.