Han som ser de minste

ukens salme

Denne vare og sterke sangen har blitt en av verdens mest kjente gospelsanger.

Et ekko av Hannas lovsang

maria budskapsdag

Marias lovsang gir et møte med en ung jente med inngående kjennskap til Guds ord. Det var ingen selvfølge i Israel på den tiden.

Målet

ANDAKT

Søke

ANDAKT

God morsdag!

andakt

Feiringen av en årlig morsdag begynte for over 100 år siden. Men «fenomenet» mor er mye eldre!

Nok med seg selv?

menighetsdoktoren

Spørsmål: «Det snakkes lite om evangelisering. Det kan synes som om mange ­kirker fokuserer på seg selv og konsentrerer seg fullt og helt på å gjøre den interne virksomheten bedre og bedre. Er det slik, og hva tenker menighetsdoktorene om det?»

I mitt sted

ANDAKT

«… den som kommer til meg, vil jeg så visst ikke støte bort», sier Johannes 6,37.

Bare to klasser

ANDAKT

Den gode nyheten er at verken du eller jeg trenger å havne i fortapelsen om vi tar imot Jesus. Måtte du søke Ham i dag og bli berget for tid og evighet.

Kulturbærer med stort hjerte

livsglede

Det er torsdag, og Karin Apesland er på plass blant innvandrerne på Voksenopplæringen i Porsgrunn. – Jeg er så glad i dem. De lærer meg så mye, sier 83-åringen.

En fiendtlig trio

ANDAKT

«Djevelen, verden og vårt eget kjød» betegner fra gammelt av en grufull trio. Den utgjør en samordnet fiendtlig motstand mot vårt åndelige liv.

Full beskyttelse

ANDAKT

I Johannes 10,29 står det om den som følger Jesus: «Min Far, som har gitt meg dem, er større enn alle, og ingen kan rive dem ut av min hånd.»

Befridd av Jesus

ANDAKT

«For det er ingen forskjell, alle har syndet og står uten ære for Gud. Og de blir rettferdiggjort uforskyldt av hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus.» (Rom 3,22–24)

Her har kvinner ingen adgang

SAMLIVSKURS

En ny Audi 
står rett utenfor kirkedøra. 
I gangen blir det servert kaffe. Inne i kirkerommet har Randaberg yngre mannskor stilt opp for å synge for nærmere 150 menn som har samla seg under Frode Thuens talerstol med tema Men Only!

Senk ned pøsen!

ANDAKT

Kjære medreisende. Guds kjærlighets hav er rundt omkring deg. Senk ned pøsen!

Narren og lorden

ANDAKT

En dag gav lorden narren en kjepp og sa at han skulle beholde den til han traff på en større dåre enn ham selv.

Hva man kan lære av trærne

snart søndag

Jesus sammenligner Guds rike med 
Guds skaperverk. Livskraft som 
sprenger seg frem fra det små til det store.

En brølende løve

ANDAKT

Djevelen omtales i Bibelen som en brølende løve. Poenget er den evnen han har til å skape frykt.

Betyr fortiden ingenting?

menighetsdoktoren

Spørsmål: «Det er så mye fokus på at kirken må kommunisere med folk i dag. Popmusikk og overfladisk forkynnelse ser ut til å være løsningen. Betyr ikke tradisjoner noe lenger?»

«Stå ham imot, faste i troen»

ANDAKT

Løsningen ligger i å leve i lyset fra Guds ord, glede seg over Jesu frelsesbudskap og daglig be om å bli bevart i troen, håpet og kjærligheten.

For å tjene og gi

andakt

I en tid da det ropes etter dugnadsvilje og ulønnet innsats i menigheter og foreninger, gjelder det å søke inspirasjon og motivasjon på riktig sted.

Jeg forsaker djevelen

andakt

«Er verdens fyrste vred og vil oss støte ned, han ingenting formår fordi alt dømt han går. Et gudsord kan ham binde».

Luther og djevelen

andakt

Djevelen ble nok nedkjempet av Jesus på korset, men helt til den siste dag gjør han sitt «beste» for å myrde og ødelegge.

«Styggmannen»

ANDAKT

Vi må ikke la oss smitte av tidens vantro så vi bare smiler av mørkemaktene eller skammer oss ved Bibelens verdensoppfatning.

Ei anna historie

bokanmeldelse

– Om boka får like høg 
status som føredraget til Seip, er eg usikker på. 
At ho vil bli ståande som eit friskt og tankevekkande innkast i den norske samfunnsdebatten, er eg derimot ikkje i tvil om, skriv anmeldar Lars Gaute Jøssang om Terje Tvedts bok «Det internasjonale gjennombruddet».

