Hjelp til daglig bønneliv

Bokanmeldelse

Det er å håpe at mange vil la denne boken bli til inspirasjon, slik at bønn kan få skape liv og nye perspektiver inn i kristenlivet.

En ekstra innsats for drikkevannet

Drikkevann

Vi tar for gitt at vannet i springen er rent og trygt. For de fleste er det situasjonen. Over 90 prosent får vann fra vannverk som leverer trygt drikkevann.

Cappuccino med de 99

vaktmester

Det er alltid noe som skjer på 
en skole. Og når dette noe skjer, ja, da må vaktmester Svein Myklebust legge alt annet bort.

Møtte veggen med full 
kalender

Familieliv

Hilde og Arild Sæle 
forsøkte å kombinere to karrierer, tre barn og alt for mange 
aktiviteter. En dag 
sa det stopp.

Jesus møter oss i hverdagen

Kristenliv

Vi tren­ger også dag­lig Guds ord som mat for sje­len for å være rus­tet til å kaste ut «evan­ge­li­ets garn» i ver­den.

En åpen dør - i dag

Kristenliv

Nei, tenk - Han har åpnet en dør inn i Guds nær­het. En dør som kan­skje noen men­nes­ker, og du selv - mener du ikke har rett til å entre.

Se verden i bilder

Samfunn

Fotografene fryser øyeblikkene. Små glimt av hverdag, helg, tårer, smil, fest, eller kampen for å overleve.

Verden i bilder

Samfunn

Fotografene fryser øyeblikkene. Små glimt av hverdag, helg, tårer, smil, fest, eller kampen for å overleve.