Derfor blir muslimer kristne

Konvertittene

Forfatter Stig Magne Heitmann sin nye bok består av en rekke skildringer av muslimer som har forlatt islam og konvertert til kristen tro. Han håper boken vil skape en endring hos kristne i Norge.

Hevder det kristne språket har mistet sin mening

Språk

I boken «Gjenoppdag kristendommen» mener forfatteren at livet etter døden er misforstått. – En bokstavtro lesing av bibelen er ødeleggende for troen, mener professor emeritus Notto Thelle.

Det hjarta er fylt av

Meninger

Eg er ikkje like rask til å dele evan­ge­li­et om Jesus med folk eg møter, som eg er til å for­tel­je om barne­bar­net. Dét er eit pa­ra­doks.

Blendahvitt i Kirkemøtet

Meninger

Den nors­ke kir­kes øvers­te organ, Kirke­mø­tet, er helt og hol­dent blen­da­hvitt. Hvor­for er det slik?