Grunnvollen

ANDAKT

«Ingen kan legge en annen grunnvoll enn den som alt er lagt, Jesus Kristus.» 1.Kor. 3,11.

«Ingen bryr seg om meg»

ANDAKT


Vi er verdifulle for Gud. Dyrebare i Guds øyne. Han ser oss og kjenner oss. Han tenker annerledes enn vi gjør og har en annen verdimålestokk.

Skatter skjult i mørket

andakt

Men Gud viser oss hvordan hans plan sprengte alles forventninger: Jesus kom ikke for å frelse Israelsfolket fra okkupasjonsmakten, men for å frelse alle mennesker fra fortapelse.

Står evig fast

ANDAKT

«Gresset blir tørt, blomsten visner. Men vår Guds ord står fast til evig tid». Jesaja 40,8

Samlivsrevolusjonens ideologi og konsekvenser

bokanmeldelse

Denne boka er en øyeåpner for alle som ønsker å forstå hva som skjer. Den bør leses av flest mulig og utløse en helt nødvendig ideologisk debatt.

Lite åndskraft?

andakt

«Det er Herrens velsignelse som gir rikdom, eget strev legger ingenting til.» Ordspråkene 10,22.

«At de må bli frelst...»

andakt

«I Ham har det fått sitt ja, derfor får de også ved Ham sitt amen, Gud til ære ved oss» (2Kor 1:20).

Fire myter om julefeiringen

julemyter

Evangeliene er legender, Jesus er en kopi, og deler av julefortellingen er fysisk umulig. Dagen har snakket med teologer og akademikere om vanlige forestillinger folk har om julefeiringen.

Gi Gud ære

andakt

Først og fremst skal vi takke Gud. Vi har ingenting som vi ikke har fått. Alt vi har fått, har vi fått av Ham.

«Himmel på jord, en nåde så stor»

andakt

Dersom man spør noen om hva som kjennetegner et eventyr, vil de fleste svare ganske raskt at en av tingene er starten på fortellingen.

«Julefeiringen er en kopi»

julemyte

Hva vet vi egentlig om denne feiringen som har seilt opp til å bli den viktigste høytiden for Ola og Kari Nordmann?

Frihet krever absolutter

ANDAKT

«Ve dem som kaller det onde godt og det gode ondt, de som gjør mørke til lys og lys til mørke, bittert til søtt og søtt til bittert!» (Jes 5,20).

Rikene i denne verden

ANDAKT

«Av ett menneske har han skapt alle folkeslag. Han lot dem bo over hele jorden, og han satte faste tider for dem og bestemte grensene for deres område» (Ap. gj 17,26).

Skryt og sammenligning

andakt

«Vi vil ikke skryte uten mål og grenser, men bruker som målestokk det målet Gud har satt for oss» (2Kor 10,13).

Strålende emigrasjonsdokumentar

bokanmeldelse

Ordtaket om at virkeligheten ofte overgår fantasien og utsagnet om at «originalen er best» får begge sin bekreftelse i denne boka.

Sterkt vitnesbyrd fra Egypt

bokanmeldelse

Den egyptiske gutten Nathan Bassaly opplevde det gruoppvekkende at faren hans ble brutalt drept av ukjente gjerningsmenn, da Nathan bare var seks år gammel.

Oppbyggeleg lesnad

bokanmeldelse

Eg har tidlegare skrive at denne romanserien frå Edvard Hoem, er i høgste grad oppbyggeleg lesnad. Og det ikkje berre litterært, men også åndeleg tala. Det er sjeldan å lesa tekstar så gjennomsyra av kristen tankegang og som så positivt heldt fram kristne verdiar.

Hva mennesker sier

ANDAKT

«For vi vil gjerne gjøre det som er rett, ikke bare for Herren, men også for mennesker» (2. Kor 8,21).

Julebrev 2017

krykkjebakkposten

Kjære innbyggjarar i Krykkjebakksundet.

Guds tilbud om nåde

andakt

Om syndene deres er som purpur, skal de bli hvite som snø, om de er røde som skarlagen, skal de bli hvite som ull. Jesaja 1.18

Her lærer de å stole på Gud

bibelskole

Det var Elsa (11) som tok avgjørelsen da familien Hodne spurte seg selv om de skulle dra på bibelskole sammen.

Gjennom Jesus

andakt

Disippelen Filip sier til Jesus: «Herre, vis oss Far, det er nok for oss.» Jesus svarer: «Kjenner du meg ikke, Filip, enda jeg har vært hos dere så lenge?»

Overveldende nåde

ANDAKT

Den overveldende nåden er egentlig ikke en ødelagt kjøkkenkran. Men Guds eget hjerte som er helt i orden.

