– Pastoren trenger hjelpere

menig innsats

Eldsteråd og vanlige medlemmer i lokalmenigheten må fylle ut pastorens rolle, mener strategitenkende Frikirke-folk.