Oslo katolske bispedømme tapte mot staten

medlemsjuks

Staten frifinnes etter søksmålet fra Oslo katolske bispedømme om tilbakebetaling av 40 millioner kroner i statsstøtte i medlemsrotsaken.