Streng far?

ANDAKT

Brutte bilder av far kan byttes ut, i Hans gode nærvær, i den gode samtalen, og ved Jesu kors.

Ingen fordømmelse

ANDAKT

«Gå bort og synd ikke mer fra nå av», sa Jesus. Han mente alvor. Men «ingen fordømmelse» var favnen kvinnen trengte for å endre livet sitt.

Har hjulpet 700 via mobilen

GIVERGLEDE

Det tok helt av da ekteparet Manja og Kai Roger Staldvik opprettet Facebook-gruppen «En ekstra hånd».

Grepet av Jesus

andakt

Vi må la Herren overta grepet. Det holder ikke med egen styrke.

Brønnmøte

andakt

Når Jesus møter oss, kan det motsatte skje av det vi skulle tro.

Jesus holder sabbatspreken

prekenhåndboken

Lukas nøyer seg med å referere bare første setning i Jesu tale. Grunnen må åpenbart være at i den setningen lå resten av talens budskap gjemt.

Ord med spirekraft

andakt

«… slik skal mitt ord være, det som går ut fra Min munn»

Ledet ut av tåken

ANDAKT

«For han skal gi sine engler befaling om å bevare deg på alle dine veier.»

Katolsk lære i konflikt med Bibelen

bokanmeldelse

De historiske kirkene trenger virkelig en ny reformasjon, en tilbakevending til bibelsk kristendom. Borgströms bok viser oss hvor nødvendig dette er. Den anbefales!

Evangeliet

ANDAKT

Hvis vi forkaster Ham, så finnes det ikke noe håp.

Troshistorier i fortid og nåtid

bokanmeldelse

Når Shiager Topland hevder at disse historiene viser oss stadig nye sider ved Gud, og lærer oss mye om hvordan mennesker opplevde møtene med den allmektige, så har hun i høyeste grad dekning for det.

Fullt fokus

ANDAKT

«Jeg har stridd den gode strid, fullført løpet og bevart troen.»

Sterk roman om Mengele og tvillinger

bokanmeldelse

De to jentene har hjelp av hverandre, ved de nære båndene som er mellom dem, og som de aller fleste tvillingpar, særlig eneggede, opplever. De ble enige om å dele på tilværelsens utfordringer.

Flott bok om juletreet

bokanmeldelse

Bruaset og forlaget har gjeve oss ei flott bok om jul. Les henne. Tenk etter kva både treet, pynten, ljosa og den krossmerka foten skal minna oss om!

Gjenoppdaget kristendom?

bokanmeldelse

I stedet for å avskrive Borg som «kjetter», eller påpeke tydelige teologiske «hull» i hans framstilling, mener jeg både søkende og spørrende enkeltkristne og menigheter kan ha stor glede av å lese boka hans og uten å skulle ta alt for «god fisk», likevel få med seg mange teologiske «nyoppdagelser».

Jesus er en større og bedre David

videoandakt

Du kjenner kanskje historien om David og Goliat? Men vet du at den historien lærer oss noe om Jesus? Hvis ikke du har fått med deg det, bør du se denne videoen med Christian Lilleheim.

Vi trenger ingen strøken fasade

andakt

«Dersom vi sier at vi ikke har synd, da bedrar vi oss selv, og sannheten er ikke i oss. Dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet.» 1.Joh. 1,8–9

Jesus – Frelseren

andakt

Jesus sier: «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg», forteller Johannes 3,16.

Gud gir gode gaver

ANDAKT

Jesus døde både for deg og dem. Han frelser alle som kommer til Ham. 
Kommer du?

Veien er åpnet

ANDAKT

Så kan vi da, brødre, i kraft av Jesu blod med frimodighet tre inn i helligdommen. Han har innviet en ny og levende vei for oss dit inn gjennom forhenget, det vil si hans jordiske legeme. (Hebr. 10,19–20)

Stort å få være liten

ukens salme

Kristen tro kritiseres av noen for å være en tro for de svake. Og kanskje er ikke det så rart at noen kan se det slik.

Rykteflom etter at ordføraren har vore vekke i tre månader

krykkjebakkposten

Er ordførar Bergliot Gaukhei kidnappa av ein saudi-arabisk prins, som vil destabilisera den politiske situasjonen i Krykkjebakksundet? Konspirasjonsteoretikar Ludvig Lindeflåten (96) trur ikkje det.

Jesus er en større og bedre David

videoandakt

Du kjenner kanskje historien om David og Goliat? Men vet du at den historien lærer oss noe om Jesus? Viss ikke du har fått med deg det, bør du se denne videoen med Christian Lilleheim.