Urimelige krav til unge konvertitter

KRONIKK

I Hamar bispedømme står flere unge afghanske asylsøkere som er konvertitter, i fare for å bli returnert. Norske myndigheters behandling av disse sakene gir grunn til bekymring.

Bispe-varsko mot valgmenigheter

etter kirkemøtet

Bispedømmerådmedlem Gunnar Gjevre ønsker rom for konservative, men biskop Solveig Fiske frykter negative konsekvenser.