Åpen Folkekirkes forsøk på bibeltolking

EKTESKAPSLOVEN

Jeg minner om at i 1997 stilte Bispemøtet seg bak følgende uttalelse: «Å sidestille heterofilt ekteskap med homofilt samliv er i strid med grunnleggende etiske prinsipper i Bibelen, og må ansees som kirkesplittende vranglære.»

Utrolig kronikk av kirkens ledelse

LIKEKJØNNET VIGSEL

Over nesten to sider får de anledning til å redegjøre for sitt syn på likekjønnet vigsel «ut fra Bibelen», som de sier. De påstår at de har gjort det mange ganger, og at de nå gjør det igjen. La oss se litt på det.