Hun gir håp til krigsbarn som mistet skolegangen

Libanon

SAT-7 Academy heter den kristne kanalen som er et svar på en av flyktningskrisens store tragedier: Krigen har tvunget hele 13 millioner barn ut av skolene sine i Midtøsten og Nord-Afrika.

Erfarne kristne etterlyses

Meninger

I en kul­tur som nokså ukri­tisk dyr­ker det unge, fris­ke og nye, er det av­gjø­ren­de at den krist­ne kirke dan­ner en mot­kul­tur, skriver Dagen på lederplass.

Før kirken mister neste generasjon

Meninger

De to siste tiårenes altoverskyggende homofilidebatt har vært en ulykke for forkynnelsen av evangeliet i folket vårt, skriver Dagen på lederplass.