Barns tro må også telle

SYNSPUNKT

Vi er bekymret for at en lovparagraf som bokstavelig talt sier at barns religiøsitet ikke teller, på sikt vil bli definerende for politikken på feltet.

Gjør ungdommene kjent med kirken på en ny måte

trosopplæringsprisen

Nattkirke på Tjøme fikk Trosopplæringsprisen i år. – De har lykkes med å nå bredt ut samtidig som de tar den enkelte deltaker på alvor, sier juryen.