– Må snakke om alkoholkulturen

TRAKASSERING

Som 16-årig AUF-medlem ble Hilde Charlotte Solheim skjenket på partifest og sjekket opp av voksne menn.

Etterlyser taletrengte nordmenn

integrering

– Vi må fortelle dem som kommer 
hvor rare 
vi faktisk er, sier KrFs nye generalsekretær.

Tror flyktningkrisen kan dra velgere til KrF

KRF

Hilde Frafjord Johnson er kommet til Norge for å redde KrFs strategi og skaffe nye velgere. I morgen begynner hun som generalsekretær i Kristelig Folkeparti.

Frafjord Johnson: - Folk vil dø i Sør-Sudan

Samfunn

FN trenger øyeblikkelig nærmere 1,4 milliarder kroner til nødhjelpsarbeidet i Sør-Sudan. Hvis ikke pengene kommer, kan verdens yngste nasjon stå overfor den verste sultkatastrofen siden 1980-tallet.

Flere hundre drept i Sør-Sudan

Samfunn

Opp mot 500 men­nes­ker er drept i kam­per mel­lom ulike deler av hæren i Sør-Su­dan, iføl­ge en FN-tje­neste­mann. Flere nord­menn har søkt til­flukt i den nors­ke am­bas­sa­den i Juba.

Tolv FN-ansatte drept i Sør-Sudan

Samfunn

Minst sju si­vi­le FN-ar­bei­de­re og fem FN-sol­da­ter er drept i et bak­holds­an­grep i Sør-Su­dan, opp­ly­ser FN. Norge for­døm­mer an­gre­pet.