I vårt sted

ANDAKT

«Korset på Golgata er historiens og verdens midtpunkt».

Frihet

andakt