Mer om gudstro og vitenskap

Samfunn

Det er sunt for kristen-Norge at det de siste månedene har foregått en debatt i Dagens spalter om vitenskap og Gudstro. Det er ikke alle aviser og blader som godtar en slik debatt. Så all ære til Dagen!

Savner søken etter sannhet

kirken

Gregers Lundh synes det er ensomt å være mot vigsel av samkjønnede par i Hamar bispedømme.