Noah - film og bibelfortelling

Kultur

Nett­opp dette at for­tel­lin­ge­ne er kjen­te og både be­rø­rer og en­ga­sje­rer, har i stor­fil­men Noahs til­fel­le vist seg i et sterkt en­ga­sje­ment også lenge før ver­dens­pre­mie­ren, skriver Eivind Bø.

Drømmer om nye misjonsbølger

Kristenliv

- Er du kalt til myndighet, vær en Daniel. Er du kalt til forretningslivet, vær en Abraham. Gjør det til Guds ære, sier Ungdom i Oppdrags grunnlegger Loren Cunningham.