Fascinert av dagbøkene til lekpredikanter

ny bok

Sterke kallsopplevingar, truskap i motgang og glede over vekkingar. Dette er nokre trekk Kristian Helland har funne i sjølvbiografiske framstillingar av norske lekforkynnarar.