En beklagelse til besvær – og befrielse

I fokus

Men kan man beklage på vegne av noe som fant sted for mange årtier siden, og hvor de aller fleste utøverne for lengst er ute av bildet? Noen har kritisert oss for dette.

«Helvete og Guds godhet»

Helvete

Kor vil du lokalisera alt det vonde og ugudelege som ikkje er ikledd udøyelegdom etter denne døden?

Helvete – et Hellig sted

FORTAPELSEN

Det er helt umulig å forkynne om Himmelen uten å nevne Helvete

Om livets to utganger

fortapelsen

Teorien eller læren om tilintetgjørelsen har ikke noen støtte verken i Den hellige Skrift eller i de evangelisk-lutherske bekjennelsesskriftene.

Hvem tåler hvem?

MISJON

Dette viser både hvor viktig og hvor vanskelig en åpen og konkret samtale om grensesetting er.

Å miste Paradis av syne

lederartikkel

Vi har hatt noen helvetesdebatter i denne avisen. De siste dagene har vi kunnet lese saker som tilsier at det kan være grunnlag for flere.

Avviser helvete i pensjonistmagasin

bare himmel

I en artikkel i «Vi over 60» beroliger Hamar-prest Helge Hognestad med at det ikke finnes et helvete. Grethe Martinsen opplever at artikkelen har stikk motsatt effekt.

Går de fleste fortapt?

fortapelse

Det er ikke Guds nåde det står i, men menneskets misforhold til Gud.

Evig frelse eller evig fortapelse

evigheten

Å fornekte Bibelens lære om fortapelsen, er vranglære. Det er opprør mot Den treenige Gud og brudd med Den hellige Skrift og bekjennelsen.

Forkynnelse om livets to utganger

i fokus

Evighetsalvoret var noe Gud brukte for å vekke meg til kristen tro i ungdomstiden. Aller mest uroen og frykten for å miste det himmelske mål.

Ingen fortapelse - avlys misjon

SYNSPUNKT

Bibelen sier at det finnes to utganger av livet: Enten en evig himmel eller en evig fortapelse. Den sannheten slås fast i Bibelen. Derfor kan vi ikke avlyse evangelisering og misjon verken her hjemme eller til fjerne himmelstrøk.

Frelse og misjon

FORTAPELSE

Forkynnelsen av Jesus Kristus som verdens lys, som veien, sannheten og livet er ikke avhengig av forestillingen om en evig pine.

Misjon - spørsmål til Tor B. Jørgensen

INNSPILL

Tor B. Jørgensen brukar vera ein mann som i alle fall svarar på det han vert spurt om. Eg dristar meg difor til å stilla han eit par spørsmål om fylgjene av det å hevda at alle vert frelste til slutt.

Fortapelsens mulighet

synspunkt

Tror vi virkelig at en effektiv sensur av alle ubehagelige bibelsteder vil få flere mennesker til å velge å bli etterfølgere av Jesus Kristus? Eller er det ikke lenger det som er målet? Holder det at folket «sympatiserer» med Jesus?

Helvete er en velsignelse?

HELVETESDEBATT

Alt som smaker av urenhet og forråtnelse ville forpestet renheten i Himmelen - det ville også blitt et helvete.

Biskop Jørgensen og livets to utganger

FORTAPELSE

Han har vært muret inne av sitt presteløfte og sin ordinasjon, bekjennelsesskriftene – som sier at de fortapte skal pines i all evighet.

Gode nyheter, helvete er avlyst

HELVETESDEBATTEN

La oss ha én ting klinkende klart. Det biskop emeritus Tor B. Jørgensen fremmer er vranglære. Det er farlig vranglære. Det kan ikke få stå uimotsagt, det er et farlig spill med menneskers sjeler.

En Gud vi kan leve med

LEDERARTIKKEL

Vi er slett ikke de første som strever med å komme til rette med tanken om fortapelsen, skriver Dagen på lederplass.

Avlyser livets to utganger

FORTAPELSE

Biskop emeritus Tor B. Jørgensen mener det bør være lov å benekte fortapelsens mulighet uten å bli kjetterstemplet.

Havner alle muslimer i helvete?

religion

På akademisk hold og blant ytrere opplever man en stor interesse for islamske land – og for islamsk religion. Dette er naturligvis bare bra, men hvorfor ser vi ikke en liknende interesse for vår egen religion? Ville ikke det vært naturlig, de fleste her i 
landet anser seg da som kristne.

Lengre enn fra vugge til grav

leder

Lengselen etter en himmelsk tilværelse vil naturlig nok minke hvis det virker innen rekkevidde å oppleve himmel 
på jord.

Avkristningen - tanker ved et årsskifte

kronikk

Avkristningen har sin pris. En ting er at evangeliets forkynnelse langt på vei har forstummet. Mennesket ser ikke sin synd og forstår ikke hva de skal frelses fra. En annen ting er at samfunnet bygger på verdier som ikke er bærekraftige. Vi har hogd oss ut sprukne brønner.

