Når Gud retusjeres

SYNSPUNKT

Det store alvor oppstår når det retusjerte gudsbildet leder til at den objektive forsoningslæren tones ned eller forsvinner. Da får vi et annet evangelium.