Rosa kompetanse – hvem er vi og hva jobber vi for?

debatt

Vi har ikke et eget Rosa kompetanse-tiltak rettet mot Den norske kirke eller andre trossamfunn, men vi har ved enkelte tilfeller hatt undervisning for kirkelige ansatte der de ansatte selv har ønsket at vi kommer.

Svart-hvit kompetanse

debatt

Reise land og strand rundt og forkynne det virkelig glade budskap om kjønnsidentitet, ekteskap og familie. Det trengs mer enn noensinne i en ytterst forvirret tid.

Regnbueflagget er ikke nøytralt

debatt

Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold (Fri) kobler det å ikke ville heise regnbueflagget fra offentlige flaggstenger til nazisme og fremmedfrykt. I stedet for å komme med slike antydninger bør de låne øre til lederen for Åpen folkekirke.

Flere homofile skiller seg

EKTESKAP

Det har vært en stadig økning i både skilsmisser og separasjoner blant homofile etter innføringen av ekteskapsloven i 2009.

Fri

andakt

Bare den som er fri fra lovens forbannelse kan virkelig være i stand til å gjøre Guds vilje. Bli i friheten!

KrF og mangfoldsplanen

synspunkt

Etter lokalvalget i 2015 valgte Kristelig Folkeparti i Bergen å inngå i et samarbeid med Arbeiderpartiet og Venstre. I dette samarbeidet opplever KrF både takhøyde og respekt for at vi som et verdiparti, kan ha standpunkt som av og til avviker noe fra det som er vanlig blant politikere i Bergen.

Takk til Øivind Benestad

LEDERARTIKKEL

I møte med mye ubehag har Benestad på en imponerende måte beholdt både verdigheten og sakligheten, skriver Dagen på lederplass.

Ap vurderer et tredje kjønn

POLITIKK

I fjor stemte rikspolitikerne imot å innføre «hen». Nå vurderer Stortinget å snu, på Aps initiativ.

Møtte Jesus, mistet lysten på alkohol

ALKOHOL

Artisten Morten Gjerløw Larsen er alkoholiker, men det er tre år siden han tok det siste glasset. Forskning viser at halvparten av alle nordmenn synes at de har familie eller venner som drikker for mye.

Artist Roland Utbult deler åpent sin sorg

åpenhjertig

Artisten og Norgesvennen Roland Utbult er i sorg etter at hans kone døde i vår. Den svenske sangeren som mange kristne i Norge har et kjært og nært forhold til, forteller at musikken har hjulpet ham gjennom sorgen.

Fri og amori - er det noko nytt?

I FOKUS

Samtidig krev dei som har legninga polyamori offentleg «respekt» for sine seksuelle preferansar. Det er som om vi høyrer den moralske indignasjonen som ligg bak: Respekter meg! Men korleis kan vi det, når det ikkje finst andre normer enn dei det kan styrast etter i Hakkebakkeskogen?

– Dette er samlivsanarki

POLYAMORØSE

Øivind Benestad er ikke overrasket over dannelsen av PolyNorge som vil jobbe for at man kan gifte seg med mer enn én person.

Lanserer handlingsplan for seksuelle minoriteter

politikk

Barne- og likestillingsminister Solveig Horne (Frp) lanserer en handlingsplan med 40 tiltak for å sikre rettighetene og bedre levekårene til seksuelle minoriteter.

Bufetat etterlyser flere homofile fosterforeldre

familieliv

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufetat) ønsker å rekruttere flere homofile fosterforeldre, for å gjøre ventetiden for barn som trenger et nytt hjem kortere.

Finner mennesker Jesus i debattspaltene?

synspunkt

Fra tid til annen kommer kravet om at kristne må si ifra om ting som er galt. Vi må være tydeligere i mediene, i avisspaltene og i debattprogrammene. For noen år siden var jeg helt enig i det. Nå er jeg ikke så sikker lenger.

Frihet og liv

andakt

Gud gir sin fullkomne frihet som gave ved troen på Jesus som Herre og Frelser.

Et liv i forandring

Kristenliv

Det val­get skul­le ikke være sær­lig vans­ke­lig! Jesus er livet, og han vil at vi skal leve i for­ny­el­se og for­and­ring.

NRK til motangrep i korssaken

Samfunn

- Å pålegge NRK å åpne for kors på nyhetssendinger vil være et brudd på menneskerettighetene, sier NRK i sitt svar til likestillings- og diskrimineringsombudet.

Haltorp gleder seg over friheten

Kristenliv

- Da celledøra gikk i lås bak meg og jeg kunne dra til et rent hotell, gikk det opp for meg hva frihet er. Det sier pastor Kjell Haltorp som ble fengslet i Jordan fredag. Tirsdag kom han til Israel.

Feriefilosofi

Samfunn

«Se på menneskene, se på livene de lever. Sett deg i deres sted. La det gjøre deg glad, men mest av alt ydmyk, for at du har ei lita rød bok du kan vifte med, som tillater deg å reise verden rundt.»