Du er kristen, også på valgdagen

debatt

En avgjørende del av det å være kristen, er å tenke at rett og galt utgår av Guds vilje og skaperorden, og at det beste for mennesker er å følge denne.

KrF ved et veiskille

KrF

Vi vil gjerne spørre: Mener KrFs stortingsgruppe, bortsett fra Grøvan, at KrF bør gå inn for to likestilte syn på ekteskapet slik som i Dnk?

Derfor blir jeg i KrF

Uro i KrF

Historien har vist at nye kristne partiet har kommet og gått. Men KrF flyr fortsatt.

Intet Sp uten bøndene

Nyhetskommentar

De fleste forstår intuitivt at Senterpartiet ikke har mye å fare med hvis de mister støtten fra bøndene. Hvem er «bøndene» i KrF?

Hareide: – Jeg undervurderte sprengkraften

homo-vielsen

KrF-leder Knut Arild Hareide sier han undervurderte sprengkraften som ble utløst av homobryllupet der stortingsrepresentant Geir Jørgen Bekkevold var prest.

Enda flere utmeldt fra KrF

krf

KrF oppjusterer tallet på personer som har meldt seg ut av partiet de to siste ukene.

Mener Bekkevold må si unnskyld

KrF

Homovielse ryster KrF. På 45 år har nestor Ingmar Ljones aldri opplevd lignende engasjement for en sak.

KrFs farlige «Oslo-boble»

lederartikkel

Det finnes mer enn nok kristne velgere i dette landet til å bringe KrF langt over sperregrensen. Men da kan man ikke fortsette å provosere sine egne kjernevelgerne, skriver Dagen på lederplass.

Tilbake til røttene, KrF!

KrF

KrF må finne tilbake til sin egenart og sine røtter, og vinne tilbake sine kjernevelgere.

Hareide vil ha høyere fødselstall

krf

Midt i stormen meisler KrF ut ny politikk for harde livet. KrF-lederen er bekymret over lave fødselstall og vil tilrettelegge for at flere lager barn.

Slutt opp om KrF!

debatt

Nå er det viktig å se perspektivene og ikke svekke det unike redskapet KrF er for kristen samfunnsinnsats.

Hareide: – Det er uro i partiet

politikk

KrF er rammet av utmeldelser, krangel om vigsel av homofile og strid om politisk veivalg. Selv føler ikke Knut Arild Hareide at han leder et splittet parti.

Et KrF i spagat bør berges

synspunkt

KrFs lover sier: «KrFs verdigrunnlag er hentet fra Bibelen, den kristne kulturarven og grunnleggende menneskeretter.» Om nå partiet vil forsvare at ekteskapet er for to av samme kjønn, har det gjort en teologisk vurdering, og inntatt et liberal-teologisk standpunkt.

Nå må noen snakke sammen

Analyse

Det er underlig at man ikke fra partiledelsen og partikontorets side over år har gjort mer for å bygge bro mellom disse leirene.

KrF-uro i Hordaland

Utmeldelser

– Det er krevende dager å gå på jobb, sier Trygve Birkeland, leder for bystyregruppen til Kristelig Folkeparti i Bergen.

Hvor går Kristelig Folkeparti?

KrF-politikk

KrF-politikarar flest går på «gummisålar» for å uttrykkja seg politisk korrekt og for å fylja mainstream.

Ser homovielse som symptom

utmeldt

Varaordfører Marita Moltu og bystyrerepresentant Elisabeth Leirgul i Bergen ser ikke lenger rom for verdikonservative i KrF og går til Partiet De Kristne.

Strider mot ekteskapsbudet

synspunkt

Det er ikke greit av stortingsrepresentant Geir Jørgen Bekkevold (KrF). Om disse tier, vil steinene rope!

Vebjørn Selbekk: Et KrF likt alle andre

lederartikkel

De som trodde det var noen forskjell på KrF og de andre når det gjelder forståelsen av ekteskapet, kan nå tro om igjen.

KrF-topp viet lesbisk par

samliv

– Jeg synes ikke dette er dobbeltmoral. KrF har vært i bevegelse på dette området, sier KrFs familiepolitiske talsmann, Geir Jørgen Bekkevold etter at han viet partiets kommunikasjonssjef med hennes lesbiske samboer.

Forsvarer avhør av barn

barnevern

– Det er avgjørende for etterforskningen, sier stortingsrepresentant Geir Jørgen Bekkevold (KrF). Han forsvarer barneavhør for å få sannheten frem.

