Russisk-ortodoks konflikt med Den norske kirke

oslo

Siden 1940 har Den hellige Nikolais menighet i Oslo hatt tilhold i kjelleren under Majorstuen kirke. Nå reagerer menigheten på det de opplever som en utkastelse.