Ei anna historie

bokanmeldelse

– Om boka får like høg 
status som føredraget til Seip, er eg usikker på. 
At ho vil bli ståande som eit friskt og tankevekkande innkast i den norske samfunnsdebatten, er eg derimot ikkje i tvil om, skriv anmeldar Lars Gaute Jøssang om Terje Tvedts bok «Det internasjonale gjennombruddet».

Dobbeltdrapssiktet var utvist fra Norge

nyheter

Den 55 år gamle mannen som er pågrepet og siktet for to knivdrap i Oslo, var utvist fra Norge. Politiet vil be om en vurdering av mannens tilregnelighet.

Fyller husveggen med julebudskap

advent

På husveggen til Bjørn S. Olsen lyser juleevangeliet opp i advent. Og i carporten er det ingen bil, men en stall full av julens budskap.

Takknemlig Fosse: – Prisen kom til rett tid

nyheter

Jon Fosse får Nordisk råds litteraturpris for 2015 for trilogien «Andvake», «Olavs draumar» og «Kveldsvævd». Framover vil Fosse satse for fullt på prosa.

Samlet seg i ring rundt moské i Oslo

nyheter

For å vise solidaritet og respekt for den muslimske minoriteten i Norge samlet omtrent 200 personer seg i ring rundt en av Oslos moskeer lørdag ettermiddag.

Fra fredagsbønn til OL-bønn på Grønland

Samfunn

Både ski­top­per, Ap-top­per og en OL-vin­ner dro fre­dag på smøre­tur for å sanke ja-stem­mer til OL i Oslo. Valg­kam­pen fore­gikk både på gata og i mos­ke­er.

Hyllet Breivik, vil på Stortinget

Samfunn

De­mo­kra­te­ne-po­li­ti­ker Kjer­sti ­Margrete Adel­heid Gilje hyl­let An­ders Behring Brei­viks av­slut­nings­tale i retts­sa­ken for ett år siden. Nå vil hun på Stor­tin­get for å kjem­pe mot islam.

Oslo-politiet får kritikk i intern rapport

Samfunn

Får be­skjed om å gjøre store end­rin­ger for å møte ut­ford­rin­ge­ne som føl­ger i kjøl­van­net av en vok­sen­de be­folk­ning og nye kri­mi­nel­le tren­der.

Frelsesarmeen: Skjev debatt om romfolk

Samfunn

Ut­gangs­punk­tet for de­bat­ten om rom­folk bør snus på hodet, mener Knut Haugs­vær i Frel­ses­ar­me­ens ru­som­sorg. Han har lite til overs for kra­vet om å forby tig­ging.