Hærverk på 92 gravstøtter

Drammen

Nesten 100 gravstøtter på en kirkegård i Drammen ble tilsølt av rød maling. – Utrolig trist, sier kirkevergen.

Muslimske graver skjendet i Jerusalem

Israel

Van­da­ler har skjen­det mus­lims­ke gra­ver på en grav­plass i Je­ru­sa­lem. Grav­stei­ner er til­gri­set med slag­ord som «død over ara­ber­ne», opp­ly­ser po­li­ti­et i byen.