Frelsesarmeen tilbyr retreat bak murene

Samfunn

Frelsesarmeen tilbyr i sommer langtidsdømte i Halden fengsel et to ukers retreat-tilbud. Ukene skal brukes til å finne veien hjem til seg selv gjennom stillhet og refleksjon.