Be om regn – så det monner

Vannmangel

La oss be Herren velsigne Norge med fruktbarhet og grøde. Da trenger vi regn! Vi har alle et ansvar for å be for land og folk.

Studentmødre og fødselstall

Lederartikkel

Dersom vi som samfunn verkeleg meiner at fødselstala må opp, må det gjerast noko med denne urettferda.