Kristne skolelag kjemper mot forskjellsbehandling

kristne skolelag

Laget har de siste årene blitt nektet å holde kristne møter på flere skoler. Nå håper de et nytt regelforslag vil gi elevene religionsfriheten de har krav på.

Går for en mer ansvarlig spillpolitikk

stortinget

Opposisjonen på Stortinget har nå flertall for å stramme inn spillpolitikken i Norge. Utenlandske selskaper blokkeres, og det kan bli spillslutt for oljefondet.

Martin (7) sjarmerte Erna

downs-dagen

– Det er helt naturlig å ha Downs, sa Erna Solberg. Hun markerte Downs-dagen med skolebesøk.

– Ingen kontantstøtte uten norsktimer

INNVANDRING

Ap vil avvikle kontantstøtten for å få flere innvandrere inn i arbeidslivet. KrF vil bruke kontantstøtten til å gjøre det samme.

Demotiverende oppførsel

LEDERARTIKKEL

Staten skattlegger frivillig innsats og dugnadsarbeid, og det virker ikke motiverende på de flere enn 23.000 lag og foreninger som gjør en uvurderlig samfunnsinnsats, skriver Dagen på lederplass.

Frustrerte over frivillighetskutt

statsbudsjettet

Kristne, frivillige organisasjoner reagerer på at regjeringen vil kutte i ordningen med momskompensasjon. KrF vil stå opp for sitt «hjertebarn».

Flertall på Stortinget for å ta pengestøtten fra HRS

POLITIKK

Den politiske opposisjonen på Stortinget går nå inn for å frata Human Rights Service 1,8 millioner kroner i statsstøtte. Det er Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) som administrerer støtten til HRS.

KrF støtter Aps fedrekvote

POLITIKK

KrF støtter Aps forslag om å øke fedrekvoten fra 10 til 14 uker igjen. Dermed er det flertall for forslaget på Stortinget.

KrF krever svar om konvertitt-kartlegging

konvertitter

Dersom UNE vet at iranske konvertitter i Norge blir spionert på, og likevel sender dem tilbake til Iran, er det svært problematisk, mener KrF.

KrF-topp: – Ikke mulig å regjere med Frp 

politikk

KrFs stortingsrepresentant Geir Jørgen Bekkevold ser ingen som helst åpning for et regjeringssamarbeid med Frp. Andre i partiet er ikke like avvisende.

KrF-ideolog sier nei til Frp

stortingsvalget

Erik Lunde (KrF) avviser deler av grasrotas oppfordring til å vurdere Frp-samarbeid.

Se reaksjonene fra KrF på valgmålingen

se video

Kristelig Folkeparti vaker rundt sperregrensen. Det ble stille blant KrF-erne da første valgmåling kom klokken 21. Se video i artikkelen!

Stortinget sier nei til «hen»

POLITIKK

Et stortingsflertall med Høyre, Frp, KrF og Senterpartiet sier nei til Aps forslag om å utrede et tredje kjønn.

KrFs kontantstøtte-seier under angrep

politikk

Etter krav fra KrF økes kontantstøtten for ettåringer til 7.500 kroner i måneden fra høsten av. Grepet koster nærmere 300 millioner kroner i året og angripes for å hemme integrering.

Synet på surrogati er et verdispørsmål

SURROGATI

Synet på hva et barn er – dypest sett hva et menneske er – blir virkelig satt på prøve hvis man åpner for surrogati. Hvor går grensen for hva vi kan betale andre mennesker for å gjøre for oss, og hva vi kan be om av tjenester?

Vil ikke merke retusjert reklame

kroppspress

Forslaget om å merke retusjering av reklame får neppe flertall på Stortinget. – Veldig synd, sier Runa Fjellanger i Ungdom mot retusjert reklame.

Kristen-TV taper for porno

kristen-tv

Kulturministeren vil ikke bidra til at livssynskanaler slipper til på TV på linje med store, kommersielle fjernsynsstasjoner.

KrF krever svar om søndagsåpent

SØNDAGSÅPENT

Flere butikker tester – eller bryter – reglene om søndagsåpne butikker. KrF ber kulturministeren gjøre rede for hvordan reglene skal tolkes.

KrF-ere i kamp mot hverandre

Samfunn

I valgkampen kjemper KrFs representanter mot de andre partiene. Valgnatten kan derimot bli et bikkjeslagsmål mellom KrFs listetopper om hvem som skal få de verdifulle utjevningsmandatene og dermed havne på Stortinget.