Nekter å inngå abort-kompromiss

Abort

Den katolske kirkes hjelpeorganisasjon Caritas samarbeider med Kirkens Nødhjelp om mye, men ikke 
om abortspørsmålet.

1 prosent til bistand

statsbudsjettet

Det er enighet i budsjettforliket om å sette av 1 prosent av brutto nasjonalinntekten til bistand, til hjelpeorganisasjonenes glede.

Nordmenn gir mindre enn de tror

Samfunn

Sammenlignet med andre rike land havner Norge på nest siste plass i andelen husholdninger som gir penger til frivillige organisasjoner.