Omfattende hærverk på kirkegård

Nordland

Politiet ber om tips etter at 114 gravstøtter er veltet og flere trekors revet opp og ødelagt på Gildekjær kirkegård i Gildeskål i Nordland.