Mismot er eit val

synspunkt

Det er heilt greitt at vi deler det vi ser av utfordringar omkring oss, og det er sjølvsagt viktig å vere ærleg om det vi ser, men er det alt vi deler? Har vi gløymd Herrens lovnader til sitt folk?

Tilrettelegger for helbredelse

helbredelsesrom

Armen hans 
er blitt bra etter forbønn, 
han har 
fått ny jobb og opplever økende 
indre helbredelse.

Bønnebarna som kom «hjem»

fant tilbake

At barna skal bli bevart i troen ligger mange foreldre tungt på hjerte. Evangelist Hans Martin Skagestad er overbevist om at det nettopp var mor og fars bønner som brakte ham tilbake til barnetroen han forlot som ungdom.

Fornuft eller følelser, plikter eller rettigheter?

kulturnotat

Skal vi forstå samtiden, hjelper det å se på fortiden. Eller på nåtiden med fortidens blikk. Hadde Hans Nielsen Hauge våknet opp i dag, ville han sperret opp øynene, for ikke å si rukket opp hånden. Grunnen er ikke bare at Christiania heter Oslo eller det største bygget langt fra er Domkirken.

Troens tilbakekomst

frispark

Etter alle solemerker går vi nå inn i en epoke som er historisk utrygg. I denne situasjonen er det ikke urimelig å tro at mange vil søke til religionene.

Inga Martes bønn

MILEPÆL

I dag ba tidligere barneminister Inga Marte Thorkildsen høyt for hovedstadens barn under Bønn for Oslo. Det høstet hun applaus for. Se video.

Et nådens år

i fokus

Det er noe forutsigbart og fint med et årsskifte. I noen timer deler vi erfaringer og refleksjoner rundt året som går over i historien. Vi setter ord på tanker og ønsker i møte med dager som kommer.

Nyttårsforsett i et globalt perspektiv

globalt perspektiv

Januar er tiden for de store nyttårsforsettene, for slankekurene og for de hårete målene. Vi skal spise sunnere, trene mer, bruke mer tid på de viktige tingene og se mindre på tv.... i alle fall noen av oss.

Jesu korsdød som sentralpunkt

teologi

Krisen i teologien i dag er mangfoldig. Debatten om fortapelsen og om forsoningen har vist dette. Men gjennomgående aner vi en grunnleggende svikt i forståelsen av synden, dens dybde og alvor.

Facebooks far ikke lenger ateist

RELIGION

Grunnleggeren av verdens mest brukte sosiale nettjeneste, Facebook, Mark Zuckerberg, er ikke lenger ateist. Det går fram av en meldingsutveksling i forbindelse med nyttåret nettopp på Facebook.

Nestekjærlighetens ambassadør

julehåp

Paal Andre Grinderud opplevde å miste broren i sommer. Nå oppfordrer han folk til å gi mennesker håp og mot til jul.

Pave Frans: Gud er i skyggen i julen

høytid

Julen er blitt tatt som gissel av en blendende materialisme som overskygger Gud og gjør folk blinde for sult, flyktninger og krig, sier pave Frans under juleaftenmessen i Peterskirken.

Guds ord og kvinnelige prester og pastorer

debatt

Ordningen med kvinnelige prester og pastorer skaper fremdeles uro og nød hos bibeltro kristne. Det kommer fram i media av og til, men ikke så ofte som tidligere.

– Gud er nærast i stilla

i opphavet var ordet

For Jon Fosse er Johannesprologen ein av dei beste, vakraste og sannaste tekstane i Bibelen.

Møtte Jesus, mistet lysten på alkohol

ALKOHOL

Artisten Morten Gjerløw Larsen er alkoholiker, men det er tre år siden han tok det siste glasset. Forskning viser at halvparten av alle nordmenn synes at de har familie eller venner som drikker for mye.

Stor interesse for mirakelhus

ålesund

Fascineres av historie om kristen mann som på mirakuløst vis overlevde bybrann for over hundre år siden.

