Farlig spagat mellom bibel og samtid

LEDERARTIKKEL

Vi håper at Menighetsfakultetet og dets teologer har den nødvendige respekt og ydmykhet overfor Bibelen som Guds ord. Skal en møte morgendagens etiske problemstillinger med troverdighet må en våge å sette anker, skriver Dagen på lederplass.