Konservativ frimodighet

KOMMENTAR

Det er en misforståelse at den kristne tro kun har gyldighet i den grad alle sider ved den kan forklares på en enkel måte.

Hvor skal min hjelp komme fra?

LEDERARTIKKEL

«Jeg løfter mine øyne mot fjellene. Hvor skal min hjelp komme fra?» spør salmisten. Guds folk har gjennom hele sin historie stått overfor både indre og ytre utfordringer. Ofte har utsiktene vært dystre.