Hva sann bibeltroskap er

lederartikkel

Alle som vil kalle seg bibeltro, må også erkjenne at menneskers evne til å forstå Guds ord rett ikke er gitt en gang for alle på alle punkter.

– Vekkelse kan være et langtidsprosjekt

omvendelse

Teologiforsker Silje Kvamme Bjørndal oppfordrer menighetene til å senke skuldrene. Når sekulære mennesker møter 
Gud er det ofte en langsom prosess.

Palasset i stallen

KULTURNOTAT

Vil jeg endre retning på mitt liv hvis Gud sier at jeg er på feil vei?

«Jeg er Guds favoritt»?

kristenliv

Påstanden har vokst fram fra en økende erkjennelse av at mange mennesker – selv kristne – sliter med å oppleve seg selv som elsket av Gud.

Bibelens absolutter

LEDERARTIKKEL

Bjørn Eidsvåg er mer absolutt enn han ser ut til å tenke over, skriver Dagen på lederplass.

Når Gud blir borte

teologi

Mens hun forsket på gudsfraværet, fikk Anne Margrethe Mandt-Anfindsen 
en dyptgripende erfaring med Guds nærvær.

De teologiske sikkerhetsventilene

debatt

Eksegese er en stolt akademisk disiplin. Men uten mentale sikkerhetsventiler på plass, kan det bære galt av sted.

– Penger har gjort oss selvgode

snart pensjonist

Avtroppende Stavanger-biskop Erling J. Pettersen refser både regjering og oljeindustri i ny bok.

Hvorfor? Hvor lenge?

andakt

Sorgfulle tanker i sjelen. Mørke skyer over hjertet. Hvorfor, Herre? Hvor lenge?

Hvordan forstå skapelsesberetningen?

kronikk

Det vil nok ennå komme mange teorier om menneskets tilblivelse. Men det skal ikke frarøve oss troen på vår særstilling i skaperverket.

Bibel-deler på nær halvparten av alle språk

sterk vekst

Bare det siste året har antallet språk med minst én del av Bibelen oversatt, økt med nær ti prosent. – Vi har ikke sett maken til dette på noe annet tidspunkt i kirkehistorien, sier Agnes Lid i Wycliffe Norge.

Hvordan Gud skapte

bokanmeldelse

Troende kristne lekfolk har gitt seg selv et vanskelig utgangspunkt når de prøver å overbevise naturvitenskapelige fagfolk om at de ikke forstår faget sitt.

Vera er ikke som studenter flest

TRO

Blant norske studenter er det bare 22 prosent som sier de tror på Gud. Vera Fjelltveit (23) er en av dem.

Seks av ti studenter tror ikke på Gud

TRO

Flere enn seks av ti studenter sier de ikke tror på Gud, viser en fersk spørreundersøkelse, men en teologiprofessor tror religionen kan komme tilbake.

Hvor kristen kan man egentlig være?

trump

Den ellers så velformulerte Vebjørn Selbekk skriver i sin leder om Donald Trump: «Hvor kristen er egentlig personen som nå blir USAs 45. president»?

Evig frelse eller evig fortapelse

evigheten

Å fornekte Bibelens lære om fortapelsen, er vranglære. Det er opprør mot Den treenige Gud og brudd med Den hellige Skrift og bekjennelsen.

Vår religiøse analfabetisme

Samfunn

Religiøs tro er under stadig angrep, noe som ikke er nytt i vår historie, men det er noe med dagens situasjon som bør vekke bekymring.

Unge og gira på misjon

endring

Kristne må lære seg å dele både evangeliet og sine privilegier, mener Tor Erling Fagermoen. Norsk misjonsungdom er alt i gang.

Datteren som kom hjem

nordisk kvinnekonferanse

Hvert år reiste Margrethe Almenning på kvinnekonferanse med to døtre. Den tredje var aldri med.

Speilet på veggen

ANDAKT

«Nå ser vi i et speil, i en gåte, da skal vi se ansikt til ansikt. Nå forstår jeg stykkevis, da skal jeg erkjenne fullt ut, slik Gud kjenner meg fullt ut» (1.Kor 13,12)

Ble ateist – fant troen igjen

dobbel snuoperasjon

Teresa MacBain er presten som mistet sin gudstro og ble kåret som «Årets ateist» i 2013. Nå har hun funnet tilbake til troen.