Forkynnelse og frafall

fortapelse

Jeg glemmer ikke høsten 1987, da jeg søkte Gud ved å lese i Bibelen, som en ikke-kristen. Jeg forsøkte å få kontakt med skaperen, uten at jeg skjønte hvordan. Jeg leste da NT for andre gang, og kom til den siste boken i bibelen, Johannes Åpenbaring. Da så kom jeg til dette bibelstedet:

Endetidsprofeter før og nå

synspunkt

I vår tid får kristne god drahjelp av sekulære endetidsprofeter når vi proklamerer at vår tidsalder går mot en avslutning. Måtte Gud gi oss både visdom og vilje til å bruke så mye som mulig av ressursene vi har fått råderett over til målrettet evangelisering og misjonsarbeid.

Advarer mot evig helvete

ny bok

Billy Grahams siste bok, som nettopp har kommet på markedet, handler om den evige fortapelsen. Helvete er et brennende inferno, skriver verdensevangelisten.

Himmel eller helvete

leder

I det som antakelig blir hans siste bok, uttrykker 97 år gamle Billy Graham seg om fortapelsen på en måte som får Ole Hallesbys berømte radiotale til å blekne.

Helvetes-
preken i reprise

utfordrende

Ole Hallesby «gjenoppstår» på Litteraturhuset i Oslo 3. oktober. Blant annet med sin berømte helvetestale fra 1953 – med Svein Tindberg i «rollen» som den kjente teologiprofessoren.

Troens sentrum

åpen folkekirke

– Vi tror at vi blir Guds barn i dåpen, ja enhver som er døpt, skriver Sturla J. Stålsett i Åpen folkekirke.

Apokalypse og dommedag

Meninger

Gunn Hild Lem spør indignert om vi alle er fordømt og egentlig ikke fortjener Guds godhet. Svaret er ja, skriver Hanne Nabintu Herland.

Frimodighet på dommens dag

Meninger

I det rike Norge kan en de­batt om hel­ve­te virke frem­med av flere grun­ner. I til­legg til kris­ten­dom­mens svek­ke­de stil­ling, er det også en kjens­gjer­ning at vi ikke er spe­si­elt opp­tatt av evig­he­ten, skriver Dagen på lederplass.

Tror jeg på helvete?

Meninger

Vi kan gjerne ha en helvetesdebatt. Og jeg ønsker religionskritikken Gunn Hild Lem etterlyser på NRK Ytring velkommen med åpne armer. For vi kristne har mange ganger tråkket feil i vår iver etter å dele evangeliet om Jesus, skriver Jarle Haugland.

Får kritikk for bibelbruk

Kristenliv

Religionsprofessor Dag Øistein Endsjø hevder skilsmisse er totalforbudt i Bibelen og sender mennesker «rett i helvete». Teologiprofessorer rister på hodet.

NRK-utsagn om helvete opprører

Samfunn

Tidligere pinsepastor Karl-Axel Mentzoni er opprørt over hvordan Filadelfia-pastor Andreas Hegertun uttaler seg om helvete til NRK.

Til himmels og tilbake

Kultur

Nevrokirurgen Eben Alexander brydde seg lite om nær døden-historiene som til stadighet dukket opp. Så havnet han selv i koma.

Misforståelsen av begrepet evighet

Meninger

Den overraskende konklusjonen er at Bibelen ikke snakker om en evighet før skapelsen av vår verden, eller en framtidig evighet etter skapelsen av den nye himmel og jord - «evighetene» ligger imellom.

Bibeltekstene om fortapelsen

Meninger

Kauf­man hev­der på sin side at Ånden kan vei­le­de da­gens men­nes­ker an­ner­le­des enn han vei­le­det apost­le­ne. På denne måten inn­fø­rer han en split­tel­se mel­lom Søn­nen og Ånden i frel­ses­hus­hold­nin­gen.

Jesus taler tydelig om fortapelsen

Meninger

Vi er enig med Kaufman i at det avgjørende når det gjelder spørsmålet om fortapelsen ikke er hva «kirken alltid har sagt». Tvert i mot vil vi fastholde at Bibelen skal avgjøre.

Kan saken avgjøres av tekstene?

Meninger

Selv om det er helt riktig å fastslå at flertallet i kirken tradisjonelt har fastholdt livets to utganger og evig pine for de fortapte, er det ikke dermed gitt at kirken skal fastholde dette for all fremtid. Det er aldri gitt på forhånd i en debatt hva som er «riktig» og hva som er «feil».

Tal tydelig om fortapelsen

Meninger

Den svake ærefrykten for Gud, både blant folk flest og aktive kristne, er en bekymringsverdig tendens i vår tid.

Exit helvete?

Meninger

«Grunn­spørs­må­let er om alle blir frelst eller om der fin­nes et evig skil­le mel­lom frel­se og for­ta­pel­se som hver av oss vil er­fa­re».

Når er det ikke lenger noen bønn?

Meninger

Hvis det er slik at sje­lens evige pine i hel­ve­te, eller i beste fall evige søvn, kon­tra him­mel­fest skal av­gjø­res ba­sert på et ja eller nei til Jesus; når er det man ikke len­ger kan skju­le seg bak det å være et inn­sikts­løst barn?

Tråkker asfalt for Asfaltevangeliet

Kultur

Etter dundrende konkurs i 2006 har David Åleskjær aldri gitt opp filmprosjektet Asfaltevangeliet. Nå går han bokstavelig talt nye veier for å relansere filmen.

Fra Oslo til Helvete

Kultur

David Åleskjær tar beina fatt for å få ut en ny versjon av «Asfaltevangeliet».