Forutså store underskudd

normisjon

Tidligere internasjonal
leder i Normisjon ber organisasjonen omstrukturere etter at store deler av egenkapitalen er brukt opp.