Ateisten som forkynner synd og nåde

debatt

«Når noen sier til deg at ‹Jeg er blitt frelst›, er det dette de mener. De har tatt imot gaven som setter dem fri. Husk hva frelse er: en ufortjent gave som fritar deg fra en uendelig skyldbyrde. En visshet som gir deg fred ved at du tar den innover deg.»

Grå hverdag?

andakt

«Alle dager» er et uttrykk i Bibelen. «Alle dager» tilhører Guds forløsning og trofasthet, Hans ansikt og Hans herlighet.

Hva Ånden gir

ANDAKT

Ånden skal vise oss Jesus, og gi oss av det som tilhører Ham, sier Jesus selv.

Bli lys!

ANDAKT

Ofte kan vi klage over at vi ikke ser, og ikke finner fram. Hvorfor kan ikke Gud vise veien tydeligere? Men det hender at det er mørkt fordi vi ikke vil vende oss til lyset.

Ein Gud for alle menneske

Kristenliv

Ein kjend kristen eksredaktør har gitt ut ei bok om ein Gud for dei mange. Han ser ut til å meina at konservative kristne sitt bibelsyn er eit av dei store hindra for mange menneske i vår tid. Det kan høyrast ut som om han set menneskeleg fornuft høgare enn det Bibelen seier.

Hva skal vi si til de unge om skapelse?

Skapelse

Forkynnelse mot evolusjonsteorien kan føre til troskrise, mener ungdomsforsker. – Slik trenger det ikke være, kontrer ungjordskreasjonist.

En farlig fornektelse

debatt

Tidligere biskop Tor B. Jørgensen benekter muligheten for at mennesker kan gå fortapt (Dagen 27/9). Han mener at «alle mennesker når frem til frelse». Slik kommer han i konflikt med Bibelens Jesus.

Kjærlighetsbudet

andakt

«Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din kraft og av all din forstand, og din neste som deg selv.» (Lukas 10:27)

En Gud vi kan leve med

LEDERARTIKKEL

Vi er slett ikke de første som strever med å komme til rette med tanken om fortapelsen, skriver Dagen på lederplass.

Hvem er Gud?

kronikk

Guden jeg trodde på – ut fra det gudsbildet jeg hadde – har jeg nå skrevet en ærlig og oppriktig bønn til. Jeg håper at om Gud virkelig finnes – så vil Gud høre min bønn og vekke kristenfolkets varslere mot usunn tro, skadelige gudsbilder og destruktive kristne ledere.

– Velkommen, skeptikere

usa

Både moderne menneskers spørsmål og Bibelens tidløse svar skal få plass i Redeemer Presbyterian Church. Menigheten er blitt et fenomen i New York.

Bjørn Eidsvågs Jesus

kommentar

Jeg har fremdeles ikke oppdaget noen artister fra det mer konservative Kristen-Norge som kommer i nærheten av å være så hudløst ærlig om sin egen vandring med Gud som Bjørn Eidsvåg har vært.

Reprise

andakt

Også våre liv kan deles i epoker. Livssituasjonene endres. Men Jesus iscenesetter repriser. Han spør etter vår hengivenhet – og fornyer kallet.

Han er min

andakt

«Men jeg, jeg vet at min gjenløser lever, og som den siste skal han stå fram på støvet» (Job 19:25).

Vitenskap og gudstro

kronikk

Det er vel kjent at Einstein var et religiøst menneske. Han talte ofte om Gud, Vårherre eller «Den gamle» i samband med sin forståelse av naturen og universet. Men var dette bare overfladiske talemåter eller lå det noe dypere bak. Hvorledes var hans gudstro og gudsbilde?

Lover å ta vare på kristenarven

USA

Presidentkandidat Donald Trump sier det er troen på Gud som skal forene et splittet USA. Dagen var til stede da han talte til kristenkonservative aktivister i Washington D.C.

