Visdommens og kunnskapens skatter

LEDERARTIKKEL

Den nye åndeligheten byr seg frem som et koldtbord der en kan velge sine favorittbiter uten å kjøpe en hel pakke. I hvert fall tilsynelatende.

Guds veirydder

I fokus

Jeg kan ikke fri meg fra tanken: Ville det vært rom for døperen Johannes i norske menigheter, kirker og bedehus dersom han hadde stått fram i dag?

Årets største kristne ledersamling

Kristenliv

- Fryk­ten for å bli upo­pu­lær i sam­fun­net må ikke over­skyg­ge for­plik­tel­sen til å stå opp for det som er sant og rett. Det hand­ler også om å for­mid­le evan­ge­li­et. Med den djerv­het og fri­mo­dig­het som pre­ger Led-mil­jø­et, er po­ten­sia­let be­ty­de­lig, skriver Tarjei Gilje.

Samles om verdensvid Bibel-tillit

Kristenliv

I går og i dag samles Evangelisk Luthersk Nettverk (ELN) til internasjonal konferanse i Oslo. Homofilisaken er bakteppe når konservative aktører skal styrke sin frimodighet.

Det hjarta er fylt av

Meninger

Eg er ikkje like rask til å dele evan­ge­li­et om Jesus med folk eg møter, som eg er til å for­tel­je om barne­bar­net. Dét er eit pa­ra­doks.

Blendahvitt i Kirkemøtet

Meninger

Den nors­ke kir­kes øvers­te organ, Kirke­mø­tet, er helt og hol­dent blen­da­hvitt. Hvor­for er det slik?