Kripos tror på oppklaring av Kongo-saken

Samfunn

Nors­ke Kripos er for­nøyd med sam­ar­bei­det med etter­forsk­nings­le­del­sen i Kongo. De vil bidra til å opp­kla­re om­sten­dig­he­te­ne rundt Tjost­olv Mo­lands død.

- Kongo ser på French som mulig mistenkt

Samfunn

Jos­hua French blir sett på som mulig mis­tenkt etter Tjost­olv Mo­lands død, opp­ly­ser ad­vo­kat Hans Ma­ri­us Graas­vold. UD vil ikke kommentere opplysningene.