Et forankret kristent menneske

KOMMENTAR

Ikke minst sindighet er et ord som beskriver Hans Olav Tungesvik godt. Og nettopp sindighet er en undervurdert egenskap i møte med vår omskiftelige verden, skriver Dagen-redaktør Tarjei Gilje.

Hans Olav Tungesvik er gått bort

MINNEORD

Hans Olav Tungesvik levde nær Jesus og nær menneske. Det er ei sann eldsjel med eit varmt hjarte, eit klart hovud og ein usedvanleg formuleringsevne som no er gått bort.