Moderlig visjonær

Kommentar

I et samfunn som endrer seg så raskt som vårt, kan det være ekstra vanskelig å skulle vise til historien som kilde til lærdom.