Derfor forlot de troen

tvil

Felles for de sju som teologistudent Eivind Svenningsen intervjuet, er at de etterlyser bevis.

En salme å leve hele livet i

frispark

Salme 90 er en bibeltekst du kan leve hele livet ditt i. Hos den Gud som er. Alltid. Som er din bolig. Som du alltid er hjemme hos.

Hansens himmelske kapell

KRISTENLIV

Både Maos lille røde og Gideons blå nytestamente har vært viktige for Bjørn Olav Hansen. Hvordan ble en ateistisk skomakersønn som var grepet av Mao og Lenin, en Jesus-begeistret baptistpastor med hang til det ortodokse og image som en munk?

Stærk i troen - men ikke på Gud

SKIFTET SPOR

Som 16-årig nettnerd tapte Bjørn Stærk kristentroen bøyd over tastaturet på sin datamaskin. Men 37-åringen er fortsatt svært opptatt av Jesus.

Når tvilen kommer

LEDERARTIKKEL

I våre dager, hvor ny informasjon omgir oss nærmest hele tiden, er det ikke rart dersom vanskelige spørsmål kommer frem oftere enn før.

Guds velgjerninger

andakt

«- vokt deg så du ikke glemmer Herren -.» 5. Mosebok 6,12.

Forsamlingar og forkynning, synd og gudsbilete

synd

Ser ein historisk på spørsmålet, kan det ikkje vera tvil om at det vart forkynt meir om synd før enn no, og at syndserkjenninga var sterkare tidlegare.

Kritiserer kirken

prøvet prest

PRØVET PREST: Hvordan takler man bunnløs sorg og grov urett? Har kirken svaret? Forfatter Ole Kristian Ellingsen er ikke helt sikker.

Tid for oppbrudd?

utmelding

Skal jeg forlate Den norske kirke? Meningene er delte og usikkerheten stor. Argumenter veies for og imot og man blir dradd i ulike retninger. Noen opplever stor uro: Gjør jeg det som er rett? Hva sier Bibelen?

Veien til friheten

SOSIAL ANGST

Etter ti år med angst og fobier fikk «Beate» gradvis kontrollen over eget liv. Det takker hun en klok pastor og en tålmodig venninne for.

Evolusjonslærens konsekvenser

SKAPELSE

Det er sterkt beklagelig at store deler av apologetikken, det arbeidet som skulle forsvare troen på Bibelens Gud, ofte ender opp med å gjøre det motsatte.

Et samfunn uten Gud

LEDERARTIKKEL

Den siste drøye uken har vi kunnet lese om en sexkultur blant norske tenåringer som viser behovet for å snakke mer om både seksualmoral og om respekten for enkeltmennesker, særlig for kvinner.

Om å utfordre Herren

synspunkt

Kirkens og kristenfolkets fall bort fra Bibelen er ikke av ny dato. Fallet har pågått helt siden slutten av siste verdenskrig – altså en periode på 70 år.

En gud i modernismens bilde

KRONIKK

Dersom kirken forteller noe annet – som man også gjør når man unngår å snakke om synd – binder den mennesker i modernitetens selvslaveri fremfor å frigjøre.

Nærhet og tilflukt

andakt

«Men for meg er det godt å være nær Gud. Jeg har tatt min tilflukt til Herren Gud» (Salme 73,28).

Du er bedre enn du tror

SYNSPUNKT

Med sin ensidig negative antropologi, står 
Sten Sørensen i fare for både å devaluere 
Gud som Skaper og menneskets muligheter.

Stillheten som våpen

andakt

«Bare hos Gud er jeg stille, fra ham kommer min frelse» (Salme 62,2).

Vær frimodig!

andakt

«Vær frimodig, alt folk i landet, sier Herren, og arbeid! For jeg er med dere, sier Herren, hærskarenes Gud» Haggai 2:3-4

En erstatning for Gud

synspunkt

Hvis vi ser på de teologiske konsekvenser av evolusjon, vil vi finne at da vil troen omformes på en måte som i realiteten synes å gjøre ende på klassisk kristen tro.